одобрен

Пояснения

Уникален идентификатор:  8dc46a20-c9ae-4fc4-b079-2aa992358acc

Описание:

Пояснения

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-17 14:24:07
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-17 14:24:07