Набор от данни:  Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на действащите договори за отдадени на концесия

Уникален идентификатор:  8c92292a-4127-4649-a851-d9b9f421d37f

концесии

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-25 11:13:20
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-25 11:13:20

РЕГИСТЪР за действащите договори през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. за отдадени на концесия имоти от Община Златарица

№ и дата на договора и анекси към него/ концесионер Срок на договора и анекса Наемна цена – в лв. без ДДС Наемна цена – в лв. със ДДС
1. Язовир Кандиловец 17.03.2015 г / 17.03.2040 г. 2200.00 лв. 2640.00 лв.
„Ники Николов 94 ВТ“ ЕООД