одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Уникален идентификатор:  8e32fb8f-d9f6-40d4-9e5b-4c7193025846

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:36:02
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:36:02

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - УМ-1 - Системи за управление 35 35 27 1
2020 - УМ-2 - Управление на проекти 24 24 20 1
2020 - УМ-11 - Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул) 488 488 394 7
2020 - УМ-12 - Интервюто като метод за оценяване 476 476 400 7
2020 - УМ-4 - Аналитични умения и критическо мислене 167 167 119 7
2020 - УМ-5 - Лична ефективност. Емоционална интелигентност 185 185 111 6
2020 - УМ-6 - Комуникационни умения 35 35 28 2
2020 - УМ-7 - Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи 24 24 16 1
2020 - УМ-8 - Съвременни инструменти в управлението на хората 37 37 23 2
2020 - УМ-9 - Актуални проблеми в управлението на човешки ресурси 40 40 25 2
2020 - УМ-10 - Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в администрацията 197 197 72 6
2020 - УМ-13 - Управление на времето 989 989 848 9
2020 - УМ-14 - Практически аспекти на дейността по УЧР 423 423 390 7
2020 - УМ-15 - Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация (надграждащ модул) 232 232 178 4
2020 - УМ-16 - Анализ на потребностите от обучение 158 158 117 4