непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  8ba45c31-c2d2-4c63-9594-3006faabf0bf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 07:00:26
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 07:00:26
Няма информация за показване