одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2015г.

Уникален идентификатор:  8eba008b-d5aa-4416-b0c4-f6fcf77873aa

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Белене за 2015г.

белене регистър технически паспорт технически паспорти технически паспорти на сгради

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-13 08:54:07
  • Създаден от: tsvetomir_tsvetanov
  • Последна промяна: 2019-09-25 10:01:39
  • Последно променил: obshtinabl

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

№ по ред № и дата Вид строеж местоположение Възложител, Собственик Технически паспорт Забележка
1 1/ 26.02.2015 г. "Еднофамилна жилищна сграда с гараж и барбекю" Белене, кв. 57, V- 602.608 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 1/ 26.02.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
2 2/ 02.04.2015 г. "Окачване на съобщителен оптичен кабел в съществуваща законна техническа инфраструктура- стълбове ниско напрежение- с. Деков, с. Татари, община Белене за нуждите на "Нетуоркс България" ООД с. Деков, с. Татари, община Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 2/ 02.04.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
3 3/ 02.04.2015 г. Преустройство на търговски обект № 4 в обществена обслужваща сграда в УПИ ІV, кв. 51 за работилница за закуски с продажба на място Белене, кв. 51, ІV- 602.198.1 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 3/ 02.04.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
4 Протокол обр. 16/ 16.12.1981 г. "Помпена станция канални води" Белене, кв. 8в- 602.684 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 4/ 06.04.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
5 5/ 28.05.2015 г. "Жилищна сграда с обекти за обществено обслужване" Белене, кв. 104, ХІІІ- 601.1093.6 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 5/ 28.07.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
6 6/ 13.08.2015 г. "Кабел НН за хале за селскостопански складови дейности Белене, местност Траяне- 180. 35 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 6/ 06.08.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
7 7/ 13.08.2015 г. "Хале за селскостопански складови дейности" Белене, местност Траяне- 180. 35 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 7/ 06.08.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
8 8/ 02.09.2015 г. Овцеферма с обслужващи сгради и битов сектор и външен водопровод Белене, местност Траяне, 180.36, 180. 41, 98.112 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 8/ 20.08.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
9 9/ 18.09.2015 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 658е- 659е- 660е- 661е- 662е- 663е- 664е", кв. 15, гр. Белене гр. Белене, кв. 15 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 9/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
10 10/ 18.09.2015 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от677е- 678е- 679е- 680е- 681е- 682е до 684е ", кв. 42, гр. Белене гр. Белене, кв. 42 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 10/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
11 11/ 18.09.2015 г. "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 763е- 764е- 765е до 766е ", кв. 43, гр. Белене гр. Белене, кв. 43 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 11/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
12 12/ 18.09.2015 г. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 716ае- 716бе- 716ве", кв.163, гр. Белене гр. Белене, кв. 163 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 12/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
13 13/ 18.09.2015 г. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства от от 761е- 762е", кв.164, гр. Белене гр. Белене, кв. 164 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 13/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
14 14/ 18.09.2015 г. "Основен ремонт на ул. "Александър Стамболийски" гр. Белене гр. Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 14/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
15 15/ 18.09.2015 г. "Основен ремонт на ул. "Васил Левски" с. Бяла вода с. Бяла вода Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 15/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
16 16/ 18.09.2015 г. "Изграждане на ул. "Люлин" от от767е да от760е, гр. Белене, кв. 43 и 164 гр. Белене, кв. 43 и кв. 164 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 16/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
17 17/ 18.09.2015 г. "Основен ремонт на ул. "странджа" с. Деков с. Деков Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 17/ 18.09.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
18 Рехабилитация на общински пътища на територията на община Белене- Път PVN 1003/ ІІІ- 5202 с. Деков- гр. Белене / ХТК- гр. Белене (до кръстовището на продължението на ул. "Фердинанд Дечев с пътя) Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 18/ 12.10.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
19 Рехабилитация на общински пътища на територията на община Белене- Път PVN 1004/ PVN 1005, гр. Белене- АЕЦ Белене/- ЗМК Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 19/ 12.10.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
20 Рехабилитация на общински пътища на територията на община Белене- Път PVN 1001/ ІІ- 52 Ореш- с. Деков/ с. Татари- с. Петокладенци/ PVN 2122 община Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 20/ 12.10.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
21 "Обслужваща сграда, трибуни и козирка над трибуните на стадиона" Белене, кв. 106, І- 602.1413 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 21/ 16.10.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
22 18/ 28.10.2015 г. Жилищна сграда Белене, кв. 156, VІІ- 602.20 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 22/ 28.10.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
23 Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Белене Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 23/ 18.11.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
24 20/ 02.12.2015 г. Група надземни гаражи- 8 бр. Белене, кв. 44, І- 602.237 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 24/ 02.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
25 Изграждане на канализация на гр. Белене- ІІ етап за ул. "Митническа" от от 493 до от. 488, ул. "Филип Станиславов" от от488 до от 499, ул. "Шипка" от от496 през от 499 до от 556 и част от ул. "Опълченска" от от494 до от 500 Белене Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 25/ 12.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
26 Трафопост и 20 kV ел. линия към ПСОВ Местност "Сред полето" ПИ 03366.128.1 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 26/ 16.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
27 Захранващ водопровод и тласкател за ПСОВ Местност "Сред полето" ПИ Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 27/ 16.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
28 Етап І: ПСОВ и заустващ колектор Местност "Сред полето" ПИ Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 28/ 16.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
29 Кладенец "Раней" № 9 и ел. подстанция ПИ 03366.173.35 Белене, ПИ 03366.173.35 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 29/ 21.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
30 Язовир Татари землището на с. Татари, община Белене ПИ 000170 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 30/ 23.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
31 Рестензионен язовир "Кулина вода" землището на с. Кулина вода, общ. Белене, ПИ 000905, 000902 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 31/ 23.12.2015 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД