одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен за 2018 г.

Уникален идентификатор:  8daf93a1-d505-459f-9725-520025a21265

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Сливен за 2018 г.

достъп достъп до информация заявления заявления по ЗДОИ здои информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 11:58:58
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-19 12:01:31
  • Последно променил: maya_cherninkova

Номер

Дата на Регистрация

Кореспондент (1-ви)

Рег. Индекс

Относно

32 00-22 1.2.2018 г. 13:18:50 РИОС - Стара Загора Инспекции ЗДОИ ОТ Т. П. - РЕДАКТОР НА ЕЛЕКТРОНН ИЗДАНИЕ
47 04-87 10.1.2018 г. 11:55:06 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ООД, ЕООД /фирми/ ЗДОИ ЗА БРОЙ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017 Г.
94 00-25779 10.12.2018 г. 11:59:22 М. Г. Граждани ЗДОИ ЗА ОП ЗА УКРАСА ЗА ДИМИТРОВДЕН
94 ЕП - 94 10.4.2018 г. 9:40:27 Ч.Г. Електронна поща ЗДОИ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО
92 00-18 11.1.2018 г. 11:03:34 ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ НПО ЗДОИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
94 ЕП - 362 11.10.2018 г. 11:15:49 М. И. Електронна поща ЗДОИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
94 00-26042 12.12.2018 г. 15:42:09 М. Г. Граждани ЗДОИ ОТНОСНО ОП ЗА МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА
94 00-5895 16.3.2018 г. 13:50:16 С. Д. Граждани ЗДОИ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МУЖДУ ОБЩИНА СЛИВЕН И УНИЦЕФ
94 00-1424 17.1.2018 г. 16:25:35 С. Ж. Граждани ЗДОИ ОТНОСНО ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 23.02.2017 Г.
95 00-40 17.7.2018 г. 8:53:43 "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" Фондации, фондове ЗДОИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
94 00-1427 18.1.2018 г. 9:14:09 Г. Г. Граждани ЗДОИ ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО
94 00-1429 18.1.2018 г. 9:16:02 Г. Г. Граждани ЗДОИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ МДТ
94 00-24260 19.11.2018 г. 11:17:47 Д. Д. Граждани ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИХОДИТЕ В ХИЛ.ЛВ. НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОТ 2010 Г. ДО 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЧИЙТО ПРИХОДОИЗТОЧНИК СА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВ. РЕЧИЦА, ОБЩИНА СЛИВЕН
94 00-9107 2.5.2018 г. 9:23:47 Н. К. Граждани ЗДОИ - КОМАНДИРОВКИ
94 ЕП - 36 20.2.2018 г. 12:00:21 М. Г. Електронна поща ЗДОИ ЗА ОТЧЕТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
94 ЕП - 69 21.3.2018 г. 13:55:23 М. Г. Електронна поща ЗДОИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. И 2017 Г.
94 00-6325 22.3.2018 г. 10:41:16 Г. Г. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЪМПИНГ "НЕСТИНАРКА"
94 00-10637 23.5.2018 г. 11:59:57 Д. Х. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗДОИ
94 ЕП - 112 25.4.2018 г. 11:59:11 В.Н. Електронна поща ЗДОИ - ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
94 00-4540 26.2.2018 г. 12:22:41 Г.Г. Граждани ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
94 00-4541 26.2.2018 г. 12:24:44 Г. Г. Граждани ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № РД 15-291 ОТ 19.02.2018 Г.
94 00-8868 27.4.2018 г. 9:37:48 Г. Г. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ-ЗДОИ
94 00-10829 28.5.2018 г. 10:26:54 Т. Г. Граждани ЗДОИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
60 00- 18 29.1.2018 г. 16:30:47 ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ Сдружения ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
94 00-3040 7.2.2018 г. 9:49:53 Г. Г. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ - ЗДОИ
94 00-3041 7.2.2018 г. 9:52:14 Г. Г. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ - ЗДОИ
94 00-3042 7.2.2018 г. 9:53:42 Г. Г. Граждани ЗАЯВЛЕНИЕ - ЗДОИ
94 00-3178 8.2.2018 г. 10:53:25 Н. Н. НПО ЗАЯВЛЕНИЕ - ЗДОИ ОТ "ПДИ"- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ЗДОИ
60 00- 86 9.5.2018 г. 9:02:44 СДРУЖЕНИЕ ДЕН Сдружения ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ протоколи от заседания на УС на депо за ТБО
94 00-2150 26.01.2018 г. Г. Г. Граждани ЗДОИ - и-ция за проведени търгове за общинско имущество и комисите за тях
94 00- 2342 29.01.2018 г. Г. Г. Граждани ЗДОИ- възнаграждения на общинските съветници и разходи задейността на ОбС
94 00 - 1522 19.01.2018 г. Г. Г. Граждани ЗДОИ- за конкурса за избор на директор на ОП "Градска мобилност", възнаграждението му и колко са допуснатите кандидати
94 00-1973 25.01.2018 г. Г. Г. Граждани ЗДОИ - колко са средствата за представителни разходи на ОБС и ѝобщината
53 00 - 53 04.06.2018 г. Г. Г. Граждани ЗДОИ - информация за търгове на "Общински пазари"
94 ЕП- 128 16.05.2018 г. Фондация "ИПИ" НПО ЗДОИ- инфорвмация заместните данъци и такси за 2017-18 г. за движимо и недвижимо имущество
7000-2 14.05.2018 г. Федерация на потребителите НПО ЗДОИ- информация за фирмите, участвали в обществени поръчки за брашно и хляб за училищата и детските градини
94 00 - 9548 08.05.2018 г. Т. Г. Граждани ЗДОИ- иска даговора за 2016 г. на Общината с д-р Кожлиев за намаляване популацията на бездоните кучета
94 ЕП-216 05.07.2018 г. А. С. Граждани ЗДОИ- - и-ция за организирани от общината обществени обсъждания
94 ЕП- -173 15.06.2018 г. Б. В. Граждани ЗДОИ - Заповед за прилагане на улична регулация в кв."Ново село"
95 00-18654 05.09.2018 г. М. М. Граждани ЗДОИ- Информация за читалище "Пробуда 1907" с.Биково за периода 2008 - 2017 г.
60 00-164 18.09.2018 г. Сдружение "ДЕН" НПО ЗДОИ- за количество депонирани отпадъци в депо за ТБО - Ямбол и протоколи от общото събрание на сдръужението
5602-6 17.10.2018 г. Сдружение "ДЕН" НПО ЗДОИ- протоколи от заседания на общото събрание на сдружението за Депо за ТБО- Ямбол
5602-9 01.11.2018 г. Сдружение "ДЕН" НПО ЗДОИ-и-ция за количеството земна маса за запръстяване на отпадъци в депо - Ямбол от м.януари о октомври 2018 г.
0620-458 07.12.2018 г. А. Г. и М. К. Граждани ЗДОИ-и-ция за социални дейности и услуги за хора с увреждания