одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  8a69cd09-3839-4591-b35f-2e3dc49938a6

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:48:37
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:48:37

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
концентрация на
ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.7.2018 г. 18,7 -
    02.7.2018 г. 25,5 -
    03.7.2018 г. 30,7 -
    04.7.2018 г. 33,2 -
    05.7.2018 г. 24,7 -
    06.7.2018 г. 29,4 -
    07.7.2018 г. 26,4 -
    08.7.2018 г. 20,5 -
    09.7.2018 г. 23,7 -
    10.7.2018 г. 18,0 -
    11.7.2018 г. 24,7 -
    12.7.2018 г. 22,2 -
    13.7.2018 г. 32,4 -
    14.7.2018 г. 25,8 -
    15.7.2018 г. 26,9 -
    16.7.2018 г. 28,4 -
    17.7.2018 г. 36,4 -
    18.7.2018 г. 34,5 -
    19.7.2018 г. 25,7 -
    20.7.2018 г. 25,4 -
    21.7.2018 г. 25,1 -
    22.7.2018 г. 30,1 -
    23.7.2018 г. 23,9 -
    24.7.2018 г. 28,8 -
    25.7.2018 г. 19,7 -
    26.7.2018 г. 24,0 -
    27.7.2018 г. 25,5 -
    28.7.2018 г. 28,3 -
29.7.2018 г. 26,9 -
30.7.2018 г. 29,0 -
31.7.2018 г. 27,9 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 212
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 35
Средномесечна концентрация: 26,54
Времеви обхват: 100%
ДОАС с-ма 5,4 -
01.7.2018 г.
"Профсъюзи" Силистра
    02.7.2018 г. 12,4 -
    03.7.2018 г. 10,9 -
    04.7.2018 г. 8,0 -
    05.7.2018 г. 5,9 -
    06.7.2018 г. 10,6 -
    07.7.2018 г. 13,5 -
    08.7.2018 г. 9,0 -
    09.7.2018 г. 10,8 -
    10.7.2018 г. 7,2 -
    11.7.2018 г. 8,0 -
    12.7.2018 г. 11,9 -
13.7.2018 г. 12,9 -
    14.7.2018 г. 14,6 -
  15.7.2018 г. 11,1 -
    16.7.2018 г. 10,5 -
    17.7.2018 г. 16,8 -
    18.7.2018 г. 16,7 -
    19.7.2018 г. 11,0 -
    20.7.2018 г. 11,6 -
    21.7.2018 г. 12,6 -
    22.7.2018 г. 13,6 -
    23.7.2018 г. 12,3 -
    24.7.2018 г. 12,0 -
    25.7.2018 г. 12,2 -
    26.7.2018 г. 12,9 -
    27.7.2018 г. 13,0 -
28.7.2018 г. 12,2 -
29.7.2018 г. 12,4 -
30.7.2018 г. 14,0 -
31.7.2018 г. 14,8 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 212
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 11,64
Времеви обхват: 100%