одобрен

SEBRA_19.03.20

Уникален идентификатор:  909529b7-fe6c-4d6b-86f6-b5c6d4858b2b

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 09:56:53
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 09:56:53

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 46 98430.9
18 xxxx Други разходи 10 3467.31
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 173762.2
90 xxxx Възстановени приходи 2 182438.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24 72749.58
Общо: 85 530848.58
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 89114.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 171724
90 xxxx Възстановени приходи 1 181002.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24 72749.58
Общо: 54 514590.1
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 204
Общо: 1 204
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1200
Общо: 2 1200
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1125
Общо: 1 1125
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 347.5
18 xxxx Други разходи 6 1499.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2038.2
90 xxxx Възстановени приходи 1 1436.23
Общо: 10 5321.06
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 115.2
Общо: 1 115.2
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1723.27
Общо: 5 1723.27
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 232.5
Общо: 1 232.5
ОДЗГ София град ( 0220220007 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 199.99
Общо: 1 199.99
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 917.14
18 xxxx Други разходи 1 97
Общо: 4 1014.14
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2937.6
18 xxxx Други разходи 3 1871.18
Общо: 4 4808.78
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 314.54
Общо: 1 314.54