одобрен

Регистър-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  8c4a4588-e8a4-48af-9e7b-0a18cf0c0a7b

здравеопазване

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:34:23
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-07-23 10:54:54
  • Последно променил: apfso

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- СИЛИСТРА

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
брой л.з. Пор. № на рег. Община НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ АДРЕС код на лечебното заведение ТЕЛ.ЗА КОНТАКТИ СПЕЦИАЛНОСТ email
Община Силистра
1 4 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р МАРИНА КАСАБОВА" гр.Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб.№6 каб.№7 1931121085 0888654340 Ортопедия и травматология vankercheva@gmail.com
2 6 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ЯНКО ВЪЛКОВ" гр.Силистра,ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб. № 64 и каб.№65 ********** 0896804138; 086/82-05-04 УНГ valkovjanko@abv.bg
3 7 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ПЕТЯ ЧОБАНСКА" ЕООД 1.гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.14, 2.гр.Алфатар "Олшанка"№8 1931121025 086/82-16-97; 0888933223 Кардиология dr_chobanska@abv.bg
4 8 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р В. ЧОБАНСКИ"ЕООД 1.гр.Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб. № 02 и каб.№ 03, 2.гр. Дулово, ул.Розова долина №37,каб.№34; 3.гр.Тутракан, ул.Трансмариска№101, каб.№4 1931121058 0887 892 434 Ортопедия и травматология valanski@abv.bg
5 9 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ГЕОРГИ КОСТОВ" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.19 1931121059 0887215479 АГ kostovag@abv.bg
6 11 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р СВЕТЛА АНДРЕЕВА" гр.Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб.61А 1931121026 0888 505 899 Пневмология и фтизиатрия svetla.andreeva@abv.bg
7 13 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р СИЛВИЯ СЛАВОВА " ЕООД гр.Силистра, бул. "Македония"№61 А, каб. №24; 1931121027 0888/74-12-86 НЕРВНИ БОЛЕСТИ silvi63bg@hotmail.com
8 14 гр.Силистра "АИИПСМП-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ-Д-Р СТОЯН КИРОВ "ЕООД 1. гр.Силистра бул."Македония"№61А, каб.№10; 2.гр.Дулово, ул.Славянска №7 ********** 086/823675 Гастроентерология drkirov@abv.bg
9 16 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ВЕСЕЛИН ГАВАЗОВ " гр.Силистра, ул. "Ген.Скобелев"№9, ет.1 1931121028 0888266609 АГ
10 19 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП Д-Р ДАРИНКА ПОПОВА" 1.гр.Силистра,ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб.11, 2.гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, каб.№13, ********** 0888447077 Кардиология popova47@abv.bg
11 21 гр.Силистра ЕТ"Д-Р ДЖИДЖИШЕВА-АСМП-ИП -Д-Р ЛЮБА ЙОРДАНОВА" 1.гр.Силистра ул. "Д-р Анастас Янков"№2, каб. № 81; 2.гр.Дулово, ул."Стефан Караджа"№5, ет.2, каб.№3 1931121049 086/83-77-64; 0887136432 ОЧНИ БОЛЕСТИ lyubajordanova@abv.bg
12 25 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р НИКОЛИНА БОШНАКОВА" гр.Силистра, бул. "Македония"№61, каб. № 27; 1931121034 0887140368 Ендокринология baldini@abv.bg
13 30 гр.Силистра "АИСМП КВБ-ИП-Д-Р НИНА КИРОВА " ЕООД гр.Силистра, бул. "Македония"№61 А, каб.№22 1931121018 O887001930 КВО ngkirova@abv.bg
14 33 гр.Силистра "АИИПСМП-КАРДИОЛОГИЯ ДОКТОР МИЛЕНА АНГЕЛОВА" ЕООД 1.гр.Силистра,бул."Македония"№61, каб.8 и 9; 2.гр.Дулово, ул."Стефан Караджа"5; 1931121012 086/82-15-98; 0889796646 Кардиология
15 35 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ-УРОМАКС"ЕООД гр.Силистра,ул. "Петър Мутафчиев"№63, 1931121020 086/83-01-50; 0878820150 Урология uromax@mail.bg
16 44 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р РУМЯНА МАНЕВА" гр.Силистра, бул."Македония" №61 a,каб.№35 1931121089 0887757742 Педиатрия rumi_maneva@abv.bg
17 50 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-КАДУЦЕЯ-Д-Р НАРГИС ГАЛИБОВА" 1.гр.Силистра, ул. "Македония"№61А,ет.3, каб.№33; 2.гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, каб.№14 и манипулационна ********** 08888 48644 КВО nargisg@abv.bg
18 55 гр.Силистра "АИСМП ОФТАЛМОЛОГИЯ-ИП-Д-Р РОСИЦА ДУЧЕВА" ЕООД гр.Силистра, ул. "Петър Мутафчиев"№63,Очен каб. ********** 0888741162 ОЧНИ БОЛЕСТИ ducheva_ss@abv.bg
19 56 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ВЕСЕЛИН КОЧЕВ" 1.гр.Силистра, бул. "Македония"№61, каб. № 013,пом.110; 2.гр.Дулово, ул."Стефан Караджа"№5, 1931121036 0887281694 УНГ veselinkochev@yahoo.com
20 72 гр.Силистра ЕТ"Д-Р ИВАНКА ВЕЛИКОВА-АИПСМП" 1.гр.Силистра, бул. "Македония"№61а ,ет.1 каб. №25; 2.гр.Дулово, ул."Розова долина" 37, каб.№13 1931121007 0888/642-612 Ендокринология dr.velikova@abv.bg
21 74 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р МИЛЕНА РУСЧЕВА" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№50 1931121011 086/82-32-05; 0887408960 Психиатрия mruscheva@abv.bg
22 101 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ОРЛИН ДРЕНЧЕВ" 1.гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков" №2,каб.11, 2.гр. Дулово, ул.Розова долина №37 каб.18 1931121070 0887 661 545 Психиатрия
23 102 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ПЛАМЕН КРАЕВ" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков" №2,каб.45 1931121069 0888/618-601 Психиатрия
24 107 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№5; 1931121075 0887930931 Кардиология dr_pamukchieva@abv.bg
25 121 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ" 1.гр.Силистра, бул."Македония"№61каб.№26 ; 2.гр.Силистра, ул."Добруджа"№ 8, ап.7 ********** 0889299002 Кардиология
26 137 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р НАДЕЖДА КОСТОВА" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№5 ********** 086/83-78-24 0898/635-905 Гастроентерология
27 138 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП Д-Р ЯНИСЛАВ КОСЕВ" гр.Силиста,ул."д-р Анастас Янков"2 каб.83 1931121094 0888640768 ОЧНИ БОЛЕСТИ
28 140 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ДИЛЯНА ХИНКОВА" гр.Силистра, ул."Баба Тонка"№1, вх.В, ет.1, ап.16 1931121096 0899142323 Педиатрия
29 142 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р КЪЦАРКОВА" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№31 1931121097 0888647253 Ендокринология kacarkova@mail.bg
30 146 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р МИРЕНА САПУНДЖИЕВА" гр.Силистра, бул."Македония" №61А,каб.№15 1931121100 0888/871383 Пневмология и фтизиатрия sapundgievam@yahoo.com
31 148 гр.Силистра "АСМП-ИП Д-Р ДАСКАЛОВА- НЕВРОЛОГ" ЕООД гр.Силистра,ул."София", №15 1931121102 0898/686-151 НЕРВНИ БОЛЕСТИ simpdr.daskalova@abv.bg
32 150 гр.Силистра ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ФИЛИП ЙОВЧЕВ" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№23 1931121103 0878794552 Урология fiovtchev@yahoo.com
33 151 гр.Силистра "АСМП-ИП -Д-Р ВАЛЕРИА ГЕОРГИЕВА"ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№32 1931121104 О888759590 ОЧНИ БОЛЕСТИ valigeo_2006@yahoo.com
34 152 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р НЕВИН ЧАУШЕВА" ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№23 ********** 0896684987 Педиатрия n.chausheva@abv.bg
35 153 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ИРИНА ЧУМПАЛОВА" гр.Силистра, ул."Раковска" №3 ********** 0888409031 Педиатрия irina4umpalova@abv.bg
36 155 гр.Силистра "АСМП-ИП-УНГ Д-Р Р.ПУШКАРОВ" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№32 А 1931121107 О887299618 УНГ pushkarov@yahoo.com
37 157 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ХРИСТО ДАНАИЛОВ"ЕООД гр.Силистра,бул."Македония"№61, ет.2 каб.№203 1931121108 0879232076 Ревматология isttime@abv.bg
38 158 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№66 1931121109 0878740873 НЕРВНИ БОЛЕСТИ dr100yanov@abv.bg
39 161 гр.Силистра "АСМПК-ИП -Д-Р ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ЧАФАЛАНОВА"ЕООД гр.Силистра, ул."П.Мутафчиев" №63, партер,каб.№4 1931121110 0888956741 Кардиология dr_dchafalanova@abv.bg
40 162 гр.Силистра "АСИМПК-ИП-Д-Р ГАЛИНА ВЪЛКОВА" гр.Силистра,бул."Македония"№61, ет.-1 ,каб.№15 ********** 0888994817 Кардиология galina_vylkova@abv.bg
41 163 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ВАЛЕНТИНА КАРДАШЕВА"ЕООД гр.Силистра,бул."Македония"№61, ет.-1 ,каб.№03 1931121112 0887151485 Физикална и рехабилитационна медицина kardasheva.v@abv.bg
42 164 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р МИРОСЛАВ КАРДАШЕВ"ЕООД гр.Силистра,бул."Македония"№61, ет.-1 ,каб.№03 1931121113 0889406083 Ортопедия и травматология kardashev@abv.bg
43 166 гр.Силистра "АСМП-ИП-Д-Р ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА-ПЕДИАТЪР"ЕООД гр.Силиста,ул."д-р Анастас Янков"2 каб.83 1931121114 0899868292 Педиатрия metodieva_y@abv.bg
44 168 гр.Силистра "АСИМПО-ИП-Д-Р АННА САПУНДЖИЕВА"ЕООД гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№75 и 74; ********** 0887077383 ОЧНИ БОЛЕСТИ annasapundgieva@yahoo.com
45 169 гр.Силистра "АИПСМПОБ-Д-Р НИНА МАРИНОВА"ЕООД гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№17 И 18; 1931121117 ОЧНИ БОЛЕСТИ svoboda_90@abv.bg
46 170 гр.Силистра "АСИМПКВБ-ИП-Д-Р ВИОЛЕТА СЛАВОВА"ЕООД гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№50 1931121118 0896727989 КВО vss_ss2@abv.bg
47 гр.Силистра "ИПСМП-НЕВРОХИРУРГИЯ Д-Р ГАНЧО СТОЯНОВ" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.№72 0828121136 0888468172 НЕВРОХИРУРГИЯ
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Дулово
48 1 гр.Дулово ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ЕЛЕНКА ЯНКОВА" гр.Дулово, ул. "Розова Долина" 37, каб. № 11 1910121015 0885/506-721 Педиатрия
49 92 гр.Дулово ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ДЕЧО ИВАНОВ" гр.Дулово, ул."Розова долина"№37 каб.№2 1910121009 0888745039 Хирургия drdechoivanov@abv.bg
50 115 гр.Дулово "АСМП-ИП-Д-Р ИРИНА ВАСИЛЕВА-ОФТАЛМОЛОГ" ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина", №37, каб.№15 ********** 0888/475158 ОЧНИ БОЛЕСТИ dririna@mail.bg
51 129 гр.Дулово ЕТ"АСМП-ИП Д-Р ЛЮБОМИР МИНКОВ" 1.гр.Дулово, ул."Байкал", №2 а 2.гр.Силистра, бул."Македония"№61 пом.220 и 221 1910121018 0888299185 АГ lubomir.minkov@abv.bg
52 131 гр.Дулово ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ЕМИЛ АДАМОВ" 1.гр.Дулово, ул."П.Р.Славейков" №13; 2.гр.Дулово, ул."Ст.Караджа"05 1910121019 0889/899302 ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
53 144 гр.Дулово ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р НИГЯР ТАБАКОВА" гр.Дулово, ул."Розова долина" №37,каб.№20 1910121021 0888690142 ДЕТСКИ БОЛЕСТИ tabakova67@abv.bg
54 156 гр.Дулово "АСМП-ИП-Д-Р БЕКИР-НЕВРОЛОГ"ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина" №37, ет.4, каб.2 1910121023 0896617973 НЕРВНИ БОЛЕСТИ boztuna@abv.bg
55 159 гр.Дулово "ДОКТОР- КИРЯКОВА-АИПСМП" гр.Дулово, ул."Розова долина" №37, Ет. III каб.№1 1910121024 0897654151 Кардиология dr_kiryakova@mail.bg
56 165 гр.Дулово "АСИМП-КАРДИОЛОГИЯ-ИП-Д-Р ВАСИЛ СЛАВОВ"ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина" №37, каб.№12 ********** 0883302610 Кардиология vasilgslavov@abv.bg
57 171 гр.Дулово "АСМП-ИП-Д-Р АЙЛИН НИХАТ"EООД гр.Дулово, ул."Розова долина" №37, ЕТ.2, каб.№19 1910121026 0876604101 Физикална и рехабилитационна медицина a.n.ism@mail.bg
58 гр.Дулово "Д-Р НУРИ-АИПСМП ПО КАРДИОЛОГИЯ" гр.Дулово, ул."Розова долина" №37, ЕТ.2, каб.№19 ********** 0897777764 Кардиология ibranimnuri88@hotmail.com
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Тутракан
59 31 гр.Тутракан EТ"АСМП-ИП-Д-Р МАРГАРИТА ЧЕРКЕЗОВА" 1.гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101, каб.№3, 2.гр.Главиница, ул."Оборище"№45, каб.№8 1934121007 0889801112 Вътрешни болести margarita4erkezova@abv.bg
60 38 гр.Тутракан ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р СВЕТЛАНА ПЕТКОВА" 1.гр.Тутракан, ул. "Силистра", бл."Славянка", вх.В; 2.гр.Тутракан,ул."Трансмариска"№101,каб.14; 3.гр.Главиница ул.Оборище 45, каб.№9 1934121008 0857/6-53-10; 0882/624-999 Педиатрия d_r_petkova@abv.bg
61 46 гр.Тутракан ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ТОШКО ЙОТОВ ЦАКОВ" гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101 каб.№2 1934121002 ********** Хирургия peti_68@abv.bg
62 56 гр.Тутракан "АСМП-ИП-Д-Р БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА" гр.Тутракан, ул. "Дон" №10 1934121004 0886356539 АГ drgeorgieva@gbg.bg
63 89 гр.Тутракан ЕТ"АСМП-ИП - Д-Р АЛЕКСАНДРОВА-ТАТЯНА ЦОНЕВА" 1.гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№ 101, каб.№25, 2.гр.Главиница, ул."Оборище"№45, к.8 1934121011 0899113653 КАРДИОЛОГИЯ
64 130 гр.Тутракан ЕТ"АСМП-ИП-Д-Р ДИАНА БОЙЧЕВА" гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101 , ет.1, каб.№4 1934121017 0888202072 Педиатрия dr.dianaboycheva@gmail.com
65 гр.Тутракан "АСИМП ПО РЕВМАТОЛОГИЯ-ИП-Д-Р РУМЕН ПЕТКОВ" гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101 , ет.1, каб.№1 1827121345 0888716486 Ревматология