одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в община Каварна

Уникален идентификатор:  8c0be338-b513-4c79-8a04-1aea30beea10

Описание:

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в община Каварна

декоративни дървета значение каварна община площи регистър РМС 436/2017 озеленени изсторическо

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 18:41:32
  • Създаден от: galina_stoyanova
  • Последна промяна: 2021-02-07 11:18:04
  • Последно променил: galina_stoyanova

Обект

Площ в кв.м.

Местоположение

Растителност

1. Централен градски парк 67400 гр. Каварна, ул. „България” Широколистни дървесни видове и храстова растителност
2. Зелени площи пред ЖБ „Карвуна” 1700 гр. Каварна, ул.”България” Храстова растителност
3. Парк „Лятно кино” 12038 гр. Каварна, ул.”Дончо Стойков” Широколистни и иглолистни дървесни видове и храстова растителност
4. Зелени площи пред ЖБ „Витоша” 4900 гр. Каварна, ул. ”България” Храстова растителност
5. Парк „Спортна зала” 11359 гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев” Широколистни и иглолистни дървесни видове и храстова растителност