одобрен

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Уникален идентификатор:  8a415b0a-0491-4105-9978-7aad9f02e1da

водомери ДАМТН димометри дрегери електромери манометри скоростомери средства за измерване топломери

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 16:27:23
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-17 16:27:23

Списък на лица, ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ и на компоненти и допълнителни устройства към тях (към 29.05.2020 г.)

№ по ред Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя Заповед Срок на валидност Вид на проверката Номера на провери- Средства за измерване, за проверката на които е оправомощено лицето
№/дата телите
1.    “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД, гр. Добрич, А-О-016/ 02.07.20 г. първоначална проверка на произведени от дружеството 10201 Измервателни токови трансформатори
ул. “Свещеник П. Атанасов” № 18, 02.07.15 г. измервателнитрансформа- 10202
тел. 058/600 647, тори обхват по ток: от 5 А/5 А до 3000 А/5 А;
факс 058/600 532 изходна мощност: до 50 VА;
работно напрежение: до 24 кV;
Лаборатория за проверка на измервателни трансформатори на адрес: гр. Добрич, класове на точност: 0,2; 0,5 и 1.
ул. “Свещеник П. Атанасов” № 18
тел. 058/600 647 вътр. 17 Измервателни напрежителни трансформатори
e-mail: zavn@abv.bg
обхват по напрежение:
от 6 кV/100 V до 20 кV/100 V;
от 6 кV/100/√3 V до 20 кV/100/√3 V;
изходна мощност: от 12,5 VА до 120 VА;
работно напрежение: до 24 кV;
класове на точност: 0,2; 0,5 и 1
2.    „ХИГИТЕСТ” ООД, гр. София, А-О-018/ 02.07.20 г. първоначална и последваща проверка 10301 Първоначална и последваща проверка на:
бул. ”Андрей Ляпчев” № 4, 02.07.15 г. 10302 Анализатори за алкохол в дъха тип “AЛКОТЕСТ 7510”
Обхват на измерване:
Лаборатория за проверка на средства за измерване на адрес: - концентрация на алкохол в издишания въздух: 0,00 mg/l до 3,00 mg/l
бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15 - концентрация на алкохол в кръвта: от 0,00 ‰ до 6,00 ‰
тел. 9541151; 8056404 Максимално допустими грешки при първоначална проверка:
e-mail: hygitast@abv.bg ± 0, 020 mg/l - за масова концентрация, по-малка от
0,400 mg/l;
± 5 % от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;
± 20 % от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000 mg/l
Максимално допустими грешки при последваща проверка:
± 0, 032 mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400 mg/l;
± 8 % от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;
± 30 % от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000 mg/
Последваща проверка на:
Анализатори за алкохол в дъха тип “AЛКОТЕСТ 7410”,
Анализатори на алкохол тип “AЛКОМЕР 931”
Обхват на измерване: до 3 ‰
Максимално допустими грешки:
± 0, 032 mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400 mg/l;
± 8 % от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;
± 30 % от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000 mg/l
3.    „БЕЛАСИЦА“ АД, гр. Петрич, А-О-027/ 11.09.20 г. последваща проверка след ремонт на произведени от дружеството водомери 5001 Водомери за студена и водомери за топла вода
ул. „Места“ № 22 11.09.15 г. 5002 с обхват:
факс: 0745/64008; 0745/60235 Минимален разход: 0,03 m3/h
тел. 0745 /64279 ; 0745 /60234 Максимален разход: 150 m3/h
тел. 0745 /64892
e-mail: belassitca@abv.bg
4.    "ЕНТЕЛ" ЕООД, гр. София, ул. "Кукуш" № 1, сграда „Ентел“, ет. 4 А-О-028/ 23.09.20 г. първоначална и последваща проверка след ремонт на произведени от дружеството 11401 Часовници за превключване на тарифни електромери, тип TS-2
тел. 02 822 3264 23.09.15 г. часовници за превключване на тарифни електромери 11402
Лаборатория за проверка на часовници за превключване на тарифни електромери в гр. София, ул. "Кукуш" № 1, ет. 3, „Юг“
Дейността на лабораторията е временно преустановена от 22.12.2016 г.
5.    „АЛФА ЕЛ” ЕООД, гр. Шабла, А-О-029/ 02.10.20 г. първоначална проверка 7201 Допълнителни устройства към електромери - измервателни токови и напреженови трансформатори
ул. „Нефтяник” № 38 02.10.15 г. 7202 с обхват:
Тел./факс: 05743 4225; 0886352690 7203 1. Обхват по ток: първичен ток от 5 А до 5000 А и до четири вторични намотки с вторичен ток 5 А, които могат да бъдат за измерване или защита в произволна комбинация;
7204 изходна мощност: от 5 VА до 50 VА;
7205 работно напрежение: до 24 кV;
класове на точност: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1.
2. Обхват по ток: първичен ток 400 А, 600 А, 1000 А, 1500 А, 2000 А и 3000 А и до четири вторични намотки с вторичен ток 1 А, които могат да бъдат за измерване или защита в произволна комбинация;
изходна мощност: от 10 VА до 50 VА;
работно напрежение: до 24 кV;
класове на точност: 0,2; 0,5; 1.
3. Обхват по напрежение:
6 кV/100 V; 6 kV/100/√3 V; 6/√3 kV//100/√3 V;
6,3 кV/100 V; 6,3 kV/100/√3 V; 6,3/√3 kV//100/√3 V;
10 кV/100 V; 10 kV/100/√3 V; 10/√3 kV//100/√3 V;
20 кV/100 V; 20 kV/100/√3 V; 20/√3 kV//100/√3 V;
изходна мощност: до 280 VА;
работно напрежение: до 24 кV;
класове на точност: 0,1; 0,2; 0,5; 1 и 3.
6.    “МУЛТИТЕСТ” ООД, гр. Варна, А-О-030/ 20.10.20 г. първоначална и последваща проверка 10401 Манометри, използвани в железопътния транспорт
кв. „Западна промишлена зона“, 20.10.15 г.; 10402 Обхвати на измерване:
ул. “Атанас Далчев” № 1 2050-22/ 10403 1. От 0 до 60 кРа, 100 кРа, 160 кРа, 250 кРа, 400 кРа или 600 кРа;
тел.: 052 574030; 052 574027 17.09.19 г. 10404 2. От 0 до 1 МРа, 1,6 МРа, 2,5 МРа, 4 МРа или 6 МРа;
факс:052 574040 3. От 0 до 10 МРа, 16 МРа, 25 МРа, 40 МРа или 60 МРа;
4. От 0 до 50 кРа, 200 кРа или 500 кРа;
Лаборатория за метрологична проверка на средства за измерване към “МУЛТИТЕСТ” ООД, гр. Варна, ул. “Атанас Далчев” № 1 или в мобилна лаборатория, разположена в микробус марка "Мерцедес Спринтер" с регистрационен номер 5. От 0 до 2 МРа или 5 МРа;
В 4004 ВА 6. От 0 до 20 МРа или 50 МРа;
e-mail:multitast@abv.bg 7. От минус 100 кРа до 60 кРа, 150 кРа, 300 кРа
или 500 кРа;
8. От минус 0,1 МРа до 0,9 МРа, 1,5 МРа или 2,4 МРа
Класове на точност: от 0,1 до 2,5
7.    “ХИДРОТЕСТ” ООД, гр. София, район Овча купел, ул. Любляна № 34, вх. А А-О-031/ 20.10.20 г. първоначална и последваща проверка 10102 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
Тел.: 0888565042 20.10.15 г. 10103 обхват на измерване:
минимален разход: от 0,03 m3/h
Лаборатория за проверка на водомери с адрес: гр. Видин, ул.“Търновска“, вх. Б, магазин 4 максимален разход: до 20 m3/h
8.    ЕТ “ХИДРО-КОНТ-МИЛЕНА СТОЯНОВА” А-О-1/ 29.01.21 г. последваща проверка 7702 Водомери за студена и водомери за топла вода.
гр. Пловдив, район Източен, ул. “Гълъбец” № 11, ет.4, ап. 8 29.01.16 г.; 7704 обхват на измерване при проверка:
тел./факс: 032/622201; 0887603478 изм. със заповед минимален разход: от 0,01 m3/h
2050-21/ максимален разход: до 596 m3/h
Лаборатория за проверка 26.09.18 г.
гр. Ст. Загора, кв. № 15 –Индустриален парцел № ІV-5238, ул. “Индустриална” № 3, база РКС „Наркоп“; тел. 0887603478
9.    ЕНЕРГОТЕСТКОНТРОЛ ООД, А-О-4/ 8.02.21 г. последваща проверка 11501 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
гр. София, ж.к. Люлин, бл. 422, вх. Г, ет. 8, ап. 81 8.02.16 г. 11502 обхват на измерване при проверка:
тел./факс: 068 600 605; 0887234513 изм. със заповеди: 11503 минимален разход: от 0,015 m3/h
А-17/ максимален разход: до 50 m3/h
Лаборатория за проверка на водомери с адрес: гр. Ловеч, 20.09.17 г.;
ул. „Райна княгиня“ № 2 2050-5/ Индивидуални дозиметри, използвани от персонала на атомни централи:
тел. 0887234513 23.02.18 г. -   индивидуални електронни дозиметри с обхват на измерване:
от 1 μSv до 1 Sv при енергия 662 keV на фотоните 137Cs;
Лаборатория за проверка на индивидуални дозиметри, с адрес& -   индивидуални кондензаторни дозиметри с обхват на измерване:
гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, помещение 202С от 1 μSv до 0,5 Sv при енергия 662 keV на фотоните 137Cs;
тел. 0887234513 -   термолуминисцентни дозиметрични системи с обхват на измерване:
от 0, 1 μSv до 0,5 Sv при енергия 662 keV на фотоните 137Cs.
10.    БОРДЕР ЕООД, гр. Разград, А-О-5/ 8.02.21 г. първоначална и последваща проверка 7503 Водомери за студена и водомери за топла вода.
бул. "Априлско въстание" № 17, 8.02.16 г. 7504 обхват на измерване при проверка:
тел./факс 084/662 370 минимален разход: от 0,0121 m3/h
e-mail: metro@borderbg.com максимален разход: до 30 m3/h
11.    ЕТ “ХИДРО-КОНТ-МИЛЕНА СТОЯНОВА” А-О-7/ 01.04.21 г. последваща проверка 11601 Водомери за студена и водомери за топла вода
гр. Пловдив, район Източен, 01.04.16 г. изм. със заповед 11602
ул. “Гълъбец” № 11, ет.4, ап. 8 А-20/ 11603 с обхват на измерване при проверка в помещение гр. Пловдив, ул. „Гълъбец“ № 11:
тел./факс: 032/622201; 0887603478 26.10.17 г. 11604 Минимален разход: от 0,015 m3/h
Максимален разход: до 7 m3/h
„Лаборатория „ХИДРО - КОНТ“ гр. Пловдив“ към ЕТ „ХИДРО - КОНТ - МИЛЕНА СТОЯНОВА“ с адрес на помещенията: гр. Пловдив,
ул. „Гълъбец“ № 11 и гр. Пловдив, с обхват на измерване при проверка в помещение гр. Пловдив, „Маяковски“ № 16:
ул. „Маяковски“ № 16. Минимален разход: от 0,016 m3/h
тел. 0887603478 Максимален разход: до 80 m3/h
e-mail: office@hidrocontrol-bg.com
12.    “ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ” АД, гр. София, А-О-012/ 09.06.16 г.; 09.06.21 г. последваща проверка 8701 Допълнителни устройства към разходомери за газ - коригиращи устройства за обем на газ тип 1 и тип 2
ул. “Филип Кутев” № 5 изм. със заповеди: 8708 Обхват на измерване:
тел.: 02/9938898; факс: 02/9933057 А-О-25/ 8709 - по температура: от минус 40 °С до 100 °С
26.10.16 г.; 8710 - по налягане: до 180 bar
Лаборатория за проверка на електронни коректори на обем на газ, намираща се в помещение в гр. Божурище, ул. “Мура” № 10, и в обособени помещения извън него. 2050-18/
27.08.18 г.
тел.: 0882174048
13.    “ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ” АД, гр. София, А-О-013/ 10.06.16 г. 10.06.21 г. първоначална и последваща проверка 8701 Диафрагмени, ротационни и турбинни разходомери за газ с обхват на измерване:
ул. “Филип Кутев” № 5 8702 - за диафрагмени разходомери за газ: от 0,016 m3/h до 40 m3/h
тел.: 02/9938898; факс: 02/9933057 8703 - за ротационни и турбинни разходомери за газ: от 0,01 m3/h до 2500 m3/h
8704
Лаборатория за проверка на разходомери за газ, намираща се в гр. Божурище, ул. “Мура” № 10 8705
тел.: 02/9938885 8706
8707
14.    "ФЛОУТЕСТ" ЕООД, гр. Варна, район Приморски, ул. "Лоза" № 16, вх. 1, ет. 1, ап. 1 А-О-015/ 20.06.16 г. 20.06.21 г. последваща проверка 8102 Ротационни и турбинни разходомери за газ
изм. със заповеди: 8103 с обхват на измерване от 0,4 m3/h до 2500 m3/h
Лаборатория за проверка на средства за измерване "Флоутест" на адрес: гр. Търговище, Индустриална зона, бул. "29-ти Януари", А-15/ 8104
Тел./факс: 0601/62509 14.09.17 г.; Допълнителни устройства към разходомери за газ - електронни коректори за обем на природен газ, тип 1 с обхват на измерване
2050-1/ -     по температура: от минус 40оС до 70оС
08.01.19 г. -     по налягане: до 55 bar
15.    „АКВАКОНТРОЛ ГРУП” ООД, гр. Пловдив, район Източен, ул. „Братя Свещарови“ № 7А А-О-016/ 28.06.16 г. 28.06.21 г. последваща проверка 11702 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
Тел.: 032/622201; 0896780473 изм. със заповеди: 11703 обхват на измерване при проверка:
А-О-31/ минимален разход: от 0,015 m3/h
21.12.16 г.; максимален разход: до 30 m3/h
Лаборатория за проверка на водомери с адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, до бл. 361, вх. А А-18/ 10.10. 17 г.;
Тел. 0896780473 2050-4/
05.02.18 г.;
2050-24/г.;
2050-5/
16.04.20г.
16.    “ДЕТИ” ООД, гр. Велико Търново, ул. “Мизия” № 22, вх. А А-О-017/ 14.07.21 г. последваща проверка 8201 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
Тел. 0896 705870 14.07.16 г., 8202 обхват на измерване при проверка:
изм. със заповед минимален разход: от 0,016 m3/h
2050-23/ максимален разход: до 20 m3/h
23.11.18 г.
17.    "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД, гр. Пловдив, район Източен, ул. "Братя Свещарови" № 7А А-О-19/ 16.08.21 г. последваща проверка 8301 Водомери за студена вода, водомери за топла вода, неделими (комплектни), делими (комбинирани) и хибридни топломери
16.08.16 г. 8302
Лаборатория за проверка на водомери и топломери към "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД, гр. София, бул. “Александър Малинов“ № 80, изм. със заповед Обхват на измерване при проверка:
партер-помещение № 4 А-1/
Телефон: 0899148569 26.01.17 г. Водомери за студена вода и водомери за топла вода:
минимален разход: от 0,006 m3/h
максимален разход: до 40 m3/h
Топломери неделими (комплектни), делими (комбинирани) и хибридни
клас на точност 2 и 3 с обхват:
за преобразуватели на разход за топломери:
минимален разход: от 0,006 m3/h
максимален разход: до 40 m3/h
за изчислителни блокове /калкулатори/ за топломери:
с константа: от 100 imp/l до 1000 l/imp
температурен обхват: от 0 °С до 180 °С
температурна разлика: от 3 К до 180 К
за преобразуватели на температура за топломери Pt 100 и Pt 500: от 0 °С до 180 °С
18.    „АРГОСАД - 2005 БГ” ЕООД, гр. Русе, ул. „Захари Стоянов” № 8, А-О-20/ 16.08.21 г. първоначална и последваща проверка 11801 Водомери за студена вода и водомери за топла вода:
вх. 2, ет. 1 16.08.16 г. 11802
Лаборатория за проверка на водомери „АКВА ТЕСТ“ към „АРГОСАД-2005 БГ” ЕООД с адрес: Обхват на измерване при проверка:
гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20 офис № 9
тел. 0882 523 028 минимален разход: от 0,03 m3/h
максимален разход: до 5 m3/h
19.    „ХИДРОКОНТРОЛ 1” ООД, А-О-22/ 30.08.21 г. първоначална и последваща проверка 8401 Водомери за студена вода и водомери за топла вода:
гр. Пловдив, ж. к. “Тракия”, бл. 105, вх. Б, ет. 5, ап. 15 30.08.16 г. 8402
тел. 032 264 214; 0896 780 465 Обхват на измерване при проверка:
Лаборатория за проверка на водомери: гр. Варна,
ул. „Прилеп” № 28 минимален разход: от 0,01 m3/h
максимален разход: до 48 m3/h
20.    „ХИДРОКОНТРОЛ 1“ ООД, А-О-24/ 21.09.21 г. първоначална и последваща проверка 11901 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
гр. Пловдив, район Тракия, ж. к. „Тракия“, бл. 105, вх. Б, ет. 5, ап. 15 21.09.16 г. 11902
тел. 032 264 214; 0896 780 465 1. Лаборатория с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“№ 34 с обхват на измерване при проверка:
минимален разход: от 0,01 m3/h
Лаборатория с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“№ 34 максимален разход: до 63 m3/h
Мобилна лаборатория, разположена в товарен автомобил марка „Пежо Боксер“ с регистрационен номер РВ 2492 КМ 2. Мобилна лаборатория, разположена в товарен автомобил марка „Пежо Боксер“ с регистрационен номер РВ 2492 КМ с обхват на измерване при проверка:
минимален разход: от 0,01 m3/h
максимален разход: до 5 m3/h
21.    „ХИДРОКОНТРОЛ 1“ ООД, А-О-27/ 25.11.21 г. последваща проверка 8403 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
гр. Пловдив, район Тракия, ж. к. “Тракия”, бл. 105, вх. Б, ет. 5, ап. 15 25.11.16 г.; 8404
тел.032 622 201, 0896 780 465 изм. със заповед Обхват на измерване при проверка:
А-16/
Лаборатория за проверка на водомери: гр. Русе, 20.09.17 г. минимален разход: от 0,01 m3/h
бул. „Цар Освободител“ № 33 максимален разход: до 100 m3/h
Тел. 0896 780 468
22.    НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, А-О-30/ 08.12.21 г. последваща проверка 10801 Водомери за студена вода
гр. София, кв. Дървеница, бл. 1, ет. 2 08.12.16 г.; изм. със заповед 10802
2050-14/ 10803 Обхват на измерване при проверка:
Лаборатория за хидравлични елементи, машини, системи (проверка на водомери за студена вода) към НИС при ТУ с адрес: 11.07.18 г.
гр. София, кв. Дървеница, минимален разход: от 0,03 m3/h
бул. „Св. Климент Охридски” № 8, блок № 2, помещения с номера: 2102, 2010 максимален разход: до 115 m3/h
тел: 02 9652567; 0895 588593
23.    “АКВАРОР СЕРВИЗ” ООД, гр. София, район Изгрев, ул. “Константин Русинов”, бл. № 22, вх. А, ет. 8, ап. 21,тел. 02 9515075 А-2/ 13.02.17г., 13.2.22 г. последваща проверка 8601 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
изм. със заповед 8602 Обхват на измерване при проверка:
Лаборатория за проверка на водомери към “Акварор сервиз” ООД 2050-3/
с адрес: 05.02. 18 г. минимален разход: от 0,0012 m3/h
гр. Велико Търново, ул. “Козлуджа”; максимален разход: до 1458,95 m3/h
тел. 0888 906 036, факс 062/603 129
24.    “КУЛ ТЕХ” ЕООД, гр. София, район Изгрев, ул. “Тинтява” № 15-17, А-5/ 22.02.22 г. първоначална и последваща проверка 8901 1.     последваща проверка на:
тел./факс 02/9607140; 22.02.17г.; 8902 Електромери за активна енергия, еднофазни, статични и индукционни, еднотарифни и многотарифни:
изм. със заповед 8903 Номинално напрежение: 220 V и 230 V
Лаборатория за проверка на електромери - помещение с адрес: 2050-13/ 8904 Обхват по ток:
гр. Тетевен, ул. “Вършец” № 79, 09.07.18 г. 8906 - базов ток: до 50 А,
тел. 0678/5573; 359 899997440 8909 - максимален ток: до 100 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5 S; 1; 2; А; В и С
Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V.... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 50 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5 S; 1; 2; А; В и С
2. първоначална и последваща проверка на:
Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V.... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 50 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,2 S
Електромери трифазни индукционни и статични за реактивна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V.... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 50 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 2 и 3
25.    “КЕВА ГРУП” ЕООД гр. Благоевград, ул. „Мелник”, № 24, А-7/9.03.17г. 09.03.22 г. последваща проверка 10701 Водомери за студена вода и водомери за топла вода както следва:
тел. 073/830222; 10702 1. в помещение - с. Горно Хърсово, общ. Благоевград с обхват на измерване при проверка:
10703 минимален разход: от 0,011 m3/h
„Лаборатория за проверка на водомери” към „КЕВА ГРУП” ЕООД с адрес на помещението: село Горно Хърсово, община Благоевград; 10704 максимален разход: до 142 m3/h
Подвижна лаборатория, разположена в товарен автомобил „Мерцедес 409 D” с рег. № Е 7452 АН 2. в подвижна лаборатория - товарен автомобил „Мерцедес 409 D”, рег. № Е 7452 АН, с обхват на измерване при проверка:
минимален разход Qmin: от 0,03 m3/h
максимален разход Qmax: до 12 m3/h
26.    “МАСТЕР МЕТЪР” ЕООД, гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 63, ет. 5 А-9/ 12.05.22г. последваща проверка 12001 Ротационни и турбинни разходомери за газ
тел. 02 951 60 44 12.05.17г. 12002 с обхват на измерване при проверка:
изм. със заповеди: от 0,2 m3/h до 1000 m3/h
Проверките се извършват в помещение с адрес: гр. София, А-14/
бул. “Ген. Тотлебен” № 63, ет.“-1“ 11.09.17 г.; Допълнителни устройства към разходомери за газ – коригиращи устройства на обем на газ тип 1 (PTZ и Т коректори) с обхват на измерване:
2050-11/ -         по температура: от минус 35оC до 70оC;
22.05.19 г.; -         по налягане: до 35 bar
2050-20/
04.09.19 г.
27.    „НЕЗАВИСИМ ЕЛЕКТРОМЕРЕН КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Пловдив, А-10/ 12.05.17г. 12.05.22г. първоначална и последваща проверка 2303 1.     последваща проверка на:
ул. „Байкал” № 2 изм. със заповеди: 2304 Електромери за активна енергия, еднофазни, статични и индукционни, еднотарифни и многотарифни:
тел. 032 642 890; 0887868332 А-13/ 2305 Номинално напрежение: 220 V; 230 V и 240 V
30.08.17 г.; 2306 Обхват по ток:
e-mail: nek2003@abv.bg 2050-9/ 2307 - базов ток: до 60 А,
18.04.19 г. 2308 - максимален ток: до 100 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5; 0,5 S; 1; 2; А; В и С
Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 60 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5; 0,5 S; 1; 2; А; В и С
2.     първоначална и последваща проверка на:
Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 60 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,2 S
Електромери трифазни индукционни и статични за реактивна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднотарифни и многотарифни:
Номинално напрежение: 3х 57,7V/100V... 3х240V/415V
Обхват по ток:
- базов ток: до 60 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 2 и 3
28.    „АРТТЕСТ-Б“ ЕООД, гр. Бургас, А-11/ 21.06.22г. последваща проверка 12101 Водомери за студена вода и водомери за топла вода с обхват на измерване при проверката:
ул. „Одрин“ № 50а, Зона за бизнес „Аполо“, ет. 2, офис 3 21.06.17г. 12102 минимален разход: от 0,005 m3/h
Тел: 0878818310; 0878675924 изм. със заповеди: 12103 максимален разход: до 1000 m3/h
А-23/
Лаборатория за проверка на „АРТТЕСТ-Б“ ЕООД, с адрес на помещението: 09.11.17 г. Неделими (комплектни), делими (комбинирани) и хибридни топломери:
гр. Бургас, Северна промишлена зона, кв. Лозово, на територията на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД 2050-5/ клас на точност 2 и 3 с обхват при проверката:
25.02.19 г; ·       за преобразуватели на разход за топломери:
2050-18/ минимален разход: от 0,005 m3/h
19.08.19 г.; максимален разход: до 1000 m3/h
2050-3/ ·       за изчислителни блокове (калкулатори) за топломери:
04.03.20 г. с константа: от 1000 imp/l до 1000 l/imp
температурен обхват: от 0 0С до 180 0С
температурна разлика: от 2 К до 180 К
·       за преобразуватели на температура за топломери Pt 100, Pt 500 и Pt 1000 от 0 °С до 180 °С
29.    “ЕМСИСТ-6” ООД, гр. София, бул. “Цариградско шосе ” 7- ми км, А-12/ 25.08.17г. 25.08.22 г. първоначална и последваща проверка 9401 1.     Първоначална проверка на:
тел. 02/971 83 50, факс 02/971 84 19 9403 Електромери трифазни, индукционни и статични за активна и реактивна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване
9405 Обхват на измерване при проверка:
Лаборатория: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 133, 9409 Номинално напрежение: 3 x 57,7/100 V …3 x 240/415 V
сградата на "БИЦ- ИЗОТ" АД, помещения с № 105 и № 338 9413 Обхват по ток:
e-mail: emsyst@emsysyt.com Базов ток: до 50 А
Максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,2 S; 2 и 3
2.     Последваща проверка на:
Електромери еднофазни и трифазни с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, индукционни и статични за активна и реактивна енергия
Обхват на измерване при проверка:
Обхват по номинално напрежение:
за еднофазни електромери 220 V; 230 V и 240 V
за трифазни електромери 3 x 57,7/100 V…3 x 240/415 V
Обхват по ток:
за еднофазни електромери
Базов/предписан ток: до 20 А
Максимален ток: до 100 А
за трифазни електромери
Базов/предписан ток: до 50 А
Максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,2 S; 0,5 S; 0,5, 1, 2, 3, А, В и С
30.    "БЕЛАСИЦА" АД, гр. Петрич, А-21/ 03.11.22 г. последваща проверка 9202 Диафрагмени разходомери за газ без вградено температурно коригиращо устройство и диафрагмени разходомери за газ с вградено температурно коригиращо устройство – tbi=20 0С
ул. "Места" №22, 03.11.17 г. Обхват на измерване:
факс: 0745/64008; 0745/60235 от 0,016 m3/h до 10 m3/h
тел. 0745 /64279 ; 0745 /60234
тел. 0745 /64892
31.    „ФОНОТРОНИКА“ ООД, 2050-2/ 11.01.23г. първоначална проверка на произведени от дружеството 6301 Часовници за превключване на тарифни електромери, електронни
гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 507, вх. 2, ет. 3, ап. 44 11.01.18 г. часовници за превключване на тарифни електромери,
електронни
тел. 02/887 01 49; 0878349430;
e-mail:gg@phonotronica.com
Лаборатория за първоначална проверка на средства за измерване с адрес на помещението: гр. София, ж.к. „Младост 3“, кв. 1 УПИ 4023
Дейността на лабораторията е временно преустановена от 01.11.2019 г.
32.    „ВАМЕКС РУСЕ“ ЕООД, 2050-15/ 23.07.23 г. последваща проверка 12201 водомери за студена вода и водомери за топла вода
гр. Русе, ул. „Капитан - лейтенант Евстати Винаров“ No 5 23.07.18 г. 12202 обхват на измерване при проверка:
минимален разход: от 0,03 m3/h
тел. 0878 780 930 максимален разход: до 30 m3/h
email: vemexruse@gmail.com
Лаборатория за проверка на водомери, разположена в помещение с адрес: гр. Русе, ул. „Капитан - лейтенант Евстати Винаров“ No 5, сутерен
33.    „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА“ АД, гр. София, 2050-17/ 27.08.23 г. последваща проверка 2201 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
бул. „Братя Бъкстон“ № 85, тел. 27.08.18 г. 2203 минимален разход: от 0,006 m3/h
2204 максимален разход: до 70 m3/h
2205
„Метрологична лаборатория за проверка на топломери и водомери“ към „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА“ АД, разположена в помещение с адрес: гр. София, Неделими (комплектни), делими (комбинирани) и хибридни топломери
бул. „Братя Бъкстон“ № 85 клас на точност 2 и 3 със следните обхвати:
e-mail: office@asboiana.com за преобразуватели на разход за топломери:
номинален разход qp: от 0,6 m3/h до 60 m3/h
за изчислителни блокове (калкулатори) за топломери:
с константа: от 300 imp/l до 1000 l/imp
температурен обхват: от 0 0С до 200 0С
температурна разлика: от 2 К до 180 К
за преобразуватели на температура за топломери: Pt 100, Pt 500 и Pt 1000:
температурен обхват: от 0 0С до 180 0С
34.    ЕТ “ГАРАНТ - СЕРВИЗ - ГАНКА АТАНАСОВА”, гр. Сливен, 2050-24/ 04.12.23 г. първоначална и последваща проверка 4202 1.   Първоначална и последваща проверка на:
ж.к. Дружба, бл. 38, вх. А, ап. 3 04.12.18 г.; 4203 1.1          Димомери
изм. със заповед: 4204 типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 54, тел. 044/622 152, 2050-2/ 4206
тел./факс: 044/625 344 25.02.20 г. ВVM-DO-0013 (5031)
OPA 100 (5071)
Лаборатория по метрология на адрес: гр. София, жк. Дружба-ІІ, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 152, „Технопарк София“, сграда 1, ет. -1, и на на мястото на употреба, при граници на влияещите фактори, съгласно изискванията на нормативните документи и методиките за проверка. ОРА 300 (5068)
ОРАBOX AUTOPOWER (5069)
тел. 0887 245 795 ДМР-02К (5095)
CAP3030+S (5111)
CAP3200-OPA (5130)
1.2. Стендове за измерване спирачните сили на пътни превозни средства с обхват:
при измерване на спирачни сили: до 40 kN
при измерване натоварване на ос: до 200 kN
2. Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
GLOBAL Pro SMO-300 (4426)
ДО 1 (3624)
ЕКОТЕСТ ДМР-01К (4158)
TECNOTEST 490 (1844)
TECNOTEST 495/01 (3695),(4563)
495/01 ОТС (4740)
DMR-01 (3514)
ДОР-1 (3703)
OPA-100 (4211), (3687)
CAP 3200-OPA (4380)
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства - Класове: 0, І и ІІ
35.    „УНИСИСТ“ ООД, гр. София, 2050-3/ 01.02.24 г. последваща проверка 4002 Допълнителни устройства към разходомери за газ -коригиращи устройства за обем на газ, тип 1 и тип 2
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.105 01.02.19 г. 4003 Обхват на измерване:
по температура: от минус 40 °С до 100 °С
Лаборатория за проверка на средства за измерване към "УНИСИСТ" ООД с помещения на следните адреси: по налягане: до 300 bar
1. гр. София, ж.к. “Дървеница”, бл. 15, вх. Г, ет. 1;
2. гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 144 Двойка преобразуватели на температура Pt 100, Pt 500 и Pt 1000 на комбинирани топломери
и в обособени помещения извън нея Температурен обхват: от 0 °С до 200 °С
тел. 0886400879, факс: 02 9751236 Изчислителни блокове (калкулатори) на комбинирани топломери:
e-mail: offise@unisist.bg Температурен обхват: от 0 °C до 180 °C
Температурна разлика: от 2 K до 170 K
36.    ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, 2050-4/ 11.02.24 г. първоначална и последваща проверка 2701 Първоначална и последваща проверка на:
гр. София, бул. ”Александър Малинов” № 1, 11.02.19 г.; 2702
тел. 02/982 08 53 изм.със заповед 2703 Анализатори за алкохол в дъха тип “Alcotest 7510”
2050-10/ 2704 Обхват на измерване:
Лаборатория за проверка на средства за измерване към ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” в стационарна лаборатория с адрес: 14.05.19 г. 2705 - концентрация на алкохол в издишания въздух: 0,00 mg/l до 3,00 mg/l
гр. София, ул. „Кукуш” №1, - концентрация на алкохол в кръвта:
тел. 02/9820473 от 0,00 ‰ до 6,00 ‰
Последваща проверка на:
Анализатори на алкохол тип “AЛКОТЕСТ 7410” и
Анализатори на алкохол тип “AЛКОМЕР 931”
Обхват на измерване: до 3 ‰
Радарни скоростомери “ Трафик радар”, тип TR4
Обхват на измерване: от 40 km/h до 200 km/h
Радарни скоростомери “Трафик радар”, тип TR 4D
Обхват на измерване: от 30 km/h до 200 km/h
Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение, тип TFR1-M
Обхват на измерване в мобилен и стационарен режим: от 20 до 250 km/h
Точност на задаване на ограничението: 1 km/h
37.    "ЕЛДИС" ЕООД, гр. Димитровград, 2050-6/ 27.02.24 г. първоначална и последваща проверка 4501 1.     първоначална и последваща проверка на:
ул. "Беласица", бл. 4, вх. Г, ап. 6 27.02.19 г.; 4502 1.1.Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия, еднотарифни и многотарифни с трипроводна и четирипроводна схема на свързване:
2050-19/ 4503 Номинално напрежение: 3х57,7V/100V.....3х240V/415V
Лаборатория “ЕЛДИС” с адрес на помещението: гр. Хасково, 04.09.19 г.; 4504 Обхват по ток:
бул. “Освобождение” № 113 2050-6/ 4505 -       основен: до 60 А
29.05.20 г. 4507 -       максимален: до 120 А
тел. 038/601122; факс: 038/661082; Класове на точност: 0,2s
888342824
1.2.Електромери трифазни индукционни и статични за реактивна енергия, еднотарифни и многотарифни с четирипроводна схема на свързване:
Номинално напрежение: 3х57,7V/100V.... 3х240V/415V
Обхват по ток:
-       основен: до 60 А
-       максимален: до 120 А
Класове на точност: 2 и 3
2. последваща проверка на:
2.1.Електромери еднофазни, индукционни и статични за активна енергия, еднотарифни и многотарифни
Номинално напрежение: 220 V и 230 V
Обхват по ток:
-       основен: до 60 А
-       максимален: до 120 А
Класове на точност: 0,5s; 1; 2; А, В и С
2.2. Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия, еднотарифни и многотарифни с трипроводна и четирипроводна схема на свързване:
Номинално напрежение: 3х57,7V/100V.....3х240V/415V
Обхват по ток:
-       основен: до 60 А
-       максимален: до 120 А
Класове на точност: 0,5s; 1; 2; А, В и С
38.    "ПБ ПРОЕКТ" ЕООД, гр. Русе, 2050-7/ 14.03.24 г. първоначална и последваща проверка 10901 1.  Първоначална и последваща проверка на:
ул. "Райко Даскалов" No 36, вх. 1, 14.03.19 г. 10902 1.1 Стендове за измерване спирачните сили на пътни превозни средства с обхват:
ет. 5, ап. 15 при измерване на спирачни сили: до 40 kN
при измерване натоварване на ос: до 200 kN
Метрологична проверочна лаборатория на адрес: гр. Русе,
бул. “Липник” № 133 и 1.2 Димомери
на мястото на употреба типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
тел. 0887606352; 0899993524 ДМР-02К (5095)
ОРАBOX AUTOPOWER (5069)
ВVM-DO-0013 (5031)
2.  Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
ЕКОТЕСТ ДМР-01К 4158
ДО 1 3624
TECHOTEST 490 1844
TECHOTEST 495/01 4563
495/01 OTC 4740
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства
Класове: 0, І и ІІ
39.    “АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД, гр. София, р-н Красно село, ж.к. “Лагера”, бл. 55, вх. В, ет. 1 2050-8/ 09.04. 24 г. последваща проверка 3502 1.      Водомери за студена и водомери за топла вода:
09.04.19 г. 3503 Обхват на измерване при проверка:
Лаборатория за проверка на водомери и топломери с адрес на помещенията: 2050-1/ 03504-само минимален разход: от 0,005 m3/h
гр. София, ул. "Перник", до бл.11-12 03.02.20 г. проверки на калкулатори и двойки преобразува-тели на температура за топломери максимален разход: до 810 m3/h
и гр. София, ж.к. "Лагера",
ул. "Хр. Матов", до бл. 80 А 2. Неделими (комплектни), делими (комбинирани) и хибридни топломери
клас на точност 2 и 3, със следните обхвати на измерване при проверка:
тел. 929 16 63, тел/факс: 920 01 93 2.1 за преобразуватели на разход за топломери:
факс:926 15 51; 0888858896 минимален разход: от 0,005 m3/h
максимален разход: до 810 m3/h
2.2 за изчислителни блокове (калкулатори) за топломери:
температурен обхват: от 0° С до 200°С
температурна разлика: от 2 К до 180 К
2.3 за двойки преобразуватели на температура Pt 500 за топломери:
от 0°С до 150°С
40.    “ЛАБ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 2050-13/ 17.09.24г. първоначална и последваща проверка 3801 1.  Първоначална и последваща проверка на:
гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 268 17.06.19 г. 3802 1.1 Димомери
тел. 02 8134057, факс:02 8134055 типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
OPA-100 (5071)
Лаборатория за проверка на СИ на адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 268 и на мястото на употреба 1.2 Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства в обхват:
при измерване на спирачните сили: до 40 kN;
при измерване натоварването на ос: до 200 kN.
2.    Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
OPA-100 (4211)
GLOBAL Pro SMO-300 (4426)
495/01 (2163, 3695, 4563)
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства:
класове: 0, І и ІІ
41.    „ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2050-14/ 17.06.24 г. първоначална и последваща проверка 11001 1. Първоначална проверка на:
гр. София, кв. “Горна баня”, 17.06. 19 г. 11002 1.1 Електромери за реактивна енергия еднофазни и трифазни, трипроводна и четирипроводна схема на свързване:
ул. „Цветан Вучков” № 8 11003 Обхват на измерване при проверката:
тел.: 02 9576239; факс: 02 9576025 11004 по номинално напрежение:
11005 -       за еднофазни електромери 57,7 V ……240V
Лаборатория за проверка към „ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ“ ООД с адрес: 11006 -        за трифазни електромери 3х57,7/100 V….3x240/415 V
с. Мрамор, ул. „Васил Левски” 11007 по ток:
№ 154 -        базов: до 50 А
Тел. +359 2 818 56 10; -       максимален: до 120 А
Факс +359 2 818 56 11 класове на точност: 0,5S; 1S; 1; 2 и 3
1.2 Електромери за активна енергия трифазни, трипроводна и четирипроводна схема на свързване:
Обхват на измерване при проверката:
по номинално напрежение: 3х57,7/100 V….3x240/415 V
по ток:
-          базов: до 50 А
-          максимален: до 120 А
класове на точност: 0,2S
1.3 Измервателни токови трансформатори – допълнителни устройства към електромери:
Обхват на измерване при проверката:
по ток:
-     номинален вторичен ток: 1 А; 5 А
-     номинален първичен ток: 20 А ÷ 4000 А
изходна мощност:
-     до 15 VA при номинален вторичен ток 1 А
-     до 75 VA при номинален вторичен ток 5 А
максимално работно напрежение: до 0,72 кV
класове на точност: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 и 5
2. Последваща проверка на електромери еднофазни и трифазни, трипроводна и четирипроводна схема на свързване за активна и реактивна енергия:
Обхват на измерване при проверката:
по номинално напрежение:
-              за еднофазни електромери 57,7 V….240 V
-              за трифазни електромери 3х57,7/100 V…..3x240/415 V
по ток:
-     базов/предписан: до 50 А
-     максимален: до 120 А
класове на точност:
0,2S; 0,5S; 0,5; 1S; 1; 2; 3; А; Б и С
42.    „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, 2050-15/ 20.06.24г. последваща проверка 7602 Водомери за студена вода и водомери за топла вода
гр. София, район Младост, 20.06.19 г. Обхват на измерване при проверка:
кв. Горубляне, Минимален разход Qmin: от 0,006 m3/h
ул. „Георги Белов“ № 2, Максимален разход Qmax: до 20 m3/h
тел. 02 9745926; 02 8762915; 0884770550, факс: 02 975 34 01;
email: office@viksofia.com
43.    „МЕТРОТЕСТ“ ЕООД, 2050-17/ 11.07.24г. Първоначална и последваща проверка 4401 1. Първоначална и последваща проверка на:
гр. София, район Красна поляна, ж.к. Разсадника, ул. „Троян“ № 4, вх. 1, ет. 8, ап. 15, 11.07.19 г. 4402 1.1 Димомери
4403 типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
тел.0878870099 CAP 3200-OPA (5130)
CAP3030+S (5111)
Адрес за кореспонденция: OPABOX AUTOPOWER (5069)
гр. София, ул. „Сава Михайлов“, типове и № от регистър на вписаните типове средства за измерване
бл. 13, вх. А, ет. 6, ап. 20 ВЕА 070 (В-5)
Лаборатория по метрология: гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 120 и на мястото на употреба при граници на влияещите фактори, съгласно изискванията на нормативните актове и методиките за проверка. 1.2 Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства
с обхват:
при измерване на спирачните сили: до 40 kN;
при измерване натоварването на ос: до 200 kN
2. Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
Технотест 490 (1844)
G 381 (3064)
Facom 843 (3309)
OPUS 50-B c LCS 2000 (3485)
MD02-LON (3672)
OPA-100 (3687), (4211)
Технотест 495/01 (3695)
RTM 430, свързан с ЕАМ 3.011 (3800)
ЕКОТЕСТ ДМР-01К (4158)
BEA xxx с RTM430 (4248)
G 383 от системата тип „Bravo 2000” (3401), (4323)
САР 3200-ОРА (4380)
CLOBAL Pro SMO-300 (4426)
MSM 843 (4451)
495/01 (4563)
495/01 ОТС (4740)
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства: класове: 0, І и ІІ
44.    „ТЕРА 1 - ИВАН ДЕНЧЕВ” ЕООД, гр. Шумен, ул. “Петра” № 15, ет. 3; 2050-23/ 02.10.24 г. първоначална и последваща проверка 11101 1. Първоначална и последваща проверка на:
тел. 0897500501 02.10.19 г. 1.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
Лаборатория по метрология към “ТЕРА 1 – ИВАН ДЕНЧЕВ” ЕООД на адрес: гр. Шумен, ул. "Петра" № 15 и на мястото на употреба. ДМР-02К (5095)
OPA 100 (5071)
ОРА 300 (5068)
OPABOX AUTOPOWER (5069)
BVM-DO-0013 (5031)
CAP3030+S (5111)
CAP 3200-OPA (5130)
1.2 Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства с обхват:
при измерване на спирачните сили: до 40 kN;
при измерване натоварването на ос: до 200 kN
2. Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
TECNOTEST 490 (1844)
TECNOTEST 495/01 (3695)
495/01 (4563)
495/OTC (4740)
ДО - 1 (1957)
ДО 1 (3624)
ДО - 02 (3476)
ДОР – 1 (3703)
DMR - 01 (3514)
ЕКОТЕСТ ДМР-01К (4158)
Facom 843 (3309)
G 381 (3064)
G 383 от системата тип “Bravo 2000” (3401, 4323)
OPAX 2000 (2161)
ОРА-100 (3687, 4211)
GLOBAL Pro SMO-300 (4426)
MSM 843 (4451)
CAP 3200-OPA (4380)
RTM 430, свързан с EAM 3.011 (3800)
BEA ххх с RTM 430 (4248)
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства - класове: 0, І и ІІ
45.    „ТЕСТ - СЕРВИЗ“ ЕООД, 2050-26/ 12.12.24 г. Първоначална и последваща проверка 6101 1. Първоначална и последваща проверка на:
гр. София, ж.к. Изток, бул. “Драган Цанков” № 31 А, ет. 1 12.12.19 г. 6102 1.1 Димомери
6103 типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
6104 CAP 3200-OPA (5130)
6106 CAP3030+S (5111)
Лаборатория за проверка при „ТЕСТ СЕРВИЗ“ ЕООД на адрес: ДМР-02К (5095)
гр. София, ул. „Професор Цветан Лазаров“ № 10А OPA-100 (5071)
и в помещения на местата на употреба, при осигурени подходящи условия за прилагане на методите за проверка на средствата за измерване ОРАBOX AUTOPOWER (5069)
OPA-300 (5068)
BVM-DO-0013 (5031)
типове и № от регистър на вписаните типове средства за измерване:
ВЕА 070 (В-5)
1.2 Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства с обхват:
при измерване на спирачните сили: до 40 kN;
при измерване натоварването на ос: до 200 kN
2. Последваща проверка на:
2.1 Димомери
типове и № от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване:
AVL Di Gas 465C (1759)
OPAX 2000 (2161)
AVL Di Com 4000 (2751)
TECNOTEST 490 (1844)
G 381 (3064)
Facom 843 (3309)
MDO2-LON (3672)
OPA-100 (3687) (4211)
TECNOTEST 495/01 (3695)
ЕКОТЕСТ ДМР-01К (4158)
ВЕА ххх с RTM430 (4248)
G 383 от системата тип „Bravo 2000“ (3401) (4323)
CAP 3200-OPA (4380)
GLOBAL Pro SMO-300 (4426)
MSM 843 (4451)
495/01 (4563)
495/ОТС (4740)
2.2 Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства - класове: 0, І и ІІ
46.    „ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, 2050-27/ 23.12.24 г. последваща проверка след ремонт на произведени от дружеството електромери 11201 1. Електромери еднофазни, статични за активна енергия, еднотарифни и многотарифни:
гр. София, ж.к. „Толстой“, бл. № 38, вх. А, ет. 6, ап. 18 23.12.19 г. 11202 Обхват на измерване при проверката:
Тел. /факс: 02/9607140; 11203 Номинално напрежение: 220 V и 230 V
11204 Обхват по ток:
Адрес за кореспонденция: 11206 - базов/предписан ток: до 50 А
гр. София, ж.к. Изгрев, - максимален ток: до 100 А
ул. „Тинтява“ 15-17 Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5S; 1; 2; А, В и С
Лаборатория за проверка към „ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД с адрес на помещението:
гр. Габрово, ул. „Рибарска“ № 1 2. Електромери трифазни статични за активна енергия, за директно свързване, еднотарифни и многотарифни, с четирипроводна схема на свързване:
Тел. 089 999 1419 Обхват на измерване при проверката:
e-mail: info@daisy.bg Номинално напрежение:
3х220 V/380 V; 3х230 V/400 V
Обхват по ток:
- базов/предписан ток: до 50 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 0,5S; 1; 2; А, В и С
3. Електромери трифазни статични за реактивна енергия, за директно свързване, еднотарифни и многотарифни, с четирипроводна схема на свързване:
Обхват на измерване при проверката:
Номинално напрежение:
3x220 V/ 380 V; 3x230 V/ 400 V
Обхват по ток:
- базов ток: до 50 А
- максимален ток: до 120 А
Честота: 50 Hz
Класове на точност: 2 и 3
47.    ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 110, ЖП Секция-Враца, 2050-4/ 11.03.25 г. първоначална и последваща проверка 5701 Манометри, използвани в железопътния транспорт
тел. 02 932 60 01; 092 62 47 08. 11.03.20 г. 5702
Обхвати на измерване:
Метрологична лаборатория - Плевен към ЖП Секция - Враца на адрес: гр. Плевен, Индустриална зона- Запад, от 0 до 50 кРа; от 0 до 60 кРа ; от 0 до 100 кРа; от 0 до 160 кРа; от 0 до 200 кРа ; от 0 до 250 кРа; от 0 до 400 кРа; от 0 до 500 кРа; от 0 до 600 кРа.
тел. 0885 161 425 Клас на точност:
e-mail: jpsvraca@abv.bg 0.6; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 4.
Обхвати на измерване:
от 0 до 1 МРа ; от 0 до 1,6 МРа; от 0 до 2МРа; от 0 до 2,5 МРа; от 0 до 4 МРа; от 0 до 5 МРа; от 0 до 6 МРа;
Клас на точност:
0.6; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 4.
Обхвати на измерване:
от 0 до 10 МРа; от 0 до 16 МРа; от 0 до 25 МРа; от 0 до 40 МРа; от 0 до 50 МРа; от 0 до 60 МРа; от 0 до 100 МРа.
Клас на точност:
0.6; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 4.