непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  8e2cf94e-479d-4a0f-9257-3ec35ec5103e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 16:00:09
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 16:00:09
Няма информация за показване