одобрен

Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензии

Уникален идентификатор:  8fdc999d-953c-4bee-a078-86a8bc4611dd

Описание:

Данните са генерирани към 08.06.2020 г.

напоо образование професионално образование центрове за професионално обучение цпо

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:53:17
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:53:17

лицензия|Име на ЦПО|област - код|област - наименование|община - код|община - наименование|населено място - код|населено място - наименование

200011002|"ЦПО към ""Горубсо - Лъки"" EАД"|16|Пловдив|152|Лъки|44478|Лъки
200011014|"ЦПО към ""Професионалист - 99 - Гълъбово"" АД"|24|Стара Загора|225|Гълъбово|18280|Гълъбово
200111005|"ЦПО към \"" Химремонтстрой \"" АД"|0||0||0|
200111008|ЦПО към Българо-германски център за професионално обучение Стара Загора|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200111016|"ЦПО към ""Български морски квалификационен център"" ЕАД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200111126|"ЦПО към ""Корабно машиностроене "" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200112009|"ЦПО към ""Мултитест"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200112012|"ЦПО към ЕТ ""ТАРА 5 - Елена Попова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200112013|"ЦПО към ""МАТЕКО"" АД"|4|Велико Търново|41|Горна Оряховица|16359|Горна Оряховица
200112022|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Св. Иван Рилски"" 2000"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200211017|ЦПО към Българо-германски център за професионално обучение Пазарджик|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200211018|ЦПО към Българо-германски център за професионално обучение Плевен|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200211020|"ЦПО към ТПК ""Победа - 32"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200211027|"ЦПО към ЕТ ""Димитър Диков"""|22|София-град|220|Столична|2659|Банкя
200211031|"ЦПО към ""ЕГИДА - София"" ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200211034|"ЦПО към ЕТ ""ГелеСофт"""|4|Велико Търново|41|Горна Оряховица|16359|Горна Оряховица
200211035|"ЦПО към ""ДЕЛТА - ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200211046|"ЦПО към ЕТ ""ПУЦ Виктория - Величка Христова"""|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200212021|"ЦПО към ""КРАС"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200212025|"ЦПО към ""Гилдия на строителните предприемачи 2000"" АД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200212026|ЦПО към Организация на евреите в България|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212029|"ЦПО към Институт по индустриални отношения и мениджмънт ""ОКОМ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212030|"ЦПО към ЕТ ""Борей - 2000 - Маргарита Хаджийска"""|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200311044|"ЦПО към ""Професионален учебен център"" ЕООД"|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
200312047|"ЦПО към ЕТ ""Андела - Анна Трифонова"""|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
200312054|ЦПО към Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312055|"ЦПО към ЕТ ""Тракия - юг - Димо Калпаков - Веселин Вълчев"""|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200312059|"ЦПО към ЕТ ""Пламък-96 - Калинка Жекова"""|12|Монтана|107|Берковица|3928|Берковица
200312060|"ЦПО към ""ВИП КОНСУЛТ"" ООД"|12|Монтана|107|Берковица|3928|Берковица
200312061|"ЦПО към ЕТ ""ХЛИМИЯ - Христина Йонова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312062|"ЦПО към ЕТ ""Стил 21 - Деляна Младенова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312065|ЦПО към Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение|26|Хасково|239|Димитровград|21052|Димитровград
200312066|ЦПО към Междуучилищен център за трудово политехническо обучение|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200312069|"ЦПО към ЕТ ""Атанаска Гочкова - Анита"""|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200312078|"ЦПО към ЕТ ""Валери Иванов - Смарт"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312080|"ЦПО към ЕТ ""Стойчо Нончев - ЕЛБИНЕКС"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312082|"ЦПО към СД \""Център по пазарна икономика - доц. Иванов
200312084|"ЦПО към ЕТ ""Марин Мариновски"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312086|"ЦПО към ""НЕЦ - ЙФ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312089|"ЦПО към \""Бизнес иновационен център - Изот\"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312094|"ЦПО към ""Глоб Трейд"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312100|"ЦПО към ТПК за квалификация и услуги ""Феникс"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312103|"ЦПО към ЕТ ""ПЕВИК Ваян - Виктория Георгиева"""|17|Разград|168|Разград|61710|Разград
200312105|"ЦПО към \""Магура\"" 98 \"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312106|"ЦПО към ЕТ \""Роза Славова-Спектър\"""|1|Благоевград|9|Сандански|65334|Сандански
200312107|ЦПО към EТ “Диана Деспова – Диди|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200312108|"ЦПО към ЕТ ""Златана - Снежка Хаджийска"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
200312112|"ЦПО към ""Глобал Солюшън"" ООД"|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200312115|"ЦПО към ЕТ ""Рубиес транс снив - Валентин Стоянов"""|12|Монтана|107|Берковица|3928|Берковица
200312121|"ЦПО към ЕТ ""КИСС 707 - Иван Йорданов"""|23|София-област|210|Ихтиман|32901|Ихтиман
200312122|"ЦПО към Сдружение ""Център за обучение и консултации"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312124|"ЦПО към \""Търговски колеж - Пловдив\"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312125|"ЦПО към ЕТ ""СТИЛ - Саркис Алтънджиян"""|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200312127|"ЦПО към \""Регионален център за квалификация и преквалификация\"" ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200312128|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Национален център за социална рехабилитация"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312131|"ЦПО към Сдружение ""Насърчаване на заетостта"""|2|Бургас|18|Карнобат|36525|Карнобат
200312138|"ЦПО към ""Секюрити Група Алфа"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312139|ЦПО към Национална асоциация за икономическа и социална интеграция|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312143|"ЦПО към ЕТ ""Инфогард-Стефан Неков"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312147|"ЦПО към ЕТ ""Фараон - Димитър Кандиларов"""|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200312152|"ЦПО към ""Северна корона "" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200312169|"ЦПО към ТПК ""Боян Чонос"""|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
200412144|"ЦПО към Професионална техническа гимназия ""Юрий Гагарин"""|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200412146|"ЦПО към ""Топливо"" ЕООД"|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
200412154|"ЦПО към ""Любекс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412158|"ЦПО към ""Булярд Корабостроителна индустрия"" EАД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200412162|"ЦПО към Сдружение ""Център за аграрна информация и консултации"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412163|ЦПО към Съюз на военноинвалидните кооперации в България|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200412164|ЦПО към Асоциация за квалификация на автомобилистите в българия|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412165|"ЦПО към Национална браншова камара ""Охранители и детективи"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412168|ЦПО към Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412170|"ЦПО към ""Трансстрой - консулт"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200412171|"ЦПО към ЕТ ""БОМА - 95 - Ж. Паничарска"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200412174|"ЦПО към ""Виста къмпани"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412176|"ЦПО към ""Стандарт - Христена Стефанова"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412177|"ЦПО към Сдружение \""Български пчеларски национален съюз - БПНС\"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412180|"ЦПО към ""Плутон-1"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200412182|"ЦПО към ЕТ \""Димитрина Георгиева - ДЕМИЛА\"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412186|"ЦПО към \""Тивес\"" ООД"|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200412188|ЦПО към Европейски колеж по икономика и управление|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200412189|ЦПО към Национален форум за професионално образование и обучение|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412191|"ЦПО към ""Аскора Интернейшън"" ООД"|9|Кърджали|87|Кърджали|40909|Кърджали
200412192|"ЦПО към \""Център за чужди езици и мениджмънт\"" ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200412193|"ЦПО към ЕТ \"" ВИТ - 95 - Васил Тенев - Иван Тенев\"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200412198|"ЦПО към ЕТ ""Център за професионално обучение - Зорка Палагачева"""|9|Кърджали|83|Ардино|607|Ардино
200412199|"ЦПО към EТ ""Прима - 9 - Анка Николчева"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412201|"ЦПО към Сдружение ""Агенция за бизнес консултации"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412202|"ЦПО към СОУ ""Васил Левски"""|11|Ловеч|104|Троян|73198|Троян
200412204|"ЦПО към ЕТ ""Йорданка Георгиева - Дани"""|17|Разград|168|Разград|61710|Разград
200412205|"ЦПО към \""ПРОФИ\"" ООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200412207|"ЦПО към ""Агенция за професионално развитие и адаптация"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412208|"ЦПО към ""Кремиковци"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412209|"ЦПО към Сдружение ""Професионален спортен колеж"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412210|"ЦПО към Сдружение ""Мост"""|23|София-област|202|Ботевград|5815|Ботевград
200412215|"ЦПО към Фондация ""Месембрия"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412216|"ЦПО към ЕТ ""Проксима 99 - Георги Георгиев"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412218|"ЦПО към ""Експертно-образователен и консултативен център"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412219|ЦПО към ЕТ “ЮКОМИ – Ю. Тончева
200412220|"ЦПО към ""Земела 2002"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412223|"ЦПО към Международен център за комуникации и развитие– I.C.D"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200412225|"ЦПО към ""Сигма - 2000 - Фарос"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412228|"ЦПО към \""Социална академия\"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200412230|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел Клуб ""Отворено общество"""|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
200412231|"ЦПО към ""Агробизнесинформ - 2000"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412232|"ЦПО към ""Учебно-възстановителен комплекс Прогрес"" ЕООД"|8|Добрич|82|Шабла|24102|Дуранкулак
200412233|"ЦПО към ""АкаТе"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412234|ЦПО към “Аргус ООД|23|София-област|215|Пирдоп|56407|Пирдоп
200412237|"ЦПО към ET ""СК Капитал - Милена Иванова"""|19|Силистра|185|Тутракан|73496|Тутракан
200412240|"ЦПО към ""Аутоексперт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512242|"ЦПО към ""Кольовски и син"" ЕООД"|23|София-област|202|Ботевград|5815|Ботевград
200512243|ЦПО към ЕТ “Естетика – 90 – Тодор Тошев|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512247|ЦПО към Сдружение “Еко ресурс 2001|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512249|"ЦПО към ЕТ ""ЕДИ 9 - Димитър Димитров"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512250|"ЦПО към \""Възраждане 1\"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512254|"ЦПО към \""Център за славянска просвета\"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512255|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Българска асоциация за развитие и квалификация"""|3|Варна|29|Аксаково|87518|Яребична
200512259|"ЦПО към ""ЦПО - БЪЛГАРИ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512260|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Европейски институт по културен туризъм ""Еврика"""|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200512261|"ЦПО към ЕТ ""КОМРОН - Милена Найденова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512262|"ЦПО към ""Център за чужди езици и мениджмънт"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200512266|"ЦПО към ""Център за външноикономическа подготовка на кадри"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512267|"ЦПО към ЕТ ""Фамилия - Даниела Душкова"""|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
200512269|"ЦПО към ""Сдружение с нестопанска цел - качество на храните"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512272|"ЦПО към Сдружение ""Информа"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512274|"ЦПО към ""Инкомекс"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512275|"ЦПО към ""Албена"" АД"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200512281|ЦПО към “ПРОФИТА ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512290|ЦПО към Междуучилищен център за трудово – политехническо обучение|28|Ямбол|264|Ямбол|87374|Ямбол
200512292|ЦПО към Национално сдружение на българските спедитори|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512295|"ЦПО към Сдружение ""Център за образователни стандарти и иновации"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512297|"ЦПО към ""ТЮФ НОРД България"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200512299|"ЦПО към ЕТ \""НАСИ - Люба Якимова\"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512300|ЦПО към “ХРИНА ООД
200512302|"ЦПО към ""Интер Алианс"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200512303|"ЦПО към ЕТ ""Пенка Ангелова - Пролет"""|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200512304|"ЦПО към ""Институт по хладилна и климатична техника"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512305|ЦПО към Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение|8|Добрич|79|Каварна|35064|Каварна
200512308|"ЦПО към ""Център за образователни услуги и иновации - Европа"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512310|"ЦПО към ЕТ ""Икономиксконсулт - ТГ- Стоянка Ганева"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200612311|"ЦПО към ЕТ ""МП Център - Пенка Монева"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200612312|"ЦПО към Професионална гимназия по механоелектротехника ""Н. Й. Вапцаров"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612313|"ЦПО към ""България Нет"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612317|"ЦПО към \""Профешенъл център\"" ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612320|"ЦПО към ""Европейски колеж по туризъм и мениджмънт"" ООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612322|"ЦПО към Сдружение ""Туристическо дружество Черни връх"" - София"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612323|"ЦПО към Професионална гимназия ""Братя Евлогий и Христо Георгиеви"""|16|Пловдив|149|Карлово|36498|Карлово
200612324|ЦПО към Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200612328|"ЦПО към ""Център за обучение и преквалификация"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200612330|"ЦПО към Сдружение ""Асоциация Хелп"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612331|"ЦПО към ""НОВИ БЪЛГАРСКИ МЕЛНИЦИ 98"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612336|"ЦПО към Сдружение ""Българска асоциация за селски и екотуризъм (БАСЕТ)"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612337|"ЦПО към ""МБТС"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612342|"ЦПО към ""ТАРА АКТИВ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612343|"ЦПО към ""Сезони"" ЕООД"|19|Силистра|183|Силистра|66425|Силистра
200612344|"ЦПО към ""Есо Комерс"" ООД"|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
200612345|"ЦПО към ""Българска фондация за качествен мениджмънт"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612346|"ЦПО към Сдружение ""Информация и консултации"""|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
200612347|ЦПО към Институт за защита на растенията|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
200612348|"ЦПО към Сдружение \""Югозападен център за аграрна информация и консултация - Кочериново 2004\"""|10|Кюстендил|93|Кочериново|39116|Кочериново
200612351|ЦПО към Бизнес център - Добрич|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200612352|"ЦПО към Сдружение ""Център за социално-икономически изследвания и програми"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612357|"ЦПО към ЕТ ""Арлет - Елена Янкова"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200612358|"ЦПО към ""Феърплей Интернешънъл"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612359|ЦПО към ЕТ Професионален център по туризъм - Слава - Славка Донева|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200612363|ЦПО към НЮ ХАРАЙЗЪНС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612366|"ЦПО към ""БЕСТТЕХНИКА ТМ - Радомир"" ПАД"|14|Перник|133|Радомир|61577|Радомир
200612367|ЦПО към Община Драгоман|23|София-област|206|Драгоман|23409|Драгоман
200612368|ЦПО към Европейски мениджмънт център ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612369|ЦПО към Кепитал маркет консултинг груп ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612370|"ЦПО към Фондация ""Свети Георги"""|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612372|"ЦПО към ЕТ ""Нели - Стоянка Николова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612373|ЦПО към Везувио ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612374|ЦПО към АТС СЪНШАЙНТУРС ТРЕЙНИНГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612375|"ЦПО към Фондация \""Манфред Вьорнер\"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612376|ЦПО към Научноизследователски институт по управление на регионални проекти ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612377|"ЦПО към ""Фохел Плюс"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200612378|ЦПО към Сдружение за социална интеграция
200612379|ЦПО към ГЕБ ПРОДЖЕКТС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612381|"ЦПО към ""Диона"" ЕООД"|19|Силистра|185|Тутракан|73496|Тутракан
200612382|ЦПО към Елегант Биз ООД|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200612383|"ЦПО към Фондация ""Партньори - България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612388|"ЦПО към ""ТИФАНИ - ВК"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612390|"ЦПО към ""Дека"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200612391|ЦПО към ЕТ “Перфект – Михаил Темелков“
200612393|"ЦПО към ""Съдружие - ПУЦ"" ООД"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200612395|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Бизнес център - Каолиново"""|27|Шумен|253|Каолиново|36079|Каолиново
200612396|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност ""Агенция за регионално развитие и инвестиции"""|9|Кърджали|87|Кърджали|40909|Кърджали
200612398|"ЦПО към ""ГУСВ - Център за професионално обучение"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612400|"ЦПО към ""Специалремонт"" ЕООД"|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
200612402|"ЦПО към ""Бора К и К"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200612403|"ЦПО към ЕТ ""Интензив - Анелия Атанасова"""|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200612404|"ЦПО към ""БГ Визия"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612407|"ЦПО към ""ЦЕБО - 99"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612409|ЦПО към ЕТ “Репроколор – Иван Ядков
200612422|ЦПО към “Хлебопроизводство и сладкарство ООД
200712412|ЦПО към “Велмар - България ООД
200712414|ЦПО към “АДИГ ГРУП ООД
200712417|ЦПО към ЕТ “Симеон Симеонов
200712421|ЦПО към “Център за енергийно саниране и реставрация на архитектурен паметник в Стария град - Пловдив
200712423|ЦПО към “Техно-строй комплект ЕООД
200712424|ЦПО към “Рико Стил ЕООД
200712425|ЦПО към “ТЕРРАБЪЛГАРИЯ ЕООД
200712429|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “Агенция за подпомагане развитието на малкия и среден бизнес
200712431|ЦПО към “ДИНАМИКА КОНСУЛТ ООД
200712432|ЦПО към Читалище “Борба
200712433|"ЦПО към Национално сдружение ""иЦентрове""
200712436|ЦПО към Професионална гимназия по селско стопанство “Сергей Румянцев
200712437|ЦПО към “Стоун Индъстри Груп ЕООД
200712439|ЦПО към “Джоли АД
200712440|ЦПО към “КЛЕВМАН АД
200712442|ЦПО към “ХИРОН – Мениджмънт консултинг ООД
200712443|ЦПО към Фондация за гражданско образование “Мост България
200712444|ЦПО към НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА
200712447|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
200712451|ЦПО към ЕТ “НШФК – Венцислав Петков
200712452|ЦПО към ЕТ “РИГЕЛ – 55 – ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ
200712454|ЦПО към “БИН 07 ООД
200712458|ЦПО към СД “Елта – Р Ченкин и сие
200712460|ЦПО към “ДОМОСТРОЕНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ АД
200712461|ЦПО към “Болта ЕООД
200712462|ЦПО към Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение
200712467|ЦПО към “ЕВРОИНТЕЛЕКТ EООД
200712468|ЦПО към “СИ ЕЙЧ АР СЪРВИСИЗ ООД
200712469|ЦПО към “ТОП МИРАЖ-2002 ЕООД
200712471|ЦПО към “Джи Би Пи – Дженерал Брокерс енд Партнерс“ ООД
200712473|ЦПО към “ЛЕБЕД ГЛАС ЕООД
200712474|ЦПО към “БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧНИ ПРОДУКТИ ЕООД
200712476|ЦПО към “Прагматика ООД
200712478|ЦПО към Професионална гимназия по механоелектротехника
200712479|ЦПО към “ДБМ ТРЕЙД ЕООД
200712480|ЦПО към “ТАМП ЕООД
200712481|ЦПО към “ТЕМА ООД
200712482|ЦПО към “МК–3 КОНСУЛТ ЕООД
200712483|ЦПО към “Итака колидж ЕООД
200712484|ЦПО към “П.С.-ЕРО-ЕООД ЕООД
200712485|ЦПО към “Авто Академия“ ООД
200712486|ЦПО към Община Димитровград
200712489|ЦПО към Фондация “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС
200712490|ЦПО към Община Свищов
200712491|ЦПО към “Институт по тютюна и тютюневите изделия
200712495|ЦПО към Общинска Администрация Банско
200712496|ЦПО към “Динамика - 2000 ЕООД
200712497|ЦПО към “ММТС - Консулт ООД
200712498|"ЦПО към ET \""Денчев-Сливен-Иван Иванов\"""|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
200712499|ЦПО към “Янев и Янев ООД
200712500|"ЦПО към Фондация ""РУСЕ ДНЕС""
200712502|ЦПО към ЕТ “Према – Св. Марков – П. Марков
200712509|ЦПО към “Огняново К АД
200712514|ЦПО към “БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР-БИЗНЕС ЗНАНИЯ ООД
200712515|ЦПО към “СП КОНСУЛТ ЕООД
200712517|ЦПО към сдружение “Европейска мечта
200712523|ЦПО към “Курортно строителство ООД
200712524|ЦПО към “Евро проджект консулт ООД
200712525|ЦПО към “БРАЙТ 2000 ООД
200712527|ЦПО към “МУДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
200712528|ЦПО към “БИО ПАУЪР АД гр. София|22|София-град|220|Столична|68134|София
200712529|ЦПО към Сдружение “Институт за приложни социално икономически изследвания и продължаващо обучение
200712533|ЦПО към ЕТ “ЕВРОСТАНДАРТ ЦЕНТЪР 28-РУМЯНА ИГНАТОВА-ЕВЪНС
200712534|ЦПО към Социално учебно – професионално заведение “Пеньо Пенев
200712535|ЦПО към Сдружение “Образование за възрастни в България
200712538|ЦПО към Междуучилищен център по трудово – политехническо обучение
200712539|ЦПО към “ИНТЕРБИЗНЕС-РС ЕООД
200712540|ЦПО към “ДЖЕЙ-СИ ХОЛДИНГ ООД
200712547|ЦПО към Професионална гимназия по механоелектротехника “Девети май
200712548|ЦПО към “Б.И.Г. Проджект ООД
200712549|ЦПО към “И.ФО.ЖЕ.КО България АД
200712551|ЦПО към “ФУУДС КЪНСЪЛТАНТС СЪРВИСИС ЕООД
200712552|ЦПО към Фондация “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
200712553|ЦПО към “Национално сдружение на козметиците Здраве и красота ООД
200712554|ЦПО към “ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД
200712560|ЦПО към “Девня Цимент АД
200712562|ЦПО към Професионална гимназия по селско стопанство Боруш
200812564|ЦПО към БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ EООД
200812565|"ЦПО към ""Тривиа Тур"" АД
200812567|ЦПО към “Тривиум АД
200812568|ЦПО към “ВЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД
200812571|ЦПО към ЕТ “ДАНИ – ЛАЗАРИЯ ЛИЧЕВА
200812572|ЦПО към ЕТ “Василка Николова - Тива
200812573|ЦПО към ЕМБИЕНТ ООД
200812575|ЦПО към сдружение “Национална школа по мениджмънт
200812578|ЦПО към фондация “Демокрация и сигурност
200812580|ЦПО към EТ “ДРАГАНОВА-31- Гана Драганова
200812581|ЦПО към “Верити България ЕООД
200812583|ЦПО към Фондация “ЕЙНДЖЪЛ
200812584|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “СОЦИАЛЕН ЕКО ФОРУМ
200812585|ЦПО към ФОНДАЦИЯ “РОМА-МЕЗДРА
200812586|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “СОЦИАЛЕН ФОРУМ
200812587|ЦПО към “РИЛАПЛАСТ АД
200812588|ЦПО към Общинско предприятие “Социално обслужване
200812589|ЦПО към “ПИ АКАДЕМИ ЕООД
200812590|ЦПО към ВРЗ-КАРЛОВО АД
200812592|"ЦПО към ЦПО ""НИКЕ"" към “НИКЕ ГОРДОСТ ПРОДЖЕКТ ООД
200812594|ЦПО към “Училищно настоятелство към СОУ “Цар Симеон Велики - Видин|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
200812595|ЦПО към “ХМ ТОМИ АД - гр. Добрич|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200812598|ЦПО към “АрСи Профешънъл Център ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812599|ЦПО към “Промишлено строителство - Холдинг ЕАД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812607|ЦПО към ПГ по туризъм и хранителни технологии «Никола Димов»
200812608|ЦПО към Сдружение ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200812609|ЦПО към “ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812611|ЦПО към Професионална гимназия по селско и горско стопанство
200812616|ЦПО към ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНА РАБОТА
200812617|ЦПО към “ЦЕНТЪР НА “СО МАТ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕООД
200812618|ЦПО към “ЕНЕМОНА АД
200812620|"ЦПО към ""Фондация за развитие на механизираните земеделски услуги в България
200812622|ЦПО към СНЦ “Дунавски център за обучение и развитие
200812623|ЦПО към ЕТ “ЕЛИ - ТУР – Златка Пеева Русева
200812625|"ЦПО към “ТЕЗА"" ООД
200812626|ЦПО към “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАУКА
200812627|ЦПО към “РИЧ ГРУП ЕООД
200812628|ЦПО към Сдружение “ВАКАНЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ
200812631|ЦПО към “Менпауър България ООД
200812632|ЦПО към “МОД-АКСОН ООД
200812633|ЦПО към “АДВАЙЗ ЦЕНТЪР ООД
200812637|ЦПО към “БЕТА ЛОГИСТИКА ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812638|ЦПО към СД “АС-ХХІ БРУЩИЛСКИ И СИЕ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812641|ЦПО към “ТАНГРА ТУР ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812642|ЦПО към “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200812643|ЦПО към “ЕКОСТРОЙ ООД
200812644|ЦПО към “УИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812645|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - КЮСТЕНДИЛ|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
200812646|ЦПО към “Интер Мес ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812647|ЦПО към Сердика Моторс АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812656|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “Научно-технически съюз на енергетиците в България
200812659|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Ловеч
200812666|ЦПО към Сдружение “Научно-технически съюз по машиностроене
200812668|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “ЗНАНИЕ
200812672|ЦПО към СНЦ “Бизнес център – Нови Пазар
200812673|ЦПО към Сдружение “БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЯЛА СЛАТИНА
200812674|ЦПО към “СТРОЙЕКСПЕРТ - СЕК ЕООД
200812675|ЦПО към “ИВАИ ЕООД
200812676|ЦПО към “КОНСОРЦИУМ БЪЛГЕРИА БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД
200812679|ЦПО към към Сдружение с обществено полезна дейност “Еврохоризонт
200812681|ЦПО към “Европейски образователен и консултативен център ООД
200812682|ЦПО към “ЮРПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ АД
200812683|ЦПО към ЕТ “ОПИДА – Детелина Георгиева
200812684|ЦПО към Сдружение “Знание
200812686|ЦПО към Сдружение “Знание - Айтос
200812688|ЦПО към “ЕВРОКАМИОН ЕООД
200812690|ЦПО към Център за професионално обучение – Европа ООД
200812691|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ВЕЛИНГРАД/ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИЯ
200812692|ЦПО към Районен кооперативен съюз
200812693|ЦПО към ЕТ “ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА- 99
200812695|ЦПО към “Г4С СЕКЮЪР СЪЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕАД
200812696|ЦПО към “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР “СКАЛА ЕООД
200812701|ЦПО към “ДЖОБ СЪПОРТ ЕООД
200812702|ЦПО към “ТОП БИЛД ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812703|ЦПО към “М ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812705|ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ ЕООД|13|Пазарджик|121|Велинград|10450|Велинград
200812707|ЦПО към “ТИМ СЕКЮРИТИ АКАДЕМИ ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812709|ЦПО към СНЦ “Бизнес Център-Полски Тръмбеш|4|Велико Търново|46|Полски Тръмбеш|57354|Полски Тръмбеш
200812712|ЦПО към “АГРОУНИВЕРС - 2006|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200812713|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР – НОВА ЗАГОРА|20|Сливен|187|Нова Загора|51809|Нова Загора
200812714|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Бизнес център Бургас|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200812715|ЦПО към Сдружение “ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812716|ЦПО към “АРГО ИМПЕКС ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812724|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “БИЗНЕС ЦЕНТЪР / БИЗНЕС ИНКУБАТОР - СЛИВЕН|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
200812725|ЦПО към СНЦ “БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР - Търговище|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
200812726|ЦПО към Сдружение “БЪДЕЩЕ В ЕВРОПА|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812732|ЦПО към Събирателно дружество “Теонилина – Иванова и сие
200812734|ЦПО към ЕТ “ИНА – 68 – ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ|28|Ямбол|264|Ямбол|87374|Ямбол
200812736|ЦПО към “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812763|ЦПО към “САФКО ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912730|ЦПО към Сдружение “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТЛИНА|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912737|ЦПО към Сдружение “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912746|ЦПО към СНЦ Бизнес – център Панагюрище|13|Пазарджик|124|Панагюрище|55302|Панагюрище
200912750|ЦПО към “ПИТ КЪМПЪНИ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912752|ЦПО към Районен Кооперативен Съюз – Русе|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200912755|ЦПО към “ЕКСЕЛЕНТ СТИЛ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912758|ЦПО към “ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912759|ЦПО към “АЛФА МЕДИКА – ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912760|ЦПО към “ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200912766|ЦПО към Сдружение “КАМАРА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
200912769|ЦПО към МЕРКУРИЙ П И П АД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200912770|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ|11|Ловеч|101|Ловеч|43952|Ловеч
200912771|ЦПО към ВАК ООД
200912780|ЦПО към “Спиди – Академи ООД-Пловдив|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912782|"ЦПО към ""Медикъл Трейд Консултинг"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912784|"ЦПО към ""Лондон Колидж Дъблин"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912785|ЦПО към “Командос – АС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912789|ЦПО към Регионално Сдружение на общините “Марица|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200912793|"ЦПО към ""ЕС ПИ АЙ-95"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912797|ЦПО към “ЦПО Вегапо ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912800|"ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ЕВРОКВАЛИФИКАЦИЯ"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912804|ЦПО към Българо-германски център за професионално обучение|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
200912805|"ЦПО към ""Мини открит въгледобив"" ЕАД"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200912808|ЦПО към Българо-германски център за професионално обучение
200912810|"ЦПО към ЕСКАРГО -2002"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912812|ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРОГРЕС - 2009 ООД|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200912815|ЦПО към ИДАР ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912820|ЦПО към ТРАКИЯ ООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200912822|ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗОРА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912825|ЦПО към Сдружение ФЕЙС ТУ ФЕЙС|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912852|ЦПО към Сдружение с обществено полезна дейност СИЛЕНА|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012824|"ЦПО към ФОНДАЦИЯ ДЕТЕ И БЪДЕЩЕ"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
201012828|ЦПО към БУЛСТАРС ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
201012830|ЦПО към Професионално обучение и квалификация – Перник ЕООД|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
201012832|ЦПО към “ЗЕТ КЛАСИК ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012834|ЦПО към АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
201012838|ЦПО към ЕВРОПА 1997 ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201012839|ЦПО към Сдружение Дете и пространство|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012841|ЦПО към ЛОГОС ИНВЕСТ БГ ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201012854|ЦПО към ЕЙЧ АР КОНСУЛТИНГ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012856|ЦПО към Кей консултинг ЕООД
201012857|"ЦПО към ""СИТИ ВЕНИТИ ФЕШЪН"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012858|"ЦПО към \""Хюлет Пакард България\"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012859|"ЦПО към ""МУЛТИМЕДИЙНА РАБОТИЛНИЦА"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012860|"ЦПО към ""ФЕСТО"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012864|ЦПО към М-ИМПЕКС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012865|ЦПО към Лаурус Профешънал ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201012869|"ЦПО към ""Образователен мениджмънт и консултации"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012879|"ЦПО към ЕТ ""Есперинформ-БЛ-Божидар Леонов""
201012880|ЦПО към Триасс АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012883|ЦПО към сдружение Училищно настоятелство на СОУ Св. Климент Охридски
201112891|"ЦПО към ""ВЕЛИСИМО"" ЕООД
201112895|ЦПО към Лингва Алиана ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201112897|ЦПО към Център за професионално обучение и продължаваща квалификация ЕЛИЯ
201112907|"ЦПО към ""ИПАН"" ООД
201112911|"ЦПО към ""Енерджи груп"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112919|"ЦПО към ""ФЛАИС"" ООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112922|"ЦПО към ""Аудиовидео Орфей"" ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112926|ЦПО към ЕТ “Петър Спасов – Вяра Георгиева
201112930|ЦПО към АСЕС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112934|"ЦПО към КОСТИНВЕСТ ИМПЕКС"" ЕООД"|23|София-област|212|Костенец|38902|Костенец
201112935|ЦПО към СИБЕЛИУС СЕМ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112943|"ЦПО към ""Еко Ай"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112945|ЦПО към БЕРТОНИ 2001 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112948|"ЦПО към ""Бултекс"" ЕООД"|21|Смолян|194|Златоград|31111|Златоград
201112952|"ЦПО към ""Международни услуги за охрана и сигурност"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112955|ЦПО към АЛФА 2000 ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201112960|"ЦПО към ""Диалог Трейнинг Груп"" ЕООД"|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
201112963|"ЦПО към ""ТАЛАНТИ"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201212966|ЦПО към БДЖ – Пътнически превози ЕООД Център за професионално обучение «БДЖ» |22|София-град|220|Столична|68134|София
201212970|ЦПО към АДТ БЪЛГАРИЯ АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212971|"ЦПО към ЕТ ""РЕНИ 08 РЕНЕТА НИКОЛОВА"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212974|ЦПО към Реекзе ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212978|ЦПО към Алфа Сервиз Едюкейшън ООД
201212979|"ЦПО към ""Василеви - 2005"" ЕООД"|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
201212980|"ЦПО към ""Йордан Иванов - АВГ"" ООД"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
201212982|ЦПО към БЮРО ЗА АНАЛИЗ
201212986|ЦПО към Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212990|"ЦПО към ЕТ ""Соня Кацарова - ЧАР"""|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
201212995|"ЦПО към ""СУАБ-СБА"" ЕООД КЛОН БУРГАС"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201212999|ЦПО към Сдружение АЛФА ПИ ЕМ ВИ|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2012121019|ЦПО към Сдружение с общественополезна дейност Асоциация за устойчиво развитие и сътрудничество Парис 2012|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
2012121020|"ЦПО към ""КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА"" ЕООД"|21|Смолян|193|Доспат|23025|Доспат
2012121030|ЦПО към Община Варна|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2012121031|"ЦПО към ""ПРОЕКТ БГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121032|ЦПО към ЦПО Развитие ООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2012121033|ЦПО към Девел Проджектс ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2012121034|"ЦПО към ""Родопа-Турс"" ЕООД"|21|Смолян|191|Борино|5462|Борино
2013121037|ЦПО към Номинатус ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121042|"ЦПО към Сдружение ""ВЕДА"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2013121046|"ЦПО към СНЦ ""Инсайт"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121050|ЦПО към БУЛПРОГРЕС БГ|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121056|ЦПО към СВ.АРИАДНА
2013121059|"ЦПО към ""Дакофф Трейд"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121062|"ЦПО към ""Център по управление-ОУПЪН МАЙНД""ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121069|ЦПО към АЕ Рибарство ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121074|"ЦПО към ""Мехатроника"" АД"|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
2013121078|"ЦПО към ""Евроекспанзия"" ЕООД"|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
2013121079|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБШКОЛА ЗА АВТОМОБИЛНИ ПИЛОТИ – ПАВЕЛ ЖЕКОВ|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
2013121081|"ЦПО към ""Автокурс - Петров"" ЕООД"|2|Бургас|22|Приморско|58356|Приморско
2013121082|"ЦПО към ""ОЛИМП-63-КРАСИМИР ИВАНОВ"" ЕООД"|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
2013121085|"ЦПО към ""ЦПП СВЕЖЕСТ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121094|ЦПО към ДЕВЕЛОП Ю ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121095|ЦПО към НЮ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ“ EООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121101|ЦПО към Братя Пашев ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121105|"ЦПО към ЕТ ""МАРИЯ СТАНИМИРОВА-2007"""|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
2013121109|"ЦПО към ""Петър Йовчев и синове - Габрово"" ЕООД"|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
2013121110|"ЦПО към ""Консулт Ай Джи"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2014121116|"ЦПО към ""ТОР България"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121117|"ЦПО Обучение и труд към ""Дограма Стил Проект"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|357|Нови Искър
2014121119|"ЦПО към ""Едюкейшън сентър Ангелов "" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121124|"ЦПО към ЕООД ""Л’Ореал България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121125|ЦПО към Фактор Пропъртис ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121131|"ЦПО към ""Копилинк"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121132|"ЦПО към ""АДИС ЕКСПЕРТ""ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2014121156|ЦПО към Прагматик ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121159|ЦПО към БИ ЕС СЕРТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121160|"ЦПО към ""Джобтайгър"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121161|ЦПО към Варес ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2014121172|ЦПО към Астрея МТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121177|ЦПО към Сдружение Рефлективо учене - България|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121180|ЦПО към Елит 89 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121187|"ЦПО към ""МЕДИЩИТ""ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2015121196|"ЦПО към "" Знание плюс - Монтана "" ЕООД"|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
2015121199|"ЦПО към Народно читалище ""Братство 1869"""|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2015121210|ЦПО към Еко Глоуб ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121219|ЦПО към Уране ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121225|ЦПО към НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121232|"ЦПО към ""ГАТЕВ СИСТЕМС"" ЕООД"|3|Варна|38|Провадия|58503|Провадия
2015121245|ЦПО към БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ“ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121254|ЦПО към Център за професионално обучение-Клуб ИМЕОН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121256|"ЦПО към ""ВР ГРУП"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121260|ЦПО към ВАНЕСТА“ ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121261|ЦПО към МУЛТИ ЛАЙФ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121268|ЦПО към ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УНИВЪРСИТИ ХОЛДИНГ-ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121271|"ЦПО към ""Европейски образователен център"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121287|ЦПО към Странд Академи ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121292|ЦПО към Сонет-О ЕООД |22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121293|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ГИЛДИЯ НА ГЛАВНИТЕ ГОТВАЧИ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ |16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2016121295|"ЦПО към Фондация ""Център за безопасност и здраве при работа"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2016121303|ЦПО към Адемарк ММ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121304|ЦПО към Глобал Техно Консулт|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121313|"ЦПО ""МИИВ"" към ""Вайс"" ООД"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
2016121314|ЦПО към Арт Юнивърс“ БГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121322|"ЦПО към ""ТИ ГРУП"" ЕООД"|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
2016121324|"ЦПО към ""СЦ ""ПРОГРЕС"""" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2016121326|"ЦПО към ""УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АТЛАНТИК"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121337|"ЦПО към ""ЛАНТ КОНСУЛТ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121338|"ЦПО към ""Ирник Х"" ЕООД"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
2016121347|ЦПО към Даскал България “ АД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
2017121356|"ЦПО към ""НУМЕР"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121359|ЦПО към БГ Травел Академия ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121365|ЦПО към Образование и технологии ООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2017121368|ЦПО към СЪПЛАЙ ЧЕЙН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121372|"ЦПО към Софийски университет ""Св. Климент Охридски"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121406|ЦПО към Норд Групс ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2017121407|ЦПО към БИЗИ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121439|"ЦПО към ""ВОЛАН - 13"" ЕООД"|26|Хасково|248|Харманли|77181|Харманли
2018121461|"ЦПО към ""Професионална академия"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София