одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  8ce0b914-2163-4dd6-a284-462b51788fa9

Описание:

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - актуален към 01.04.2020 г.

имоти община разпоредителни сделки Ямбол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-15 11:49:59
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-05-29 09:31:35
  • Последно променил: brinkova