одобрен

12.02.2020

Уникален идентификатор:  8b67ec9c-667f-4ecd-b760-87ba31ab8c73

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 14:20:49
  • Създаден от: ivaylo_tsvetanov
  • Последна промяна: 2020-02-12 14:20:49
записа на страница

45392

2014-01-17 19:17:13.967000000

45392

ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ

ЕТ

821119122

Монтана

улица Морава № 29

Цветан Гълъбинов Горанов

Игри с игрални автомати

116

Монтана

Монтана

улица Хан Аспарух 10

8

25/06/1999

8

25/06/1999

121

25/07/2000

5 години

Неактивен

144

False

0

121

30/05/2000

промяна;

46120 2014-01-17 19:19:20.180000000 46120 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 9 28/06/2002 236 28/06/2002 181 23/07/2002 5 години Невалиден 143 False 15 181 26/07/2002 намаляване с 5 ИА;
46452 2014-01-17 19:20:51.077000000 46452 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 7 18/04/2003 815 18/04/2003 154 10/05/2003 5 години Невалиден 143 False 15 154 10/05/2003 утвърждаване на игрални условия и правила - ДЖАКПОТ;
46453 2014-01-17 19:20:51.397000000 46453 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 7 18/04/2003 816 18/04/2003 154 10/05/2003 5 години Невалиден 143 False 15 154 13/05/2003 подмяна на 2 ИА;
46976 2014-01-17 19:23:34.780000000 46976 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 16 16/07/2004 514 16/07/2004 530 23/08/2004 5 години Невалиден 143 False 15 530 03/08/2004 промяна;
47552 2014-01-17 19:26:19.877000000 47552 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 12 14/06/2005 540 14/06/2005 503 05/07/2005 5 години Неактивен 144 False 15 503 22/06/2005 подмяна на 5 ИА;
47918 2014-01-17 19:28:14.327000000 47918 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 22 04/11/2005 1153 04/11/2005 1092 24/11/2005 5 години Неактивен 144 False 15 1092 21/11/2005 подмяна на 2 ИА;
48645 2014-01-17 19:32:02.043000000 48645 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 18 07/07/2006 936 07/07/2006 943 21/07/2006 5 години Неактивен 144 False 15 943 08/08/2006 подмяна на 1 ИА;
48681 2014-01-17 19:32:13.820000000 48681 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 20 25/07/2006 994 25/07/2006 987 02/08/2006 5 години Неактивен 144 False 15 987 17/08/2006 подмяна на 1 ИА;
48742 2014-01-17 19:32:28.027000000 48742 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 22 18/08/2006 1070 18/08/2006 1087 04/09/2006 5 години Неактивен 144 False 15 1087 11/01/2005 утвърждаване на ЗИУП с вкл.джакпот;
49267 2014-01-17 19:35:24.503000000 49267 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 8 08/03/2007 342 08/03/2007 305 22/03/2007 5 години Неактивен 144 False 17 305 28/03/2007 подмяна на 2 и увеличение с 2 ИА и УЗИУП с вкл.джакпот;
50500 2014-01-17 19:42:07.737000000 50500 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 2 22/01/2008 116 22/01/2008 189 07/02/2008 5 години Неактивен 144 False 17 189 30/01/2008 подмяна на 4 ИА и УЗИУП с вкл.джакпот;
51583 2014-01-17 19:48:02.070000000 51583 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 26 05/09/2008 1625 05/09/2008 158 22/01/2009 5 години Неактивен 144 False 21 158 03/10/2008 подмяна на 7 и увеличение с 4 ИА;
52204 2014-01-17 19:51:19.577000000 52204 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 1 10/01/2009 019 10/01/2009 6 29/06/2006 5 години Неактивен 144 False 21 3 01/07/2009 подмяна на 3 ИА;
53249 2014-01-17 19:56:40.797000000 53249 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 23 10/07/2009 1351 10/07/2009 819 19/05/2009 5 години Валиден 139 True 21 819 24/07/2009 дава разрешение за 5 год;
53555 2014-01-17 19:58:37.837000000 53555 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 31 29/09/2009 1816 29/09/2009 1356 14/07/2009 5 години Неактивен 144 False 19 1356 15/09/2009 подмяна на 4 ИА и намал. 2 ИА;
55278 2014-01-17 20:09:12.487000000 55278 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 12 22/06/2010 И-1175 22/06/2010 И-1175 28/06/2010 5 години Неактивен 144 False 17 И-1175 28/06/2010 подмяна на 4 и намаление с 2 ИА;
56025 2014-01-17 20:13:50.537000000 56025 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 18 22/10/2010 И-2021 22/10/2010 И-2021 26/10/2010 5 години Неактивен 144 False 17 И-2021 26/10/2010 подмяна на 4 ИА;
57228 2014-01-17 20:20:58.010000000 57228 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 5 20/04/2011 И-482 20/04/2011 И-482 21/04/2011 5 години Неактивен 144 False 17 И-482 30/05/2011 УЗИУП с вкл.джакпот;
58132 2014-01-17 20:26:30.987000000 58132 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 10 08/09/2011 И-1422 08/09/2011 И-1422 09/09/2011 5 години Неактивен 144 False 17 17 И-1422 11/01/2005 УЗИУП с вкл.джакпот;
59227 2014-01-17 20:33:02.307000000 59227 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 1 09/02/2012 И-184 09/02/2012 И-184 14/02/2012 5 години Неактивен 144 False 17 17 И-184 01/02/2012 подмяна на 7 ИА и УЗИУП;
60942 2014-01-17 20:41:57.807000000 60942 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 9 19/07/2012 И-1629 19/07/2012 И-1629 23/07/2012 5 години Валиден 139 True 15 15 5 И-1629 25/06/2012 подмяна на 2 ИА
62962 2014-01-17 20:54:40.843000000 60942 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 8 30/04/2013 И-597 30/04/2013 И-1629 23/07/2012 5 години Валиден 139 True 15 15 5 И-597 08/03/2013 Правила чл. 22
64581 2014-01-17 21:04:43.163000000 60942 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 20 18/09/2013 1241 18/09/2013 И-1629 23/07/2012 5 години Валиден 139 True 15 15 5 1627 01/07/2013 привеждане в съответствие със ЗХ;
68149 2014-06-20 14:49:34.930000000 68149 ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ ЕТ 821119122 Монтана улица Морава № 29 Валери Илиев Апостолов Игри с игрални автомати 116 Монтана Монтана улица Хан Аспарух 10 10 10/06/2014 000030-4139 10/06/2014 000030-4557 20/06/2014 5 години Валиден 139 True 15 15 5 000030-3293 19/05/2014 продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36