одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

Уникален идентификатор:  8a34505a-569f-44c3-a1cd-a2aed72b69d8

Описание:

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 17:19:40
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:19:40

Държава

Молби за закрила на непридружени малолетни и непълнолетни лица от 01/01/2018 до дата 31/12/2018

Общ брой Мъже Жени
Общо Възраст Възраст Възраст
0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17
ОБЩО 481 40 136 305 459 34 129 296 22 6 7 9
1 Алжир 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 Афганистан 363 18 106 239 363 18 106 239 0 0 0 0
3 Ирак 77 18 20 39 60 14 15 31 16 4 5 8
4 Иран 3 1 0 2 3 1 2 0 0 0 0
5 Мароко 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
6 Пакистан 18 0 6 12 18 6 12 0 0 0
7 Сирия 18 3 4 11 13 1 2 10 5 2 2 1