одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП_2019

Уникален идентификатор:  8fbd0be4-8aae-46a1-b6f1-a9cdde2d9f97

Описание:

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ПИРДОП_2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 13:55:18
  • Създаден от: k.ilieva
  • Последна промяна: 2020-02-12 13:55:18

№ по ред

Дата

Данни за дарителя

Вид на дарението

На стойност

Воля на дарителя

1. 2019/01/07 Аурубис Б-я АД Парично 2500.00 Д-ние за коледен спектакъл
2. 2019/01/07 Аурубис Б-я АД Парично 600.00 Д-ние за пенсионерски клуб Д-ци
3. 2019/02/06 Аурубис Б-я АД Парично 300.00 Д-ние за спортни екипи фудболен отбор Д-ци
4. 2019/03/29 МП Металпласт АД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
5. 2019/04/12 Иван Тодоров Иванов Парично 500.00 Дарение за църквата в Пирдоп
6. 2019/04/16 Ди Би Карго Б-я Парично 1000.00 Дарение за Влайкови дни
7. 2019/04/23 Адмикс ЕООД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
8. 2019/04/23 СМС –С-ЕООД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
9. 2019/04/23 МН БИО ООД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
10 2019/04/25 Газтрейд П-п ООД Парично 200.00 Дарение за Влайкови дни
11 2019/04/25 Асарел Медет АД Парично 1000.00 Д-ние за Влайкови дни
12 2019/04/25 Дънди Прешъс Металс Парично 1000.00 Дарение за Влайкови дни
13 2019/04/25 Герихил ООД Парично 150.00 Дарение за Влайкови дни
14 2019/05/02 Вега 2000 Парично 1000.00 За празник Петровден Душанци
15 2019/05/09 Събев 2004 ЕООД Парично 100.00 Дарение за Влайкови дни
16 2019/05/09 Стив строй ООД Парично 100.00 Дарение за Влайкови дни
17 2019/05/09 Геотехмин ООД Парично 1000.00 Дарение за Влайкови дни
18 2019/05/15 Олопласт груп АД Парично 250.00 Дарение за Влайкови дни
19 2019/05/16 Аурубис Б-я АД Парично 5200.00 Дарение за Влайкови дни
20 2019/05/31 Полистрой 21ЕООД Парично 200.00 Дарение за пенсионерски клуб Пирдоп
21 2019/06/06 СМС-С ЕООД Парично 200.00 Дарение за Петровден Д-ци
22 2019/06/17 Стройинженеринг ООД Парично 500.00 Дарение за Петровден Д-ци
23 2019/06/18 СМС-С ЕООД Парично 200.00 Дарение за празника на Пирдоп
24 2019/06/18 Стройинженеринг ООД Парично 500.00 Дарение за празника на Пирдоп
25 2019/06/19 Металпласт АД Парично 500.00 Дарение за Петровден Д-ци
26 2019/06/20 Геотрейдинг Парично 150.00 Дарение за Празника на Пирдоп
27 2019/06/24 РОСС Ив Инженеринг ЕООД Парично 600.00 Дарение за Празника на Пирдоп
28 2019/06/25 ЕТ Иван Ченчев Парично 100.00 Дарение за Празника на Пирдоп
29 2019/06/28 Аурубис Б-я АД Парично 1000.00 Дарение за екскурзия на пенсионери Пирдоп
30 2019/06/28 Геотрейдинг АД Парично 500.00 Дарение за Празника на Пирдоп
31 2019/07/01 Адмикс ЕООД Парично 100.00 Дарение за Празника на Пирдоп
32 2019/07/04 Аурубис АД Парично 1000.00 Дарение за Петровден Д-ци
33 2019/07/08 Фондация Асарел Парично 500.00 Дарение за Петровден Д-ци
34 2019/07/16 Геотехмин ООД Парично 1000.00 Дарение за Празника на Пирдоп
35 2019/07/16 Геотехмин ООД Парично 500.00 Дарение за Петровден Д-ци
36 2019/07/16 Герихил ООД Парично 300.00 Дарение за Празника на Пирдоп
37 2019/07/16 Олопласт груп АД Парично 250.00 Дарение за Празника на Пирдоп
38 2019/07/23 Стив Строй ООД Парично 120.00 Дарение за Празника на Пирдоп
39 2019/07/24 Аурубис Б-я АД Парично 3000.00 Дарение за филм фест
40 2019/07/24 Аурубис Б-я АД Парично 2440.00 Д-ние за купуване на шатри
41 2019/08/01 Елаците мед АД Парично 1000.00 По решение на УС празника на Пирдоп
42 2019/08/06 Дънди Прешъс Металс Парично 300.00 По договор ДПМЧ – за Петровден
43 2019/08/08 Аурубис АД Парично 5000.00 Дарение за Празнника на Пирдоп
44 2019/09/05 Дънди Прешъс Металс Парично 1000.00 По договор ДПМЧ –за Празника на Пирдоп