одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им Община Попово 2019

Уникален идентификатор:  8a7ae0e8-2eb3-431a-b989-6b16b59f33ff

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им Община Попово 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 16:50:19
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2020-01-16 16:50:19

Възложител заявление

Разработка

Населено място

квартал

УПИ

ПИ

Заповед Разрешавам/допускам

Заявление

1 „Симона 013“ ЕООД,Гр.Попово Симона Стефанова ПУП-ИПРЗ Попово 75 ХІІ 57649.503.1533.1 З-19-55/ 04.02.2019г. 94С-3428-1/ 21.01.2019г.
2 Николай Николов ПУП-ИПЗ Попово 57649.102.2 З-19-526/01.08.2019г. 94К-793-2/09.07.2019г.
3 „Рубикон“ ООД, ПУП-план-схема Попово 2 V 57649.503.377057649.503.376857649.57.8 З-19-527/01.08.2019г. 30-2400-3/30.07.2019г.
4 „Стройко СС“ ЕООД, гр.Попо-во и „Ем Енд Трейд Консулт“ ООД, гр.Попово ПУП-ИПР Попово 8 VІІІ 57649.503.3121 З-19-714/ 15.10.2019г. 30-472-1/ 02.09.2019г.
5 „Метеор“ АД, гр.Попово ПУП-ИПР Попово 6 ХХІХ 57649.503.3807 З-19-715/ 15.10.2019г. 30-156-31/ 07.10.2019г.
6 „Рубикон“ ООД, ПУП-план-схема Попово 2 V 57649.503.376957649.57.8 З-19-725/18.10.2019г. 30-2400-4/15.10.2019г.
Възложител заявление Разработка Населено място квартал УПИ ПИ Заповед Разрешавам/допускам Заявление
7 „Роса“ АД, гр.Попово ПУП-ИПЗ Попово 163 І 57649.503.2976 З-19-792/ 26.11.2019г. 30-36-1/ 21.03.2019г.