одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през март 2020 г.

Уникален идентификатор:  90de151c-ad3f-4378-8d48-33de53374aa5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 15:58:56
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-21 15:58:56

Приложение № 43

към чл.28, ал.1
Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с прекратено действие или отнети за месец март 2020
Юридическото лице / едноличен търговец ЕИК Номер на разрешението/ регистрационния документ Дата на издаване
1 2 3 4
ОБЩИНА СМЯДОВО 000931657 № 15 – РД – 257 – 01 13.03.2020 г.
А П А Р Е Л – Ш У М Е Н ООД 200009137 № 15-РД-424-04 11.03.2020 г.
„ХЕРШЕР“ ЕООД 200630240 № 15-РД-307-01 04.03.2020 г.
Верон Транс ООД 204069775 № 15 – РД – 437– 01 26.03.2020 г.
„РОНИ ТРАНС ” ЕООД 127592011 № 15 – РД – 249– 07 19.03.2020 г.