одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем - 18.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  8ab809cb-26c5-4823-971c-0e16690beec8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 15:19:10
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:19:10
записа на страница

Р е г и с т ъ р

на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем
Имот № Площ в дка Землище Вид на договора
70500.40.1 13.386 Старо село Аренда
70500.24.1 75.751 Старо село Аренда
70500.40.4 26.529 Старо село Аренда
70500.24.2 20.151 Старо село Аренда
05445.17.64 68.038 Борима Аренда
72309.66.35 10 Терзийско Аренда
21590.66.1 174.21 Добродан Аренда
18109.25.29 12.652 Гумощник Аренда
53707.26.7 18.331 Орешак Аренда
53707.26.8 18.332 Орешак Аренда
44241.178.29 25.367 Ломец Аренда
44241.159.111 51.914 Ломец Аренда
44241.159.1 257.42 Ломец Аренда
44241.102.43 778.983 Ломец Аренда
44241.67.4 21.015 Ломец Аренда
44241.67.3 10.564 Ломец Аренда
44241.67.2 11.191 Ломец Аренда
44241.67.1 10.358 Ломец Аренда
21590.69.8 9.932 Добродан Аренда
21590.126.3 66.263 Добродан Аренда
21590.69.5 83.736 Добродан Аренда
21590.127.4 101.69 Добродан Аренда