одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Уникален идентификатор:  8b3c4136-7a50-430b-a210-b44cb4b08913

Описание:

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-13 14:06:08
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:12:24
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА


ПО
РЕД
№ И ДАТА
СОБСТВЕНИК –
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,
ФАМИЛИЯ
ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА
СОБСТВЕНИКА
ПОСТОЯННО
МЕСТОНАХОЖДЕН
ИЕ НА ПЧЕЛИНА
РЕГИСТРАЦИОНЕН
№ НА ПЧЕЛИНА
БРОЙ
ПЧЕЛНИ
СЕМЕЙСТВА
1
1/18.07.2017г. Аделина Ара
Македонска
София,бул.“Г.М.Димитр
ов“, № 62 вх.Б ет.2 ап.9
с.Мирково,
обл.София,
местност „Куков
дол “
4832410062 нов;
2086 -0444 -стар
66