непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  8a1ff4fd-85fd-4569-8f83-fc7616d3386d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 23:00:17
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 23:00:17
Няма информация за показване