одобрен

Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Каспичан, подлежащи на класификация като служебна тайна

Уникален идентификатор:  8c3514ab-d920-4598-a434-d659250aeec0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-19 08:37:14
  • Създаден от: obshtina_kaspichan
  • Последна промяна: 2020-03-19 08:37:14