одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии - 2018 г.

Уникален идентификатор:  8c4aea3e-4ca8-484d-b7e1-7352837d1d82

Описание:

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии - 2018 г.

транспорт пътнически превози

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-25 10:11:59
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2019-03-28 09:16:54
  • Последно променил: daniela_stefanova_minkova

Привозвач/наименование

ЕИК

Компенсации за безплатен и по намалени цени на :

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния тарнспорт - общо (в лева)

ветерани, военноинвалиди, деца, учащи, пенсионери - общо (в лева) служители по чл.19, т.7 (в лева) деца и ученици до 16 години (в лева)
ЕТ "Хоризонт - Сашо Гинин 040099054 0,00 0,00 10995,60 0,00