одобрен

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 2017

Уникален идентификатор:  8fc21c16-22d2-442b-8c1d-3cafe42add4c

второстепенни разпоредители

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 13:45:04
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:17:56
  • Последно променил: migrate_data

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

РАЗПОРЕДИТЕЛ С КРЕДИТИ МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1 КМЕТСТВО БЕЛИ ОСЪМ Милка Пенчева-кмет к-во Бели Осъм 0885/88 03 11 kmetstvo_beli_osam@mail.bg
2 КМЕТСТВО БОРИМА Иванчо Раев-кмет к-во Борима 0885/88 03 16 kmetstvo_borima@abv.bg
3 КМЕТСТВО ВРАБЕВО Иван Карагьозов-кмет к-во Врабево 0885/88 03 28 kmetvrabevo@abv.bg
4 КМЕТСТВО ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА Иван Христов-кмет к-во Г.Желязна 0885/88 03 34 kmetstvo_staro_selo@abv.bg
5 КМЕТСТВО ДЕБНЕВО Галя Керезова-кмет к-во Дебнево 0885/88 03 37 debnevokmet@abv.bg
6 КМЕТСТВО КАЛЕЙЦА Веска Мешева-кмет к-во Калейца 0885/88 03 47 kalejca@abv.bg
7 КМЕТСТВО ОРЕШАК Христо Терзиев-кмет к-во Орешак 0885/88 03 51 kmet_oreshak@abv.bg
8 КМЕТСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ Кирил Захариев-кмет к-во Черни Осъм 0885/88 04 06 kmetstvo_chеrni_osam@abv.bg
9 КМЕТСТВО ШИПКОВО Минко Станчевски-кмет к-во Шипково 0885/88 04 11 m_kerembova@abv.bg
10 ДЕТСКА ЯСЛА - гр.ТРОЯН Красимира Петкова-директор Детска ясла - гр.Троян 0670/6 43 29 detska_iasla1troian@abv.bg
11 ДИРЕКТОР НА ОП "КОМУНАЛНИ УСЛУГИ" Елеонора Тотева директор Общинско предприятие "Комунални услуги" 0670/6 25 63 comserv@abv.bg
12 СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ"- ГР.ТРОЯН Иванка Цекова-директор СУ "Св.Климент Охридски"- гр.Троян 0878/48 60 22 skobg@abv.bg
13 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР.ТРОЯН Розалина Русенова-директор СУ "Васил Левски"- гр.Троян 0887/36 76 61 m_n_mateva@abv.bg
14 ОУ "ИВАН ХАДЖИЙСКИ"-ГР.ТРОЯН Ралица Бенчева-директор ОУ "Иван Хаджийски"- гр.Троян 0670/6 27 15 iv_had1896@abv.bg
15 НУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- ГР.ТРОЯН Борис Йовчев-директор НУ "Св.св.Кирил и Методий"- гр-Троян 0889/26 62 88 km_troyan@abv.bg
16 НУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР.ТРОЯН Мрияна Митова-директор НУ "Христо Ботев"- гр.Троян 0670/6 27 13 nu_hr.botev@abv.bg
17 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- С.БОРИМА Иванка Миткова-директор ОУ "Васил Левски"-с.Борима 0885/07 57 86 stancheva_kalinka@abv.bg
18 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ОРЕШАК Борислав Томов-директор ОУ "Васил Левски"-с.Орешак 0896/81 10 97 stoianova.1957@abv.bg
19 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-С.ЧЕРНИ ОСЪМ Румяна Велешка-директор СУ "Васил Лески" - с.Черни Осъм 0878/73 11 90 sov_ch_osam@abv.bg
20 МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ Елеонора Авджиева-директор Музей на народните и худ.занаяти 0670/6 20 62 m_shoshkova@yahoo.com
ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА -ГР.ТРОЯН и приложни изкуства- гр.Троян
21 ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ -С.ЧЕРНИ ОСЪМ Христо Илиев-директор Природонаучен музей - с.Черни Осъм 06962/23 71 Vele6ka@abv.bg
22 МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР С МАЖОРЕТКИ -ГР.ТРОЯН Елеонора Петковска-ръководител Младежки духов оркестър 0878/84 46 03 stela_gm@mail.bg
23 ДГ "ОСМИ МАРТ"- ГР.ТРОЯН Татяна Нанкова-директор ДГ "Осми март" - гр.Троян 0670/6 34 96 cdg8mart@abv.bg
24 ДГ "ЗДРАВЕЦ"- ГР.ТРОЯН Ана Иванова-директор ДГ "Здравец" - гр. Троян 0670/ 6 43 70 cdg8mart@abv.bg
25 ДГ "СИНЧЕЦ"-ГР.ТРОЯН Виолета Маркова-директор ДГ "Синчец" - гр.Троян 0670/6 40 18 sindg@abv.bg
26 ДГ"МИР"-ГР.ТРОЯН Веска Петкова-директор ДГ "Мир" - гр.Троян 0670/6 43 51 odz.mir@gmail.com
27 ДГ "БУКОВЕЦ"-ГР.ТРОЯН Ценка Данкова-директор ДГ "Буковец" - гр-Троян 0670/6 46 71 odz_bukovec@abv.bg
28 ДГ"ЗВЪНЧЕ" - С.КАЛЕЙЦА Теменуга Лунголова-директор ДГ "Звънче"- с.Калейца 06967/23 81 veselka.dikova@abv.bg
29 ДГ "НЕЗАБРАВКА"- С.ОРЕШАК Санка Минева-директор ДГ "Незабравка" - с.Орешак 06952/22 70 sanka_mineva@abv.bg
30 ДГ "ДЪГА" - С.БОРИМА Тонка Стаевска-директор ДГ "Дъга" - с.Борима 06953/23 71 veselka.dikova@abv.bg
31 ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - С.ВРАБЕВО Анелия Подаяшка-директор ОУ "Иван Вазов"- с.Врабево 0878/36 20 85 obu_vazov@abv.bg
Ралица Колева -Център за подкрепа за личностно развитие 0670/6 3227 opc_troyan@abv.bg