непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  8c1cd077-a1e5-4365-8f1c-1e5fd033aaad

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 20:00:18
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 20:00:18
Няма информация за показване