одобрен

Национален класификатор на адресите 02.2020 г. - 1

Уникален идентификатор:  8b705e6d-5d15-4270-a069-79024d9c2e00

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-16 17:41:35
  • Създаден от: ztodorova
  • Последна промяна: 2020-03-16 17:41:35
записа на страница

код на населено място

код на локализационна единица

номер на сграда

вход

02676 00237 001
02676 00237 002
02676 00237 003
02676 00237 004
02676 00237 005
02676 00237 006
02676 00237 007
02676 00237 009
02676 00237 011
02676 00240 002
02676 00240 004
02676 00240 006
02676 00240 008
02676 00240 010
02676 00240 012
02676 00240 012 С
02676 00268 001
02676 00268 002
02676 00268 003
02676 00268 003 А
02676 00268 004
02676 00268 005
02676 00268 007
02676 00268 009