одобрен

Разпределение по дата и по възрастови групи

Уникален идентификатор:  8f62cfcf-a979-46d4-8317-4e1ab9cbd6a8

COVID-19

Текуща версия: 490

Показвана версия: 145

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-31 13:41:38
  • Създаден от: mh-api
  • Последна промяна: 2021-11-29 00:20:23
  • Последно променил: mh-api

Дата

0 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90+

2020/06/06 162 221 395 461 547 504 261 99 18
2020/06/07 167 228 403 471 554 508 262 100 18
2020/06/08 167 231 408 474 557 510 262 100 18
2020/06/09 169 240 429 494 582 513 264 101 18
2020/06/10 181 244 441 510 601 521 271 102 18
2020/06/11 196 254 461 528 622 533 275 105 19
2020/06/12 208 261 470 542 643 548 286 109 19
2020/06/13 217 269 486 562 675 557 296 110 19
2020/06/14 228 271 496 577 691 570 303 111 19
2020/06/15 233 272 500 582 695 573 304 112 19
2020/06/16 240 278 504 595 705 579 309 112 19
2020/06/17 257 289 527 618 720 588 321 114 19
2020/06/18 267 293 542 633 734 612 327 115 19
2020/06/19 279 310 561 657 765 627 338 118 19
2020/06/20 281 315 574 673 777 653 342 121 19
2020/06/21 294 322 587 700 800 672 352 126 19
2020/06/22 296 324 594 709 808 676 353 126 19
2020/06/23 297 335 608 720 826 691 360 128 19
2020/06/24 305 347 638 738 854 712 370 131 19
2020/06/25 311 368 652 769 878 733 381 131 19
2020/06/26 328 393 684 803 903 752 390 136 19
2020/06/27 338 408 705 823 927 765 392 136 19
2020/06/28 341 435 723 843 949 779 399 137 19
2020/06/29 342 441 733 861 966 789 402 138 19
2020/06/30 348 456 762 892 1001 801 409 143 19
2020/07/01 359 478 792 922 1032 822 420 145 19
2020/07/02 378 503 815 952 1064 849 426 148 19
2020/07/03 401 536 839 978 1092 863 435 152 19
2020/07/04 433 559 874 1009 1118 885 445 154 20
2020/07/05 477 590 901 1030 1138 904 457 159 21
2020/07/06 480 598 907 1039 1156 919 461 159 21
2020/07/07 514 629 945 1064 1181 929 470 161 21
2020/07/08 540 667 983 1097 1204 950 478 162 21
2020/07/09 588 739 1033 1126 1217 963 490 165 21
2020/07/10 632 802 1090 1184 1277 1000 498 168 21
2020/07/11 680 868 1146 1227 1323 1020 510 168 22
2020/07/12 707 911 1180 1265 1354 1044 521 171 22
2020/07/13 716 926 1190 1278 1370 1053 524 173 22
2020/07/14 740 955 1217 1304 1391 1068 538 176 22
2020/07/15 765 987 1263 1346 1433 1095 555 177 24
2020/07/16 797 1029 1302 1391 1460 1122 572 180 24
2020/07/17 816 1072 1358 1452 1503 1148 589 181 25
2020/07/18 846 1116 1425 1507 1558 1173 605 187 25
2020/07/19 869 1142 1456 1544 1590 1198 623 191 25
2020/07/20 877 1161 1473 1561 1608 1209 628 191 25
2020/07/21 901 1191 1513 1602 1634 1234 636 193 25
2020/07/22 928 1258 1561 1655 1693 1281 658 195 25
2020/07/23 960 1306 1614 1720 1750 1327 678 204 25
2020/07/24 985 1345 1667 1760 1801 1364 696 210 25
2020/07/25 1008 1371 1711 1818 1850 1402 719 217 27
2020/07/26 1029 1416 1735 1854 1878 1425 728 220 27
2020/07/27 1040 1432 1753 1879 1896 1440 736 224 27
2020/07/28 1055 1442 1792 1913 1926 1477 758 231 27
2020/07/29 1070 1459 1830 1964 1980 1522 784 235 27
2020/07/30 1088 1491 1876 2002 2033 1567 812 258 28
2020/07/31 1102 1521 1922 2052 2088 1603 836 268 28
2020/08/01 1108 1544 1949 2112 2135 1640 870 298 34
2020/08/02 1115 1556 1968 2138 2154 1667 887 315 36
2020/08/03 1116 1557 1976 2157 2174 1685 910 340 40
2020/08/04 1129 1580 2004 2202 2226 1708 926 343 41
2020/08/05 1143 1603 2045 2238 2277 1763 953 351 41
2020/08/06 1158 1628 2095 2305 2341 1796 983 368 43
2020/08/07 1179 1660 2140 2357 2396 1841 1010 384 47
2020/08/08 1185 1692 2161 2384 2449 1868 1032 391 47
2020/08/09 1191 1702 2181 2408 2475 1899 1047 393 47
2020/08/10 1193 1705 2187 2420 2485 1912 1051 396 47
2020/08/11 1198 1714 2200 2443 2519 1929 1062 400 47
2020/08/12 1240 1727 2223 2474 2554 1970 1081 405 48
2020/08/13 1247 1743 2252 2510 2582 2001 1097 413 48
2020/08/14 1260 1758 2277 2552 2618 2026 1109 421 48
2020/08/15 1268 1773 2300 2577 2656 2063 1127 430 49
2020/08/16 1274 1780 2316 2588 2678 2078 1135 435 49
2020/08/17 1275 1784 2320 2593 2683 2086 1140 435 49
2020/08/18 1283 1798 2340 2619 2709 2111 1152 439 49
2020/08/19 1294 1809 2364 2641 2748 2146 1169 446 52
2020/08/20 1300 1818 2385 2669 2784 2178 1181 453 52
2020/08/21 1303 1838 2410 2688 2804 2205 1198 461 55
2020/08/22 1314 1850 2429 2720 2824 2241 1229 469 55
2020/08/23 1318 1866 2452 2731 2845 2250 1240 470 55
2020/08/24 1321 1870 2462 2739 2857 2263 1247 473 55
2020/08/25 1325 1878 2476 2756 2877 2287 1251 480 56
2020/08/26 1308 1903 2520 2802 2915 2323 1279 483 56
2020/08/27 1318 1918 2539 2828 2945 2363 1296 487 57
2020/08/28 1329 1943 2563 2853 2971 2387 1312 493 57
2020/08/29 1341 1957 2591 2877 3004 2404 1336 498 57
2020/08/30 1344 1967 2602 2897 3021 2426 1347 502 58
2020/08/31 1344 1970 2604 2900 3022 2434 1352 506 58
2020/09/01 1347 1979 2620 2915 3032 2450 1355 509 59
2020/09/02 1354 1992 2648 2946 3065 2486 1384 520 59
2020/09/03 1363 2012 2673 2979 3091 2515 1401 524 59
2020/09/04 1372 2031 2693 3000 3114 2548 1424 533 60
2020/09/05 1379 2064 2732 3025 3151 2569 1438 535 61
2020/09/06 1383 2074 2755 3031 3170 2579 1450 545 63
2020/09/07 1385 2078 2761 3037 3177 2588 1453 547 63
2020/09/08 1394 2083 2770 3040 3194 2595 1456 551 63
2020/09/09 1406 2103 2799 3067 3225 2622 1473 555 63
2020/09/10 1411 2117 2816 3087 3256 2643 1485 557 63
2020/09/11 1421 2131 2847 3112 3289 2675 1501 558 64
2020/09/12 1428 2153 2897 3148 3326 2704 1516 562 65
2020/09/13 1430 2161 2915 3170 3342 2717 1524 567 65
2020/09/14 1430 2162 2920 3173 3345 2729 1525 569 65
2020/09/15 1432 2182 2934 3200 3379 2759 1535 575 65
2020/09/16 1440 2192 2957 3222 3409 2799 1555 577 65
2020/09/17 1452 2208 2995 3258 3425 2827 1574 585 66
2020/09/18 1460 2220 3014 3284 3467 2853 1592 587 67
2020/09/19 1472 2245 3040 3315 3508 2885 1608 593 67
2020/09/20 1482 2251 3050 3331 3532 2899 1613 594 67
2020/09/21 1487 2251 3056 3339 3539 2909 1620 595 67
2020/09/22 1505 2264 3079 3366 3570 2931 1633 599 67
2020/09/23 1514 2274 3099 3392 3583 2948 1643 603 67
2020/09/24 1529 2287 3123 3416 3614 2978 1664 605 67
2020/09/25 1545 2310 3174 3475 3675 3013 1699 615 67
2020/09/26 1565 2331 3209 3523 3723 3065 1716 628 68
2020/09/27 1583 2345 3225 3562 3755 3094 1727 638 68
2020/09/28 1588 2352 3237 3575 3764 3098 1733 640 68
2020/09/29 1597 2369 3258 3616 3828 3137 1756 642 68
2020/09/30 1620 2400 3303 3674 3871 3185 1777 649 68
2020/10/01 1646 2443 3338 3728 3931 3226 1793 658 70
2020/10/02 1668 2474 3374 3768 3977 3277 1818 670 70
2020/10/03 1681 2501 3414 3813 4031 3310 1845 671 70
2020/10/04 1696 2523 3455 3847 4048 3339 1859 681 70
2020/10/05 1704 2532 3466 3860 4059 3348 1867 681 70
2020/10/06 1724 2577 3510 3908 4118 3379 1890 692 72
2020/10/07 1750 2624 3584 4014 4207 3431 1925 699 72
2020/10/08 1775 2668 3659 4101 4292 3509 1951 716 72
2020/10/09 1809 2736 3744 4210 4389 3590 1987 721 73
2020/10/10 1859 2800 3848 4335 4505 3688 2028 735 73
2020/10/11 1889 2868 3927 4421 4580 3755 2055 751 73
2020/10/12 1892 2882 3942 4443 4593 3764 2060 752 74
2020/10/13 1931 2942 4042 4555 4722 3853 2097 771 76
2020/10/14 1972 3022 4182 4722 4878 3972 2161 788 77
2020/10/15 2033 3126 4343 4892 5039 4072 2204 806 78
2020/10/16 2093 3253 4502 5060 5210 4210 2277 822 80
2020/10/17 2133 3362 4708 5279 5416 4348 2335 843 81
2020/10/18 2183 3442 4815 5386 5542 4423 2374 860 83
2020/10/19 2198 3499 4917 5466 5622 4459 2393 866 83
2020/10/20 2262 3600 5092 5669 5837 4633 2467 880 87
2020/10/21 2352 3791 5365 5953 6068 4781 2562 903 88
2020/10/22 2439 4006 5611 6261 6325 4971 2675 954 93
2020/10/23 2560 4231 5918 6565 6615 5185 2765 991 100
2020/10/24 2654 4411 6175 6963 6934 5414 2850 1011 107
2020/10/25 2713 4537 6420 7166 7100 5546 2932 1036 112
2020/10/26 2736 4645 6465 7208 7145 5590 2944 1044 112
2020/10/27 2853 4897 6931 7759 7563 5871 3063 1080 115
2020/10/28 2996 5245 7449 8363 8030 6199 3184 1116 119
2020/10/29 3136 5599 8026 8966 8565 6559 3332 1156 122
2020/10/30 3291 5908 8592 9572 9072 6907 3486 1197 125
2020/10/31 3483 6223 9132 10218 9635 7308 3665 1247 130
2020/11/01 3568 6418 9510 10614 9978 7548 3786 1290 132
2020/11/02 3619 6567 9771 10911 10225 7676 3858 1306 136
2020/11/03 3727 6836 10250 11459 10679 8028 4024 1355 138
2020/11/04 3882 7211 11053 12386 11513 8585 4301 1455 151
2020/11/05 4034 7620 11841 13307 12322 9188 4574 1548 157
2020/11/06 4196 8020 12568 14108 13074 9746 4842 1626 165
2020/11/07 4346 8397 13268 14900 13856 10364 5174 1704 175
2020/11/08 4436 8626 13696 15397 14284 10745 5351 1770 180
2020/11/09 4466 8698 13833 15531 14401 10853 5419 1778 181
2020/11/10 4583 9040 14553 16407 15195 11443 5703 1865 187
2020/11/11 4707 9490 15356 17357 16118 12133 6027 1982 196
2020/11/12 4806 9821 16061 18177 16963 12809 6374 2097 203
2020/11/13 4887 10094 16662 18943 17715 13353 6659 2197 215
2020/11/14 4997 10484 17380 19817 18647 14004 7077 2310 221
2020/11/15 5067 10716 17802 20333 19127 14471 7316 2374 229
2020/11/16 5075 10775 17911 20495 19310 14633 7423 2399 230
2020/11/17 5145 11080 18568 21233 20048 15250 7710 2501 235
2020/11/18 5256 11482 19399 22261 21088 16079 8143 2640 250
2020/11/19 5340 11793 20027 23042 21971 16808 8544 2753 258
2020/11/20 5438 12134 20635 23782 22859 17469 8948 2891 279
2020/11/21 5526 12458 21264 24533 23702 18208 9351 3072 304
2020/11/22 5586 12622 21597 24982 24177 18606 9614 3193 320
2020/11/23 5606 12694 21763 25197 24387 18834 9761 3250 328
2020/11/24 5666 12957 22258 25852 25088 19365 10088 3359 333
2020/11/25 5772 13258 22938 26753 26118 20140 10545 3477 347
2020/11/26 5861 13573 23506 27466 26913 20831 10946 3602 362
2020/11/27 5929 13821 23999 28131 27683 21561 11375 3757 372
2020/11/28 6010 14062 24516 28745 28358 22240 11764 3879 381
2020/11/29 6044 14199 24782 29026 28733 22608 11999 3967 389
2020/11/30 6059 14252 24897 29152 28890 22752 12092 4001 391
2020/12/01 6120 14430 25284 29739 29495 23307 12415 4104 406
2020/12/02 6177 14678 25777 30393 30306 24006 12778 4245 415
2020/12/03 6230 14895 26252 30955 30980 24612 13177 4388 424
2020/12/04 6272 15129 26725 31563 31672 25246 13638 4519 429
2020/12/05 6350 15349 27235 32243 32469 25967 14063 4685 446
2020/12/06 6400 15491 27535 32649 32879 26365 14304 4771 450
2020/12/07 6421 15546 27628 32748 32971 26474 14384 4796 453
2020/12/08 6457 15696 27984 33274 33570 27068 14742 4930 464
2020/12/09 6506 15950 28569 34029 34478 27875 15215 5070 473
2020/12/10 6564 16176 28984 34615 35174 28566 15696 5233 485
2020/12/11 6630 16377 29379 35145 35821 29221 16116 5381 498
2020/12/12 6676 16563 29755 35666 36512 29872 16575 5531 515
2020/12/13 6693 16636 29925 35880 36784 30155 16770 5589 520
2020/12/14 6710 16657 29986 35957 36885 30256 16859 5617 522
2020/12/15 6739 16764 30246 36307 37390 30691 17160 5715 532
2020/12/16 6771 16911 30599 36768 37988 31291 17602 5817 540
2020/12/17 6797 17027 30805 37096 38404 31751 17892 5926 548
2020/12/18 6816 17164 31065 37409 38791 32184 18264 6040 555
2020/12/19 6843 17256 31266 37680 39137 32567 18549 6161 568
2020/12/20 6863 17315 31368 37831 39331 32789 18720 6238 574
2020/12/21 6865 17327 31385 37857 39366 32834 18736 6251 574
2020/12/22 6886 17406 31527 38049 39628 33096 18960 6337 583
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте