одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 30.06.2020

Уникален идентификатор:  8aab64c8-223e-4a5b-bd2a-111236e8b822

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 08:00:36
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-01 08:00:36

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 173 1049527.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 51 37073.71
10 xxxx Издръжка 205 94203.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7 24700
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 116704.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 60000
88 xxxx Средства на разпореждане 63 42612.57
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
Общо:  508 1424821.25
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -4646.15
Общо:  1 -4646.15
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 81 496884.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 12789.12
10 xxxx Издръжка 6 6782.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8550
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 4646.15
Общо:  91 529652.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 384
Общо:  1 384
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 313.93
88 xxxx Средства на разпореждане 31 2486
Общо:  32 2799.93
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 192
Общо:  1 192
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 635.11
Общо:  3 635.11
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 99.98
Общо:  2 99.98
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1289
Общо:  2 1289
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 45.5
Общо:  1 45.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13596.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 637
88 xxxx Средства на разпореждане 4 5349.6
Общо:  8 19582.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 25906.71
Общо:  2 25906.71
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1489.42
Общо:  8 1489.42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 8506.35
10 xxxx Издръжка 3 164.4
Общо:  16 8670.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1798
10 xxxx Издръжка 2 725
Общо:  6 2523
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1948.86
Общо:  6 1948.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3087.09
Общо:  2 3087.09
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 576
Общо:  1 576
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 32.93
Общо:  1 32.93
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 24733.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 688.45
10 xxxx Издръжка 6 947.72
Общо:  10 26369.96
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 26886.25
10 xxxx Издръжка 10 2690.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 5880
Общо:  16 35456.75
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1516.03
88 xxxx Средства на разпореждане 1 190.14
Общо:  11 1706.17
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 167.6
Общо:  1 167.6
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1414.88
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2925
Общо:  7 4339.88
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 39.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 6197.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
Общо:  5 6473.37
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10212.99
10 xxxx Издръжка 8 3666.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5482.5
Общо:  11 19361.65
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 21185.38
Общо:  8 21185.38
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 135
Общо:  1 135
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 43381.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 2482.82
10 xxxx Издръжка 1 107.45
Общо:  8 45971.68
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 11613.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1807
10 xxxx Издръжка 6 16978.86
88 xxxx Средства на разпореждане 2 238.23
Общо:  13 30637.12
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 45335.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1016
10 xxxx Издръжка 10 1065.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 7140
Общо:  19 54556.92
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 8 5806.83
Общо:  8 5806.83
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2499.28
Общо:  8 2499.28
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 84883.1
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1866.72
10 xxxx Издръжка 6 3359.78
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2399.07
Общо:  19 92508.67
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 600.01
Общо:  6 600.01
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 4130.53
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1228.85
Общо:  10 5359.38
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 76248.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 7377
10 xxxx Издръжка 18 2960.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6000
88 xxxx Средства на разпореждане 3 415.13
Общо:  27 93001.35
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 119.58
Общо:  3 119.58
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1594.39
Общо:  3 1594.39
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 57674.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 1929.76
10 xxxx Издръжка 2 100.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 102154.69
Общо:  20 161859.3
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 46635.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 4 141.48
Общо:  47 46927.26
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 18.8
Общо:  1 18.8
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2646.34
Общо:  6 2646.34
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 416.67
10 xxxx Издръжка 1 182
Общо:  2 598.67
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1080
Общо:  1 1080
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 876
Общо:  1 876
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 698.33
Общо:  2 698.33
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1651.96
88 xxxx Средства на разпореждане 2 21202.05
Общо:  3 22854.01
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 1243.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 60000
Общо:  22 61243.65
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 24303.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1200.45
10 xxxx Издръжка 1 40
Общо:  6 25543.69
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100.8
Общо:  1 100.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2881.31
Общо:  3 2881.31
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 671.22
Общо:  1 671.22
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 600
Общо:  1 600
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 48224.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 5129.39
10 xxxx Издръжка 7 748.17
Общо:  13 54101.62