одобрен

Регистър на заверените технически паспорти - 2018 г.

Уникален идентификатор:  91dfddde-a86f-488d-a584-0af7b19286e3

заверени община паспорт технически Ямбол

Текуща версия: 3

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-16 09:04:28
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2019-07-16 09:07:01
  • Последно променил: brinkova

№ по ред

Регистрационен №

Дата

Възложител

Строеж

Категория

УПИ

Местонахождение

1 87374.548.50.6 04.01.2018 г. Община Ямбол СС " Граф Игнатиев бл. 64" Внедряване на мерки за ЕЕ за многофамилна жилищна сграда в ПИ 87374.548.50 с Идентификатор 87374.548.50.6, ж.к. "Граф Игнатиев" бл. 64. IV I - за ЖС и КОО ж. к. "Граф Игнатиев" бл. 64
2 TИ-01-Ел 04.01.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабел НН и "ТЕПО" за външно ел. захранване на жилищна сграда. IV XX - 1246 кв. 10 ул. "Гоце Делчев" 1
3 87374.541.59.1.21 12.01.2018 г. Т.Р.И. Промяна функцията на банков офис в магазин за промишлени стоки. IV VI -ЖС кв. 85 ул. "Търговска" 27
4 87374.72.10.2.2 12.01.2018 г. В.Х.Х. Жилище за денонощна охрана - преустройство на част от сграда с Идентификатор 87374.72.10.2 от база за ремонт на селскостопанска техника в търговска зала с офис. V УПИ - I -10 кв. 72 м. Покрит кладенец
5 87374.531.116.5 16.01.2018 г. А.И.А. Промяна на предназначението и преустройство на магазин за промишлени стоки с Идентификатор 87374.531.116.5 в "Зала за хазартни игри". V ул. "Преслав" 89
6 ТИ-02-Ел 18.01.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия СрН 20 kv от ТП "Осми конгрес" до Нов БКТП "Хегра" 20-04 kv. Кабелна линия НН 1 kv и ел. табла за външно ел. захранване на потребители. III ИЖ -6931 кв. 152а ПИ 87374.518.40; 87374.519.130 и 87374.519.50
7 87374.543.85.4; 87374.543.85.3; 87374.543.85.2; 87374.543.85.1. 19.01.2018 г. Г.Т.Г. Жилищна сграда на два етажа с магазин за промишлени стоки и магазин за промишлени стоки със смяна на масла I етап. V IV - 1020 кв. 4 ул. "Търговска" 118
8 87374.548.65.4 19.01.2018 г. СС "Уютен дом" Внедряване на мерки за ЕЕ на многофамилна жилищна сграда с Идентификатор 87374.548.65.4 "Граф Игнатиев" бл. 94 / Актуализация. IV I - за ЖС и КОО ж. к. "Граф Игнатиев" бл. 94
9 87374.559.159.1 22.01.2018 г. Д. Р. Б.-Т. Еднофамилна двуетажна жилищна сграда ЗП=113.31 РЗП = 219.31. V XXXI - 6450 80б ул. "П. К. Яворов" 116
10 87374.538.62.4 23.01.2018 г. Д. И. М. Дентален рентгенов кабинет с ренгенови уредби за секторни дентографии и ортопантомографии. IV XX 62 ул. "Хан Тервел" 33
11 87374.552.24.6.80; 87374.552.24.6.81 23.01.2018 г. Е. Г. А. и Д. Г. А. Преустройство на апартамент и сутеренна част в две жилища. IV I за КЖС кв. 98 ж. к. "Възраждане" бл. 30, вх. А
12 ТИ-03-Ел 25.01.2018 г. Община Ямбол Уличен водопровод. III VI 294 кв. 1 м. Дюзлюка
13 87374.543.461.4 29.01.2018 г. Х. Б. П. и В. С. П. Жилищна сграда. V XIII - 1406 кв. Аврен ул. "Даскал Ст. Белчев" 13
14 87374.543.631.1 06.02.2018 г. по опис Жилищна сграда с гаражи, заведение за хранене - тип "Бистро". IV I - 1525, 1526 кв. 27 Ул. "Ксанти" 8
14 ТИ-04-ЕЛ 08.02.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv. И ел. табло за външно ел. захранване на жилищна сграда и допълнително застрояване в ПИ 87374.527.168. IV ул. "Ямболска комуна" 100
15 87374.536.37.11 13.02.2018 г. С. Н. П., Е. И. Р., "Силма - 60" ООД, С. И. С., А. И. Щ., М. Д. М., Н. Д. М., ЧСИ - Дженко Дженков Сграда с магазини, офиси и жилища. IV IV - 37 кв. 5 ул. "Бузлуджа" 17
16 ТИ-05-ВиК 13.02.2018 г. Община Ямбол Сградно водопроводно и канализационно отклонение към сграда с магазини, офиси и жилища в ПИ 87374.536.37. IV IV - 37 кв. 5 ул. "Бузлуджа" 7
17 ТИ-06-ВиК 16.02.2018 г. Община Ямбол Канализационно и водопроводно отклонение за Жилищна сграда с магазини и подземен паркинг в ПИ с Идентификатор 87374.541.103. IV XI - 41, 42 кв. 88 ул. "Богомил" 7
18 87374.540.38.8.15 02.03.2018 г. С. К. К. - К. Промяна на функцията на склад в апартамент в средноетажна жилищна сграда. IV УПИ - IV -38 кв. 21 ЦГЧ ул. "П. Хитов" 21
19 87374.541.4.1 06.03.2018 г. СС "Преслав 28" Жилищна сграда на ул. "Преслав" 28. IV УПИ - XIII - 4 кв. 86 ЦГЧ ул. "Преслав" 28
20 87374.534.57.3 07.03.2018 г. О. Х. А. Автоцентър с жилищна част - I етап -- авто-център, магазин на две нива и жилище. V IX - 57 кв. 6 Зл. Рог ул. "Дружба" 45
21 87374.550.37.4.1 09.03.2018 г. Г. Х. Б. Триетажна жилищна сграда - I и II етап. V XVIII - 4725 кв. 37 А ул. "Хан Омуртаг" 19
22 87374.543.628.2 09.03.2018 г. С. Н. Р., Р. П. Р. Жилищна сграда - първи етаж - I етап. V IV - 628 кв. 27 ул. "Драма" 31
23 ТИ - 07 - Паркинг 16.032018 г. "Лидл България" ЕООД Паркинг с 84 паркоместа. IV I - 547.65 кв. 20 Диана ж. к. "Диана" 187
24 ТИ - 08 - К 16.03.2018 г. Община Ямбол Канализационно отконение. IV I - 547.65 кв. 20 Диана ж. к. "Диана" 187
25 ТИ - 09 - К 16.03.2018 г. Община Ямбол Канализационно отконение за ПИ 87374.531.24 и ПИ 87374.531.225 - L кан = 15,65 м. V II - 2274, 2275 кв. 103 ул. "Преслав" 67, 69
26 87374.530.269.2.3 21.03.2018 г. Д. Д. П. Преустройство на таванско помещение - сграда с идентификатор 87374.530.269.2 в жилище с изграждане на надзид 1.80 м. V ул. "Стефан Карадажа" 85
27 87374.548.75.1 27.03.2018 г. Г. И. Т. Преустройство и промяна предназначението на сграда с Идентификатор 87374.548.75.1 от магазин за хранителни стоки е "Кафе - Аперитив". V XX - за КОО кв. 152 ул. "Граф Игнатиев" 289
28 ТИ - 10 - ЕЛ 29.03.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv. И ел. табло за външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 87374.531.378. V ул. "П. Бакланов" и ул. "Добруджа" 11
29 87374.537.109 29.03.2018 г. Община Ямбол Разширение и преустройство на център за обслужване на гражданите на община Ямбол. IV VI - кв. 34 ЦГЧ ул. "Г. С. Раковски" 7
30 ТИ - 11 - ЕЛ 02.04.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабел НН и "ТЕПО" за външно ел. захранване на Сграда с магазини, офиси и жилища. IV IV - 37 кв. 5 ЦГЧ ул. "Бузлуджа" 7
31 ТИ - 12 - ЕЛ 02.04.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабел 1 kv и ел. табло ТЕПО за присъединяване на жилищна сграда. V V - 25 кв. 20 Диана ж. к. "Диана" сграда 87374.547.44
32 87374.546.63.1 02.04.2018 г. Ж. Г. Р. Музикална школа и магазин - II етап - етаж II и таван. V 36 - В кв. 23 Хале ж.к. "Хале" 36 -В кв. 23
33 87374.72.144.2 02.04.2018 г. "Тахчиеви ПД" ООД Пункт за годишни технически прегледи. V I - 144 кв. 72 м. Покрит кладенец
34 87374.551.177.1.2 02.04.2018 г. "АВС Инженеринг - Н" ООД Административен офис - РЗП - 606 кв. м. IV I - 177 кв. 34 ул. "Индже войвода" 35
35 87374.553.431.1 03.04.2018 г. Д. М. Д. и Т. А. Д. Жилищна сграда - със ЗП (жил. сграда) = 75,00 кв. м., РЗП (жил. сграда) = 150 кв. м. V X - 5535 кв. 136 ул. "Оборище" 63
36 87374.553.430.3; 87374.553.430.2 03.04.2018 г. Р. М. Д. Жилищна сграда - със ЗП (жил. сграда) = 75,00 кв. м., РЗП (жил. сграда) = 150 кв. м., ЗП = РЗП (гараж) = 61 кв. м. V X - 5535 кв. 136 ул. "Оборище" 63
37 87374.553.431.4 03.04.2018 г. Д. М. Д. и Р. М. Д. Работилница за цветя със ЗП = РЗП = 61 кв. м. V X - 5535 кв. 136 ул. "Оборище" 63
38 87374.511.407.3 10.04.2018 г. СК "Пътстрой" ЕООД Административна сграда със ЗП = 86.42 кв. м.; РЗП = 173.25 кв. м. V XXII - 6922 кв. 159 Промишлена зона
39 ТИ - 13 - В 12.04.2018 г. Община Ямбол Водопроводно отклонение за ПИ с Идентификатор 87374.543.421 по КК на гр. Ямбол. V XIV - 1490 кв. 27 ул. "Мраморно море" 54
40 87374.36.94.1 12.04.2018 г. Р. П. Б. Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на инвентар ЗП = РЗП = 17.3 кв. м. V 87374.36.94 м. "Бахчите"
41 87374.531.144.1 19.04.2018 г. С. Н. С., Т. Н. С., Й. С. Н. Жилищна сграда. IV XXI - 1976 кв. 94 - I ул. "Шипка" 49
42 87374.553.153.4 20.04.2018 г. Д. М. М. Жилищна сграда ЗП = 100 кв. м. и РЗП = 217 кв. м. V XX - 5173 кв. 94 ул. "П. Волов" 9
43 ТИ - 14 - ЕЛ 20.04.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабел 1 kv и ел. табло за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 87374.574.81. V ПИ 87374.574.81 м. "Манаф Чаир"
44 87374.512.13.2 27.04.2018 г. И. П. Т. и М. В. Т. Еднофамилна вилна сграда. V 87374.512.13.2 м. "Кайнашки баир"
45 87374.541.103.1 27.04.2018 г. "Нико - 2001" ЕООД Я. И. И. и В. Т. К. Жилищна сграда с магазин и подземни гаражи - I етап. IV ул. "Богомил" 7
46 87374.540.9.2 30.04.2018 г. С. П. Х., Д. С. Х. и Й. И. Й. Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка със ЗП = 116 кв. м. и РЗП = 217 кв. м. V VII - 9 кв. 22 ул. "П. Хитов" 27
47 ТИ - 15 - ВиК 04.05.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на сградно водопроводно отклонение и ново канализационно за жилищна сграда на два етажа с гараж. V V - 898 ул. "Ямболска комуна" 54
48 ТИ - 16 - Ел 08.05.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на метален склад в ПИ 87374.519.113. IV ул. "Ямболен" 32
49 ТИ - 17 - Ел 08.05.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на "Едноетажна селскостопанска постройка за съхраняване на инвентар" в ПИ 87374.36.94. V м. "Бахчите"
50 87374.557.53.1 14.05.2018 г. Пощенска станция №6014 V ул. "Алеко Константинов" 1
51 87374.542.84.2 14.05.2018 г. С. В. А. Работилница - цветарство. V X - 84 кв. 106 ул. "Стефан Карадажа" 2
52 87374.556.271.1 14.05.2018 г. инж. Д. С. Г. Двуетажна жилищна сграда. V II - 5987 кв. 48 ул. "Ком" 13
53 87374.530.221.2 15.05.2018 г. "МТС-3" ЕООД Жилищна сграда на два етажа с гараж. V V - 898 кв. 92 ул. "Ямболска комуна" 54
54 ТИ - 18 - К 15.05.2018 г. Община Ямбол Канализационно отклонение за работилница -цветарет. V X - 84 кв. 106 ул. "Стефан Карадажа" 2
55 87374.548.62.1 16.05.2018 г. СС "Граг Игнатиев" бл. 82 и Община Ямбол Внедряване на мерки за ЕЕ на многофамилна жилищна сграда. IV I - за ЖС и КОО ул. "Граф Игнатиев" бл. 82
56 87374.552.90.1 16.05.2018 г. Д. А. К. Постройка за допълнително застрояване - Работилница за ремонт на автомобили и търговски обект. V XIII - 7942 кв. 116 ул. "Индже войвода" 47
57 87374.551.177.15 23.05.2018 г. "АВС Инженеринг - Н" ООД Пристройка за търговия с градинско обзавеждане и разсад за озеленяване към строителен маркет. IV I 177 кв. 34 ул. "Индже войвода" 35
58 87374.555.200.4.2 28.05.2018 г. М. Н. Г. Надстройка за жилище за съществуваща сграда. V IV - 4866 кв. 42 ул. "Ат. Кратунов" 27
59 ТИ - 19 - ОК 29.05.2018 г. "БТК" ЕАД и Община Ямбол Реконструкция на собствена канална мрежа - оптична кабелна мрежа гр. Ямбол FTTP район YA_CEN_IN_0001_PONO1_2211. IV ЦГЧ
60 87374.553.449.3 31.05.2018 г. С. П. С. Двуетажна жилищна сграда. V VIII - ПИ - 5203 кв. 93 ул. "Асенова крепост" 47а
61 87374.555.144.4, 87374.555.144.5 12.06.2018 г. В. Р. М.; чрез законен представител Т. В. М. и Р. Г. М. "Кафе и гараж" (образуван от преустройство на кафе и магазин за авточасти и автоаксесоари). V 87374.555.14 ул. "Ж. Андреев" 2
62 87374.552.2.1.7 21.06.2018 г. М. Т. Т. Жилище(от промяна предназначението на таванско помещение). V I КЖС ул. "Руен" бл. 2
63 87374.530.48.5 26.06.2018 г. Л. Г. Д. Жилищна сграда с гараж. V XI - 675 кв. 37 ул. "Радецки" 89
64 ТИ - 20 - ЕЛ 28.06.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна мрежа НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на "Пристройка на три етажа към съществуваща жилищна сграда и надстройка на трети жилищен етаж. V XI - 2167 кв. 109 ул. "Съединение" 22
65 87374.534.75.1 02.07.2018 г. И. Б. Б. "Жилищна сграда" (от промяна предназначението на офис сграда) със ЗП = 148 кв. м. И РЗП = 276 кв. м. V XI - 75 кв. 4 ул. "Н. Петрини" 66
66 87374.73.749.1 02.07.2018 г. П. Д. К. Къща за гости. V I - 73.749 Ул. "Сокол" 24
67 ТИ - 21 - ЕЛ 03.07.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна мрежа НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на "База за съхранение на селскостопанска и бяла техника" V I - 31.24 кв. 31 м. Смокините
68 ТИ - 22 - ЕЛ 04.07.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на средноетажна жилищна сграда - първи етаж - партер, първи жилищен етаж и временен покрив, втори етаж : втори жилищен етаж, трети жилищен етаж и тавански етаж. ПИ с Идентификатор 87374.536.37 по КК на гр. Ямбол. IV I - 2917 кв. 78а ЦГЧ ул. "Н. Петрини" 31
69 ТИ - 23 - ЕЛ 05.07.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на "Фургон" в ПИ с идентификатор 87374.36.67 по КК на гр. Ямбол. IV м. "Бахчите"
70 87374.39.300.1 05.07.2018 г. "Хеттрик" ООД "Сервиз за авто и селскостопанска техника периодични прегледи на ППС и пристройка за търговия" (образуван от преустройство на съществуваща сграда - гараж за селскостопанска техника с Идентификатор 87374.39.300.1 и пристройка за търговия към същата) със ЗП = РЗП = 816 кв. м. V VI - 294 кв. 1 м. "Дюзлюка"
71 ТИ - 24 - ЕЛ 11.07.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и ел. табло за външно ел. захранване на "Преустройство на съществуваща сграда - гараж за селскостопанска техника в сервиз за авто и селскостопанска техника периодични прегледи на ППС и пристройка за търговия" V м. "Дюзлюка"
72 87374.557.69.66 и 87374.557.69.1.70 12.07.2018 г. ЕТ "Ивалект - Еленка Колева" "Сладкарница и кафетерия" (образувани от преустройство на сладкарница и разделянето на два самостоятелни търговски обекта) ЗП= РЗП =127,22 кв. м. находящ се в сграда с идентификатор 87374.557.69.1 по КК, представляващ самостоятелен обект с предназначение и идентификатор 87374.557.69.1.69 - за търговска дейност и 87374.557.69.1.70 - за търговска дейност на етаж 0 (партер). IV XXII - кв. 62 ул. "Страшимир Кринчев" 1 - партер (ет. 0)
73 87374.555.193.4.3 23.07.2018 г. "Мултифарм - 95" ООД Преустройство и смяна на предназначение на част от аптека в манипулационна (приемна) към медико-диагностична лаборатория ЗП = РЗП = 14,90 кв. м. V VIII - 3941 кв. 10 ул. "Ат. Кратунов" 44
74 87374.519.41.1 26.07.2018 г. "Имсти" ЕООД Втори етап Административна сграда със ЗП = 312 кв. м. и РЗП = 625,40 кв. м., от обект: Цех за стъклопакети, цех за огледала и административна сграда - идентификатор 87374.519.41.1 V XIX - 8115 кв. 152 ул. "Ормана" 70
75 ТИ - 25 - ВиК 31.07.2018 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за ПИ - 109, участващо в УПИ XV и част от УПИ XI в кв. 13 V XI XV ул. "цар Асен" 4а
76 87374.546.36.8 02.08.2018 г. "Сдружение на собствениците - "Хале" 2" Внедряване на мерки за ЕЕ за многофамилна жилищна сграда в ПИ 87374.546.36 с Идентификатор 87374.546.36.8, по КК на гр. Ямбол, к-с "Хале", бл. 2. IV "Хале" бл. 2
77 87374.554.83.3; 87374.554.83.4; 87374.554.83.5 03.08.2018 г. Ж.Д.И., Д. М. И., Ц. М. И. Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с Идентификатор 87374.554.83.1 - I етаж в триетажна жилищна сграда и разделянето му в две жилища. V IX - 4831 кв. 40 ул. "Иван Рилски" 38
78 87374.543.107.1 07.08.2018 г. "Бас - 98" ЕООД Жилищна сграда ЗП = 86,51 кв. м. и РЗП = 196,10 кв. м. V XVI - 1049 кв. 6 ул. "Тракия" 19
79 87374.535.153.5 07.08.2018 г. В. П. В. Средноетажна жилищна сграда - РЗП = 1054 кв. м. IV I - 2917 кв. 78а ЦГЧ ул. "Н. Петрини" 31
80 87374.541.8.1.3 08.08.2018 г. К. Г. Д. Жилище - преустройство и промяна предназначението на ателие за ремонт на битова техника / ЗП = РЗП = 48,0 кв. м. V VIII - 8 кв. 86 ул. "Преслав" 18, ет. 1
81 87374.531.378.2 09.08.2018 г. "Вечил 1" ООД Жилищна сграда - ЗП = 159,40 кв. м., РЗП = 636 кв. м. V IX - 2087, 2088 кв. 108 ул. "Добруджа" 11
82 ТИ - 26 ВиК 09.08.2018 г. Община Ямбол Сградно водопроводно и канализационно отклонение за имот с Идентификатор 87374.531.378 по КК на гр. Ямбол. V IX - 2087, 2088 кв. 108 ул. "Добруджа" 11
83 ТИ - 27 Ел. 15.08.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД X46, Ямбол , реконструкция КНН и КСН, нова тръбна мрежа гр. Ямбол, I етап. III ЦГЧ ЦГЧ
84 ТИ - 28 Вик 21.08.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на сградни водопроводни отклонения за ПИ с административни адреси ул. "Г. С. Раковски" 29 и 41. IV ЦГЧ 87374.541.1 ул. "Г. С. Раковски" 29 - 41
85 87374.536.38.3 23.08.2018 г. "Силма - 60" ООД, М. Д. М.; Н. Д. М.; М. И. Г.; Л. Е. Г.; Г. П. Д.; М. К. Г.-Д.; С. М. С.; М. С. Д. Сграда с магазини, офиси и снек бар. IV V - 38 кв. V ул. "Бузлуджа" 15
86 ТИ - 29 ВиК 24.08.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на сградно водопроводно отклонение и ново канализационноотклонение за ПИ 87374.536.38. IV УПИ - V -38, кв. V ул. "Бузлуджа" 13
87 87374.550.2.23.2 24.08.2018 г. М. А. П. Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от сграда за търговия в жилище, със ЗП = 39,74 кв. м. V I - за КОО кв. 186 ул. "Батак" 42, ет.2
88 ТИ -30 ВиК 24.08.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на сградно водопроводно отклонение и ново канализационно отклонение за ПИ 87374.536.38 с трасе преминаващо през ПИ с идентификатор 87374.536.67 IV V - 38 кв. 5 ул. "Бузлуджа" 13
89 87374.541.14.1 28.08.2018 г. Община Ямбол Основен ремонт - реконструкция на детска ясла "Мечо Пух" IV II кв. 86 ул."Кара Кольо" 11
90 87374.540.159.4 28.08.2018 г. Община Ямбол Основен ремонт - реконструкция на ЦДГ "Свобода" IV II кв. 38 ул. "Ал. Стамболийски" 78
91 87374.531.229.1 28.08.2018 г. Община Ямбол Основен ремонт - реконструкция на детска ясла "Слънчево детство" към ОДЗ "Пламъче" IV I кв. 103 ул. "Янко Сакъзов" 28
92 87374.37.103 - Н 28.08.2018 г. В. Ж. Р., Т. Р. Р. Навес за складиране на негорими материали с ЗП = РЗП = 216 кв. м. V I - 103 кв. 37 м. Дюзлюка
93 87374.545.33.2 31.08.2018 г. Община Ямбол Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие " Христо Ботев" IV I кв. 37 ул. "Милин камък" 6
94 87374.36.100.1 31.08.2018 г. Б. Г. Н. Еднофамилна жилищна сграда ЗП = РЗП = 126.6 кв. м., представляващсграда с идентификатор 87374.36.100.1 по КК на гр. Ямбол V I - 3, кв. 36 ул. "Шести септември" 13
95 ТИ - 31 - ПП 03.09.2018 г. "Ямболен" АД Промяна функцията на мазутно стопанство в площадка за производство на стоки с приложение в битовата и индустриална химия. I I кв. 333 ул. "Ямболен" 35
96 ТИ - 32 - ЕЛ 05.09.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kw и електронно табло за външно ел. захранване на "Саностоятелна сграда 1 с навес" V V - 1399, 1396 кв. 30 ул. "Гали поле" 18
97 87374.540.246.4.1 05.09.2018 г. Т. И. Т. Основен ремонт на съществуваща сграда и изграждане на едноетажна пристройка към нея. V VI - 246 кв. 30 ул. "Антим I" 28
97А ТИ - 32А - Градски парк 05.09.2018 г. Община Ямбол Градски мост - Реконструкция. III I Градски парк
98 ТИ - 33 - Ел 05.09.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 кv. и ел. табло за външно захранване на "Автосервиз и магазин" в ПИ 87374.42.139 V I - 139 кв. 72 м. Покрит кладенец
99 ТИ - 34 - Ел 05.09.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 кv. и ел. табло за външно захранване на "жилищна сграда" в ПИ 87374.532.84 с L = 174,7 м. IV III - 2037 кв. 116 I ж. район ул. "Анка Александрова" 12
100 87374.530.240.1 07.09.2018 г. Община Ямбол "Обновяване и модернизация на СУ "Климент Охридски" - основен ремонт, монтаж на асансьор и изграждане на площадкова канализация". III I кв. 101 I ж. район ул. "Стефан Караджа" 72
101 87374.14.73.5 07.09.2018 г. "Югоисточно държавно предприятие" ДП, чрез ТП "Държавно ловно стопанство Тополовград" Реконструкция на съществуваща сграда. V 87374..14.73.5; 87374.14.73.5.1 м. Ормана
102 87374.555.410.2 11.09.2018 г. Б. Ж. С. Жилищна сграда - първи етап. V IV - 3966 кв. 9 ул. "Свети Георги" 50
103 ТИ - 35 - ВиК 12.09.2018 г. Община Ямбол Водопроводно отклонение за ПИ 87374.553.410. V XI -7941 кв. 119 ул. "Обходен път Юг" 204
104 87374.551.102.1.1; 87374.551.102.1.3 19.09.2018 г. Г. Д. Д. Смяна предназначението на търговска площ и ателие в жилище. V XXIII - 4614 кв. 30 ул. "Чумерна" 7
105 87374.551.177.16 21.09.2018 г. "АВС Инженеринг - Н" ООД Заведение за бързо хранене със ЗП = РЗП = 313 кв. м. V I - 177 кв. 34 ул. "Индже войвода" 35
106 ТИ - 36 - ПВ 02.10.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на ул. "Граф Игнатиев" - осигуряване на връзка с паркинг на магазин "Технополис" и трета лента към ул. "Любен Каравелов"; Подобект - Осигуряване на връзка с паркинг на магазин "Технополис" - I етап. III ПИ 87374.548.37 ул. "Граф Игнатиев"
107 87374.555.309.1.1 04.10.2018 г. С. Л. Т. Основен ремонт на жилищна сграда с подмяна на констр. Елементи и повишаване на ЕЕ. V УПИ XV - 5939 кв. 45 ул. "Ком" 8А
108 87374.537.112.1.59 17.10.2018 г. "Чертог - 2000" ЕООД Промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в бръснарски салон ЗП = 21,54 кв. м. IV IV - 112, кв. 50 ул. "Г. С. Раковски" 13
109 87374.548.50.6.123 19.10.2018 г. К. С. Б. Жилище ЗП = РЗП = 60,95 кв. м. I I кв. 152 ж. к. "Граф Игнатиев" 64
110 87374.511.13.47; 87374.511.13.48; 87374.511.13.49; 87374.511.13.50; 87374.511.13.51; 87374.511.13.52 19.10.2018 г. "Вила Ямбол" ЕАД Реконструкция и преустройство на площадка за съдове за вино със ЗП = 189 кв. м. - Етапно строителство : I - ви етап "Общ фундамент и монтиране на шест броя резервоари за вино". I I кв. 160 Промишлена зона
111 87374.523.29.4 19.10.2018 г. Е. А. К. Жилищна сграда с магазин ЗП = 192 кв. м.; РЗП = 586 кв. м. V III - 272, 273 кв. 34 ул. "Яне Сандански" 24
112 87374.550.86.35 24.10.2018 г. "Инфрастрой - инженеринг" ООД Сграда за търговска дейност. V ж.к. "В. Левски" 66
113 87374.556.211.1.1 01.11.2018 г. Д. И. Д. Жилище. V ул. "Черни връх" 34
114 87374.543.562.4 12.11.2018 г. Ж. С. П. Сграда за търговска дейност. V XII - 1376 кв. 21 ул. "Мраморно море" 33
115 87374.512.229.2 13.11.2018 г. Д. Г. М. Жилищна сграда. V VIII - 229 кв. 168 м. "Кайнашки баир"
116 ТИ - 37 ПВ 13.11.2018 г. Община Ямбол Ремонт рехабилитация и реконструкция на улица от кръстовището срещу бензиностанция "Шел" покрай реката до кръстовището с ул. "Ат. Кратунов"; етап IV.Паркинг между блок 14 и блок 16 находящ се. IV Улицата от кръстовището срещу бензиностанция "Шел" покрай реката до кръстовището с ул. "Ат. Кратунов
117 87374.26.8.1 14.11.2018 г. "Кайзер фрукт" ООД Склад за съхранение и първична обработка на плодове с административно - битова зона. V I - 268 кв. 26 м. "Маслака"
118 87374.538.70.1 16.11.2018 г. С. Н. С. Жилищна сграда на три етажа с кафе - аперитив. V VIII - 70 кв. 121 ул. "Хан Тервел" 29
119 ТИ - 38 ВиК 16.11.2018 г. Община Ямбол Реконструкция на водопроводно отклонение и ново канализационно отклонение за жилищна сграда в ПИ 87374.555.131 по КК. V II - 3892 кв. 14 ул. "Цар Петър" 18
120 ТИ - 39 К 20.11.2018 г. Община Ямбол Сградно канализационно отклонение в съществуваща жилищна сграда. V ул. "Шипка" 27
121 87374.521.40.10 20.11.2018 г. И. А. П. Сграда за комплексно обществено обслужване - магазин за промишлени стоки и игрална зала. V ж. к. "Г. Бенковски" 69А
122 87374.537.206; 87374.537.207; 87374.537.208 22.11.2018 г. Община Ямбол Основен ремонт - реконструкция на ЦГЧ 1. Подоект 1 - Част от площадно пространство на площад "Освобождение" представляващо парк - каре между източната част на площад "Освобождение"; ул. "Бяло море"; ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски" - пешеходна зона и зелени площи. IV кв. 79 ЦГЧ
123 ТИ - 40 В 22.11.2018 г. Община Ямбол и "В и К" ЕООД Реконструкция на част от разпределителен водопровод в участък преминаване над р. Тунджа до СК градски парк гр. Ямбол мост над р. Тунджа и част от УПИ I за градски парк. III кв. 1 мост над р. Тунджа
124 ТИ - 41 Улица 23.11.2018 г. Община Ямбол Основен ремонт - Реконструкция на ЦГЧ - 1; Подобект 2 - Пешеходна ул. "Г. С. Раковски" ограничена между ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов". IV ЦГЧ ул. "Г. С. Раковски"
125 ТИ - 42 Път 27.11.2018 г. Община Ямбол Път JAM 2110 / III - 5303 - Граница община (Ямбол - Тунджа) - Кабиле - Граница община (Тунджа - Сливен) - Ж. Войвода - /III - 5305/. II - Граница община (Ямбол - Тунджа) - Кабиле - Граница община (Тунджа - Сливен)
126 ТИ - 43 ПЪТ 27.11.2018 г. Община Ямбол Път JAM 2110 / III - 5303(ул. Обходен път север) - Граница община (Ямбол - Тунджа). III - Граница община (Ямбол - Тунджа) обходен път север
127 ТИ - 44 ПОКМ 27.11.2018 г. "Оптинет" ООД и "Диана кабел ТВ" ООД Подземна оптична кабелна мрежа за пренос на PTB сигнали и данни по ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Преслав" до ул. "В. Заимов". IV ЦГЧ По улици : ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Преслав" до ул. "В. Заимов"
128 ТИ - 45 Алея 30.11.2018 г. Община Ямбол Ремонт рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. "Д. Благоев" и ул. "Боровец" с обходен път Изток гр. Ямбол - етапно строителство Първи етап. IV 87374.527.160; 87374.527.155; 87374.526.1; 87374.524.10
129 87374.514.31.2 04.12.2018 г. "Агротес" АД Склад за алуминиеви опаковки (от ОС 1 до ОС 4) - със ЗП = РЗП = 335,20 кв. м.; първи етап от обект - Стопанска сграда за сортиране и пакетаж на зърнени маслодайни семена. V II - 31 кв. 168а ул. "Безмерско шосе" 2
130 87374.550.1.1 04.12.2018 г. НЗОК Привеждане евакуацията от сградата на РЗОК в съответствие на наредба № I - 1971г. От 29.10.2009 г.чрез отваряне на нови отвори на стълбищна клетка на ПУ помещаващо се в същата сграда. IV I - за сграда на кв 18а - Каргон ул. "Д-р П. Берон"
131 87374.539.159.3 06.12.2018 г. С. П. С. Гараж ЗП = РЗП = 14,60 кв. м. V III - 159 ЦГЧ кв. 17 ул. "Еркесия" 13
132 87374.521.22.39.9; 87374.521.22.39.10 10.12.2018 г. А. Н. К. Промяна предназначението на подпокривно пространство от складове в "Магазин" и "Жилище - апартамент"; ЗП = РЗП = 245 кв. м. V I кв. 74 ж. к. "Г. Бенковски" 91
133 ТИ - 46 ЕЛ 11.12.2018 г. Електроразпределение ЮГ ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Едноетажна селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване" в ПИ с Идентификатор 87374.42.2 по КК на гр. Ямбол. V м. "Могила"
134 87374.515.19.1 11.12.2018 г. "Циркон" ЕООД Административен корпус (образуван от преустройството на съществуваща тераса към складов корпус) със Зп = РЗП = 230 кв. м. V ул. "Ямболен" 35
135 87374.555.131.7 13.12.2018 г. И. Й. З. Жилищна сграда - ЗП = 38, 50 кв. м. и РЗП = 80 кв. м. V ул. "Цар Петър" 18
136 87374.543.485.1 13.12.2018 г. Е. С. С. Самостоятелна жилищна сграда 1 с навес със ЗП жил сграда = 60 кв. м., РЗП жил. сграда 142 кв. м.; ЗП навес = РЗП навес = 34 кв. м. V V - 1396, 1394 кв. 30 ул. "Гали поле" 18
137 87374.543.485.2 13.12.2018 г. С. С. С. Самостоятелна жилищна сграда 2 със ЗП = 60 кв. м., РЗП = 114,5 кв. м.. V кв. "Аврен", ул. "Гали поле" 18
138 87374.560.68.1.2 14.12.2018 г. С. Х. Т. Офис и складове със ЗП = РЗП = 150 кв. м. втори етап от обект - Сграда с обществена функция, магазин за хранителни стоки и офиси. V II за ЖС КОО кв. 1 ж. к. "Зл. Рог" 58
139 87374.529.219.1; 87374.529.219.2 14.12.2018 г. И. М. Ч. и Д. М. М. Ателие и гараж със ЗП ателие = 33 кв. м.; ЗП гараж = 21 кв. м. V V - 1570, 1571 кв. 24 ул. "Река черна" 11
140 87374.537.72.7, 87374.537.727.3, 87374.537.727.5 17.12.2018 г. Висш съдебен съвет Пристройка на съдебната палата 2 етаж със ЗП = 136 кв. м. и РЗП = 687 кв. м. IV III - 72 за ОДО ул. "Жорж Папазов" 1
141 ТИ - 47 БС 18.12.2018 г. "Новател" ЕООД; "Тунджа турист 2004" АД; "ВН Груп" ООД ЕАН БС РРС Бакаджика, Ямбол - BGR - 163. Подобект "Хотел Тунджа РРЛ". III ул. "Бузлуджа" 13
142 87374.549.393.3; 87374.549.393.4 19.12.2018 г. А. П. А. Жилищна сграда и склад за инвентар. V ул. "Шести септември" 74
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай