одобрен

SEBRA_14.01.20

Уникален идентификатор:  8a7c8ea4-57fc-43ea-a140-cb5e94e11cb1

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 14:00:23
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 14:00:23

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 80419.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1171.2
10 xxxx Издръжка 167 108763.54
18 xxxx Други разходи 1 15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 2282.68
90 xxxx Възстановени приходи 34 89184.01
Общо: 223 281836.21
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 75850
10 xxxx Издръжка 2 1260
90 xxxx Възстановени приходи 1 65262.17
Общо: 4 142372.17
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 526.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 666
Общо: 2 1192.8
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2485.18
Общо: 3 2485.18
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 4041.59
18 xxxx Други разходи 1 15
Общо: 5 4056.59
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 4985.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 15.98
Общо: 5 5001.38
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1091.55
Общо: 2 1091.55
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2061.2
Общо: 5 2061.2
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 476.59
Общо: 2 476.59
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1619.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 648.48
Общо: 6 2267.93
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3576.03
Общо: 4 3576.03
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 6505
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 55.9
Общо: 24 6560.9
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 384.32
10 xxxx Издръжка 3 441.56
Общо: 4 825.88
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1097.74
Общо: 6 1097.74
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 370.51
Общо: 2 370.51
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 684.78
Общо: 3 684.78
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 494.45
Общо: 4 494.45
ИАГ ( 022100**** ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1700
10 xxxx Издръжка 6 1082.04
90 xxxx Възстановени приходи 1 172
Общо: 12 2954.04
БАБХ ( 022250**** ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1729.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1171.2
10 xxxx Издръжка 32 50720
90 xxxx Възстановени приходи 31 23630.36
Общо: 67 77251.31
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 13524.16
Общо: 20 13524.16
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 228.91
10 xxxx Издръжка 10 645.16
90 xxxx Възстановени приходи 1 119.48
Общо: 12 993.55
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3400.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 896.32
Общо: 12 4296.35
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 78.33
Общо: 3 78.33
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 502.5
Общо: 2 502.5
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 6926.29
Общо: 12 6926.29
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо: 1 500
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 194
Общо: 1 194
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )