одобрен

Разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  8de2b0f7-31b6-4d7d-a3b3-c36fa2bd8b82

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 09:51:27
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-16 09:51:27

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

№ по ред дого вор № и дата на договора за наем срок : в год./стоп.г. наемател имот № землище местност НТП кат. договорирана площ в дка забележка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
151/23.02.2015 5 Георги Христов Георгиев 000142 с. Коевци Писдица 2 изоставена нива 9 372.948
205/29.05.2015 7 ст.г. Иван Алекс. Ковачков 000916 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 9 37.09
7 ст.г. Иван Алекс. Ковачков 001882 Сухиндол Родината пасище, мера 9 200
206/13.05.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.37.233 Сухиндол Коджиолу пасище 8 40
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.35.255 Сухиндол Тръбежа пасище 9 40
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.69.315 Сухиндол Русенец дол пасище 9 21
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.69.923 Сухиндол Русенец дол пасище 9 15
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.89.882 Сухиндол Родината пасище 9 80
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.89.883 Сухиндол Родината пасище 9 240
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.55.22 Сухиндол Вира пасище 3 39
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.62.4 Сухиндол Зад върха пасище 9 3.884
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.62.5 Сухиндол Зад върха пасище 9 2.119
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 17208.34.2 с. Г.Косово Чибъра пасище 9 20
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.62.198 с. Коевци Могилките пасище 8 23.106
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.217 с. Коевци Рътлина пасище 3 8.675
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.220 с. Коевци Над село пасище 3 7.985
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.358 с. Коевци Над село пасище 3 13.167
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.22.73 с.Кр.Градище Коручешме пасище 7 90
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.24.75 с.Кр.Градище Коручешме пасище 9 33
7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.53.347 с.Кр.Градище Коручешме пасище 7 40
210/12.05.2015 7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 000155 Сухиндол Будивец пасище, мера 9 17.987
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 095001 с. Бяла река Чилнище 11 пасище, мера 3 10.625
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 000147 с.Г.Калугерово Кунчева дайма пасище, мера 7 14.477
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 062007 с.Г.Калугерово Над чешмата пасище, мера 4 10.847
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 063001 с.Г.Калугерово Семов копак пасище, мера 9 216.941
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 024008 с.Г. Косово Чинчето пасище, мера 9 16
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 040001 с.Г. Косово Варланка пасище, мера 3 10.243
7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 033001 с.Г. Косово Чибъра пасище, мера 3 90.335
218/30.09.2015 10 "Ловико Лозари" ЕАД 011051 с.Бяла река Чилнище 11 нива 5 97.17
10 "Ловико Лозари" ЕАД 090046 с.Бяла река Чуката 16 изоставена нива 8 120.398
10 "Ловико Лозари" ЕАД 090060 с.Бяла река Почес 16 изоставена нива 8 40.146
10 "Ловико Лозари" ЕАД 000109 с.Коевци Дъбча 5 изоставена нива 9 103.198
221/17.01.2016 10 "Ловико Лозари" ЕАД 000098 с.Бяла река Чуката 16 храсти 9 4.921
262/11.04.2016 7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 000280 Сухиндол Зад върха пасище, мера 9 55
7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 082001 с.Б.река Чилнище 11 пасище, мера 3 60.352
7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 083001 с.Б.река Чилнище 11 пасище, мера 3 60.648
7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 064001 с.Г.Калугерово Отлака пасище, мера 7 95
263/11.04.2016 7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 000281 Сухиндол ………. пасище, мера 9 119.972
7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 000283 Сухиндол Пчелинище пасище, мера 9 106
7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 000192 с.Коевци Писдица 2 пасище, мера 9 760
265/11.04.2016 7 ст.г. Денис Алтаева Сюлейманова 000322 Сухиндол Братовица пасище, мера 9 415.808
267/11.04.2016 7 ст.г. Силвия Христова Христова 001888 Сухиндол Алчака пасище, мера 9 19.434
7 ст.г. Силвия Христова Христова 063002 с.Г.Калугерово Бостаните пасище, мера 8 135.036
268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000046 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 35.603
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000307 Сухиндол Дебелец пасище, мера 9 471.844
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000701 Сухиндол Алчака пасище, мера 9 128
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000883 Сухиндол Селце пасище, мера 4.6 23.278
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 001882 Сухиндол Родината пасище, мера 9 442
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 001883 Сухиндол Родината пасище, мера 9 87
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 032009 Сухиндол Усоито пасище, мера 9 83.607
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 066032 Сухиндол Бърдо пасище, мера 4 130
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000266 с.Г.Калугерово Куклата пасище, мера 3 67.619
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000192 с.Коевци Писдица 2 пасище, мера 9 360
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000008 с.Кр.Градище Под село пасище, мера 3 80
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000039 с.Кр.Градище Коручешме пасище, мера 7 95
7 ст.г. Георги Христов Георгиев 000073 с.Кр.Градище Коручешме пасище, мера 7 12
269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 000032 Сухиндол Каптажа пасище, мера 4.9 32.769
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 000042 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4.8 12.978
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 001068 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 35.905
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 001070 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 46.95
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 001141 Сухиндол Торе пасище, мера 5.9 27.614
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 000202 с.Г.Калугерово Семов копак пасище, мера 9 16.459
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 000222 с.Г.Калугерово Отлака пасище, мера 9 43.113
7 ст.г. Милен Николов Бакалов 000375 с.Г.Калугерово Бостаните пасище, мера 8 28.079
275/01.12.2016 5 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 000807 Сухиндол Попина могила Храсти 6.4 3.238
355/07.05.2018 7 ст.г. Димитър Георг.Кобуров 001883 Сухиндол Родината пасище, мера 9 37.965
7 ст.г. Димитър Георг.Кобуров 000917 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 9 11.035
7 ст.г. Димитър Георг.Кобуров 000907 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 6 10.168
356/07.08.2018 7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.103.171 с. Коевци Над Гюргеня пасище 9 135.624
7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.103.192 с. Коевци Писдица 2 пасище 9 65.2
7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.47.9 с. Коевци Дългия честак пасище 9 347.992
7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.88.13 с. Коевци Биволска поляна пасище 9 35.384
391./10.05.2019 7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.69.264 Сухиндол Русенец дол пасище 9 3.1
7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.200.304 Сухиндол Зад върха пасище 9 30
7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.67.52 Сухиндол Курделеклери пасище 9 6.7
7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 37561.411.195 с. Коевци Над Гюргеня пасище 8 55
392/10.05.2019 7 ст.г. Цветомир Ив.Ковачков 70295.91.636 Сухиндол Сопотски алчак пасище 5 10.212
7 ст.г. Цветомир Ив.Ковачков 70295.29.54 Сухиндол Гимишкозу пасище 8 10.067
393/07.05.2019 5 ст.г. "Агролес 2014" ООД 17192.64.1 с.Г.Калугерово Отлака пасище 7 40
към 31.12.2019