одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Уникален идентификатор:  90c6c9eb-1f1f-4341-a285-88a74396bafa

актове област планове регистър устройствени РМС 436/2017 Търговище

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-09-30 14:55:48
  • Създаден от: g.georgiev
  • Последна промяна: 2021-09-30 14:55:48

№ по ред

№ и дата на акта

Обект

Дата на влизане в сила

Забележка

1 Заповед №295/10.10.2016 г. Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг 2016/10/10
2 Заповед №436/23.11.2020 г. Издаване разрешение за изработване на проект за ПУП -парцеларен план (план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект:" Реконструкция на част от водопровода от ВС "Кипилово" в участъка от границата между област Търговище и област Сливен (шахта, отток 44) до НВ "Омуртаг" 23.11.2020 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте