одобрен

Регистър на заверените технически паспорти - 2018 г.

Уникален идентификатор:  91dfddde-a86f-488d-a584-0af7b19286e3

заверени община паспорт технически Ямбол

Текуща версия: 3

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-16 09:04:28
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2019-07-16 09:07:01
  • Последно променил: brinkova

№ по ред

Регистрационен №

Дата

Възложител

Строеж

Категория

УПИ

Местонахождение

1 87374.518.57.9 07.01.2019 г. ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) - София ЖП гара Ямбол - приемна сграда, козирка ЗП = 976 кв. м., РЗП = 2731 кв. м. I ул. "Железничарска" 6
2 ТИ-01-ВиК 09.01.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение 87374.543.641. V XXIX - 423, 424, 425 ул. "Гали поле" 57-59
3 87374.543.641.2 11.01.2019 г. Д. И. Х., П. И. Р. Жилищна сграда. V XXIX - 423, 424, 425 ул. "Гали поле" 57-59
4 87374.542.175.6 14.01.2019 г. С. О. О., Е. О. О., О. М. О. Пристройка за жилищни нужди и ремонт на съществуваща сграда със ЗПпристройка = 30 кв. м., ЗПсъщ. Сграда = 50 кв. м., РЗП = 127,20 кв. м. V XV - 175 кв. 123 ул. "Бели дрин" 4
5 87374.527.47.2 14.01.2019 г. Г. И. Г. Жилищна сграда и ателие със ЗП = 174 кв. м. V IV кв. 85 ул. "Вит" 70
6 87374.560.24.12.5 14.01.2019 г. ЕТ "ВАЛ-СОН-СТОЯН АРАБААДЖИЕВ" Цех за хляб. V I кв. 5 к-с "Златен рог" 67
7 87374.560.24.18.3 01.02.2019 г. Н. И. Д., Р. И. А. Промяна предназначение на 2-ри етаж от офис, на апартамент. V I кв. 5 к-с "Златен рог" 69
8 ТИ-02-ЕЛ 04.02.2019 г. "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, МЕР Бургас Ремонт портали ОРУ 110 kv в п/ст "Николай Лъсков" гр. Ямбол. I II кв. 24 ул. "Шести септември" 10
9 87374.543.361.6 04.02.2019 г. Б. Х. Т., Т. М. Т., К. Д. Г. Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки на партерен етаж. V I - 1440, 1441, кв. 31 ул. "Граф Игнатиев" 107
10 87374.554.235.1 06.02.2019 г. Х. Н. Х., Ж. Ж. Х. Жилищна сграда на три етажа с магазин за промишлени стоки и ателие за ремонт на автоклиматици в партера. V II - 4975, кв. 63 ул. "Скопие" 6а
11 87374.37.897.4 11.02.2019 г. "АВС - инженеринг - Н" ООД Склад за строителни материали (негорими и с негорима опаковка) със ЗП = РЗП = 623 кв. м. V I - 37.889, кв. 37 м. "Дюзлюка"
12 87374.560.24.12.5 13.02.2019 г. С. В. А. Цех за хляб с площ от 82,45 кв. м. V I кв. 5 ж. к. "Златен рог" 2, 67
13 87374.543.601.1 19.02.2019 г. "Енсиа" ООД, З. С. А., С. К. А. Четириетажна жилищна сграда с магазин със ЗП = 266 кв. м., РЗП = 1025 кв. м. IV XVI кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 143
14 87374.518.120.13 20.02.2019 г. "Хикови" ООД Склад със ЗП = 1036 кв. м. V VI кв. 149 ул. "Шосе за Ормана" 75
15 87374.559.50.5 19.02.2019 г. ЖСК "Гларус - Б" ЖСК "Глорус - Б", представляваща четириетажна жилищна сграда - секция Б. IV III-за ЖС кв. 79б ул. "П. К. Яворов" бл. 16, вх. Б
16 87374.541.97.1-ПП 26.02.2019 г. К. С. К., Г. М. С. Допълващо застрояване - пристройка към приземен етаж на жилищна сграда за пешеходен пасаж към обект на КОО, ЗП=РЗП= 48 кв. м. V IV-97 кв. 85 ул. "Стефан Караджа" 27
17 87374.554.176.2 26.02.2019 г. Г. В. К., В. Г. Я., Р. Г. В. Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в гараж със ЗП=РЗП=40 кв. м. V ул. "Лом" 26
18 87374.541.97.1, 87374.541.97.9, 87374.541.97.10, 87374.541.97.11, 87374.541.97.12 28.02.2019 г. К. С. К. Пристройка към жилищна сграда за търговия и жилище ЗП=РЗП=198 кв. м. V IV-97 кв. 85 ул. "Стефан Караджа" 27
19 ТИ-03-Ел 01.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда. V IV-25 кв. 20 ж. к. "Диана"
20 ТИ-04-ЕЛ 05.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на работилница за ремонт на автомобили и търговски обект. V кв. "Каргон"
21 ТИ-05-ЕЛ 05.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на пристройка към съществуваща сграда за търговия и жилище. V ЦГЧ
22 ТИ-06-ВиК 07.03.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с допълващо застрояване. V VIII-172 кв. 51 кв. "Каргон", ул. "Панагюрище" 3
23 ТИ-07-Ел 12.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на детска ясла "Слънчево детство". IV ул. "Янко Сакъзов" 28
24 ТИ-08-Ел 12.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Производствена сграда с Идентификатор 87374.519.92.4. V ул. "Ямболен" 18
25 ТИ-09-Ел 15.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда. IV XIV-939 кв. 19 ул. "Граф Игнатиев", кв. "Аврен"
26 ТИ-10-ВиК 18.03.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с идентификатор 87374.543.485 по КК на гр. Ямбол. V V- 1399, 1396 кв. 30 кв. "Аврен", ул. "Гали поле" 18
27 ТИ-11 Паркинг 20.03.2019 г. "Кауфланд България" ЕООД енд КО КД Разширение на паркинг, монтаж на рекламни елементи и навес за камиони. III ул. "Граф Игнатиев" 30
28 87374.532.84.2 21.03.2019 г. "Силма 60" ООД, К. Д. Б., А. Н. Б., М. П. Б., А. П. Б. Жилищна сграда. IV VIII - 203 кв. 116 ул. "Анка Александрова" 12
29 ТИ-12-Ел 21.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Търговски обект в ПИ с Идентификатор 87374.519.49 по КК на гр. Ямбол. V ул. "Ямболен" 12
30 87374.552.73.1 22.03.2019 г. Н. И. Н. Стъкларско ателие със ЗП=РЗП= 60 кв. м. V XV -7942 кв. 116 ул. "Индже войвода" 43
31 ТИ-13-ВиК 22.03.2019 г. Община Ямбол Реконструкция на сградно водопроводно отклонение с L= 4,00 м. и ново канализационно отклонение с L= 5,40 м. за обект Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 87374.532.84 по КК на гр. Ямбол. IV VIII - 203 кв. 116 ул. "Анка Александрова" 12
32 ТИ-14-Ел 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 80 с Идентификатор 87374.548.67.40.80 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 152 ул. "Граф Игнатиев"
33 ТИ-15-ЕЛ 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 2 с Идентификатор 87374.548.67.43.2 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 153 ул. "Граф Игнатиев"
34 ТИ-16-ЕЛ 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 21 с Идентификатор 87374.548.67.21 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 154 ул. "Граф Игнатиев"
34 ТИ-17-ЕЛ 28.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 20 с Идентификатор 87374.526.32.22 по КК на гр. Ямбол. V I - за ЖБ кв. 85А ЦГЧ ул. "Граф Игнатиев" 3
35 87374.538.103.7.20; 87374.538.103.7.21 02.04.2019 г. "АВС - инженеринг - Н" ООД Промяна предназначението на ателие за творческа дейност № 2, на две нива, представляващо самостоятелен обект в мезонетен апартамент на същия адрс - ЗПпърво ниво = 50 кв. м.; ЗПвторо ниво = 87,5 кв. м.; РЗП= 137 кв. м.; промяна на предназначението, пресъставяне на тераса и преустройство на част от първи етаж на ателие с творческа дейност № 2, гр. Ямбол, представляващо самостоятелен обект в апартамент № 13 на същия адрес, ЗПап. 13=80 кв. м. IV I - за ЖС кв. 76 ЦГЧ ул. "Иван Вазов" 13, ет. 6
36 ТИ-18-ВиК 05.04.2019 г. Община Ямбол Канализационно отклонение за имот в ЦГЧ, ПИ с Идентификатор 87374.535.129 по КК на гр. Ямбол. V XV - 129 кв. 67 ул. "Николай Петрини" 37
37 87374.32.957 11.04.2019 г. "Практикер Ритейл" ЕООД Навес за складиране на негорими материали със ЗП=РЗП=210,17 кв. м. V III - 129 кв. 67 ул. "Граф Игнатиев" 177
38 87374.555.410.3 15.04.2019 г. Б. Ж. С. Котелно със ЗП=РЗП=9,20 кв. м. V IV - 3966 кв. 9 ук. "Свети Георги" 50
39 ЧАСТ ОТ СО с 87374.531.327.1.1; 87374.531.327.1.2; СО 87374.531.327.1.3; 87374.531.327.1.4 и 87374.531.327.1.5 15.04.2019 г. Б. П. Б., Ж. Р. С., П. Б. Б. Пристройка на три етажа към съществуваща жилищна сграда и надстройка на трети жилищен етаж; промяна предназначението на таван в ателие-жилище, представлчващо самостоятелен обект с предназначение жилище - апартамент. V ул. "Съединение" 20-22
40 87374.540.67.5 18.04.2019 г. Д. С. С. Еднофамилна жилищна сграда с гараж - ЗП=83,90+45,10=129 кв. м.; РЗП=331,50 кв. м. V XX - 67 кв. 24 ул. "Панайот Хитов" 12
41 87374.39.268.4 22.04.2019 г. Н. К. Н. Цех за студена обработка на метали и авторемонтни услуги. V XV - 268 кв. 1 кв. "Тракия" 126
42 87374.515.141.24; 87374.515.141.25; 87374.515.141.26 24.04.2019 г. "Геомекс" ЕООД - гр. Сливен Складово пространство за съхранение на храни за животни. I I-141 кв. 332 ул. "Ямболен" - Промишлена зона
43 ТИ-19-ЕЛ 25.04.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на ЦДГ "Свобода" в ПИ с Идентификатор 87374.540.159 по КК на гр. Ямбол. IV ул. "Александър Стамболийски" 78
44 ТИ-20-ЕЛ 25.04.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Въздушна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Фургон за съхранение на земеделски инвентар за лично ползване. V XVIII - общ 439 кв. 119 ул. "Будак Стоян войвода"
45 87374.546.72.1 30.04.2019 г. "Практико ЕС" ООД Разширение на сграда за обществено хранене, ресторант. V I - 72 кв. 22А ж. к. "Хале"
46 87374.543.629.1 02.05.2019 г. З. Т. К. Семеен хотел, жилище и магазин със ЗП=306,6 кв. м.; РЗП=810,6 кв. м., представляващ 1 етап от основно застрояване. V XIX - 62 ул. "Граф Игнатиев" 13-15; кв. "Аврен"
47 ТИ-21-ЕЛ 07.05.2019 г. Община Ямбол; "Електроразпределение ЮГ" ЕАД; "ДК-Ямбол" ЕООД Нов БКТП "ДК" 800 kva, 20/0,4 kv в ПИ 87374.511.465, кабелна линия Ср. Н 20 kv от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушна линия Ср. Н 20 kv "Текстил" до БКТП "ДК", Кабелни линии НН 1 kv от БКТП "ДК" до нови електромерни табла - ет и табло НН на съществуващ ТП "ЦРП ДК", гр. Ямбол. III Промишлена зона
48 ТИ-22-ВиК 08.05.2019 г. Община Ямбол Сградно водопроводно и канализационно отклонение за пристройка към жилищна сграда с Идентификатор 87374.543.27.1, с нов Идентификатор 87374.543.646.1. IV X - 26, 27 кв. 1А кв. "Аврен", ул. "Софлу" 20
49 87374.547.64.2 ПЕ 09.05.2019 г. Д. М. М. Заведение за хранене тип "Бистро" със ЗП= 60, 74 кв. м. и РЗП = 135, 94 кв. м. - Първи етап, първи етаж със ЗП = РЗП = 60, 74 кв. м. V III - за КОО кв. 149 ж. к. "Диана", ул. "Л. Каравелов" 6
50 87374.540.296.11.28; 87374.540.296.11.29 09.05.2019 г. "Вечил 1" ООД Промяна функцията на ателие № 28 в апартамент № 28 и ателие № 29 в апартамент № 29 на Кота + 16,50 в съществуваща жилищна сграда - ЗПап 28 = 120, 61 кв. м.; ЗП ап 29 = 138, 94 кв. м., представляващи самостоятелни обекти. IV III - 130, 104, 105 кв. 26 ЦГЧ ул. "Гавраил Кръстевич" 16-18-20
51 87374.546.19.6; 87374.546.19.7 10.05.2019 г. ЕТ "Любомир Миролесков - ЛМ Трейд" Цех за опаковки със ЗП=386 кв. м. и РЗП = 411 кв. м. V XL кв. 23 ж. к. "Хале", ул. "Милин камък" 50
52 87374.543.532.1.134 10.05.2019 г. И. Х. Ю., Х. Х. Ю. Промяна предназначението на сграда - магазин за промишлени стоки в Бръснаро-фризьорски салон. IV I - за жил. сграда кв. 19 ул. "Търговска" 148
53 ТИ-23-ЕЛ 16.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с Идентификатор 87374.540.123 по КК на гр. Ямбол. IV IV - 123 кв. 25 ул. "Антим I" 8
54 87374.555.177.1.1 16.05.2019 г. Д. М. А., С. П. С. Първи жилищен етаж с прилежащи складови помещения в сутерена - първи етап от Двуетажна жилищна сграда - със ЗП=РЗП=127 кв. м., представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение Жилище-апартамент. V III - 392 кв. 10 кв. "Каргон", ул. "Цар Петър" 13
55 ТИ-24-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранванеза обществено хранене -пицария в ПИ с Идентификатор 87374.531.254 по КК на гр. Ямбол. IV III - 193 кв. 105 I -ви жилищен район ул. "Янко Сакъзов" 4
56 ТИ-25-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда с два магазина за промишлени стоки - секция "А" и секция "Б". IV X кв. 1 ж. к. "Зорница"
57 ТИ-26-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на промишлена сграда в ПИ с Идентификатор 87374.516.97 по КК на гр. Ямбол. V X - 94 кв. 161 Промишлена зона
58 87374.517.73.23 27.05.2019 г. "Енигма инвест" АД Ресторант със ЗП=РЗП=164 кв. м. V III кв. 157 ул. "Индустриална" 12, Промишлена зона
59 ТИ-27-ЕЛ 28.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Въздушна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Жилищна сграда. III VI - 127 кв. 171 СО "Кринчовица", м. "Кайнашки баир"
60 ТИ-28-ЕЛ 28.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия 20 kv от ЖР №1, отклонение от извод, Люпилня до нов БКТП "Кайзер Фрукт" 20/0,4 kv с трансформатор 400 KVA. Кабелна линия НН 1 kv за ел. захранване на Склад за първична преработка на плодове с административно - битова зона. III м. "Маслака"
61 ТИ-29-ФЕ 30.05.2019 г. "Практикер Ритейл" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с обща инсталирана мощност - 160,74 KWp, върху покрива на магазин "Практикер". III III кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 177
62 ТИ-30-ФЕ 30.05.2019 г. "Технополис България" ЕАД Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с обща инсталирана мощност - 92,4 KWp, върху покрива на хипермаркет "Технополис". III II кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 175
63 ТИ-31 Път I етап 04.06.2019 г. Община Ямбол Основен ремонт за участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Д. Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702 II л. "Преслав" на север от ул. "Д. Благоев", от осова точка 1337 до ул. "Акация"
64 87374.522.109.2 17.06.2019 г. Д. А. Д. Магазин за хранителни стоки ЗП=РЗП=49,90 кв. м. V VIII кв. 10 ул. "Росица' 17
65 ТИ-32-ЕЛ 18.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабел 1 kv и електромерно табло "Тепо" за присъединяване на жилищна сграда с гараж и заведение за хранене тип "Бистро" и офиси. IV ул. "Ксанти" 8
66 87374.552.42.1 18.06.2019 г. Д. И. Д. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда ЗПпристройка = 44,78 кв. м. и РЗП = 130,82 кв. м. V II - 4577 кв. 112 ул. "Галац" 6
67 ТИ-33-ЕЛ 18.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на административно - обслужваща сграда в ПИ с Идентификатор 87374.537.19 по КК на гр. Ямбол. IV VII - 4 кв. 9 ул. "Парчевич" 4
68 87374.543.491.7 - I етап 18.06.2019 г. А. И. К., И. А. К. Партер с магазин за промищлени стоки и два жилищни етажа със ЗП=124 кв. м. и РЗП = 400 кв. м. - I етап от строеж: Средноетажна жилищна сграда; и представляващ сграда с Идентификатор 87374.54.491.1, 87374.54.491.2, 87374.54.491.3 IV IX - 1389 кв. 28 ул. "Ксанти"1
69 87374.528.303.1 18.06.2019 г. К. Д. М. Подмяна на покрив на еднофамилна жилищна сграда. V IV - 551 кв. 83 ул. "Георги Кондолов" 6
70 ТИ-34-ЕЛ 20.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД; Община Ямбол; Агенция "Пътна инфраструктура" Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна на предназначение в ПИ с Идентификатор 87374.537.19 по КК на гр. Ямбол. V XIII кв. 333 ул. "Ямболен" 35
71 87374.537.66.6.1 26.06.2019 г. "Славекс" ЕООД Промяна предназначението на Снек-Бар в Магазин за хранителни стоки; ЗП=РЗП=169,80 кв. м. V III - ОДО кв. 61 ул. "Каранова" 2
72 87374.560.58.3 26.06.2019 г. "Шанс - Паскалеви" ООД Магазин за строителни материали със ЗП=410 кв. м. и РЗП=811 кв. м. V VI кв. 11 ж. к. "Зл. Рог" 2
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай