одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2018/2019 стопанска година

Уникален идентификатор:  9243e28b-b5fe-4cee-a0d3-c62bb54fb09f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 11:48:31
  • Създаден от: hristina_petkova_marhova
  • Последна промяна: 2020-02-12 11:48:31

№ по ред

Община

Землище

НИВИ

ЛИВАДИ

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ПАСИЩА

1 Батак Батак 20 10 21 12
2 Батак Нова Махала 20 8 21 12
3 Батак Фотиново 20 8 21 12
1 Белово Белово 19 17 15 20
2 Белово Аканджиево 33 13 18 20
3 Белово Габровица 5 17 15 20
4 Белово Дъбравите 19 17 15 20
5 Белово Мененкьово 19 17 24 20
6 Белово Момина Клисура 11 17 15 20
7 Белово Сестримо 14 17 15 20
1 Брацигово Брацигово 41 11 20 8
2 Брацигово Бяга 28 1 19 8
3 Брацигово Исперихово 30 11 5 8
4 Брацигово Козарско 18 11 5 8
5 Брацигово Равногор 17 11 30 8
6 Брацигово Розово 17 11 30 8
7 Брацигово Жребичко 17 11 30 8
1 Велинград Велинград 12 11 30 8
2 Велинград Абланица 8 17 21 12
3 Велинград Биркова 8 8 21 12
4 Велинград Бозьова 8 8 21 12
5 Велинград Бутрева 8 8 21 12
6 Велинград Враненци 8 8 21 12
7 Велинград Горна Дъбева 8 8 21 12
8 Велинград Грашево 8 8 21 12
9 Велинград Драгиново 12 11 30 12
10 Велинград Кръстава 12 11 21 12
11 Велинград Пашови 21 10 21 12
12 Велинград Рохлева 8 8 21 12
13 Велинград Света Петка 22 10 21 12
14 Велинград Цветино 22 10 21 12
15 Велинград Чолакова 12 8 21 8
16 Велинград Юндола 22 10 21 12
1 Лесичово Лесичово 20 20 19 50
2 Лесичово Боримечково 20 50 50 50
3 Лесичово Динката 22 20 21 50
4 Лесичово Калугерово 18 20 25 10
5 Лесичово Памидово 6 20 11 5
6 Лесичово Церово 20 20 10 50
7 Лесичово Щърково 37 20 25 50
1 Пазарджик Пазарджик 23 7 48 10
2 Пазарджик Ал. Константиново 21 7 50 30
3 Пазарджик Априлци 40 10 20 21
4 Пазарджик Братаница 28 10 2 10
5 Пазарджик Величково 35 10 25 25
6 Пазарджик Гелеменово 26 10 48 10
7 Пазарджик Главиница 28 7 50 10
8 Пазарджик Говедаре 24 10 48 15
9 Пазарджик Дебръщица 34 35 24 3
10 Пазарджик Добровница 26 7 48 10
11 Пазарджик Драгор 31 7 10 10
12 Пазарджик Звъничево 27 7 50 2
13 Пазарджик Ивайло 45 7 48 4
14 Пазарджик Крали Марко 19 7 48 4
15 Пазарджик Ляхово 34 7 24 4
16 Пазарджик Мало Конаре 42 10 22 20
17 Пазарджик Мирянци 36 7 48 10
18 Пазарджик Мокрище 32 7 50 10
19 Пазарджик Овчеполци 31 10 17 7
20 Пазарджик Огняново 40 43 55 23
21 Пазарджик Паталеница 35 35 24 3
22 Пазарджик Пищигово 72 10 14 20
23 Пазарджик Росен 31 35 25 3
24 Пазарджик Сарая 30 10 48 25
25 Пазарджик Сбор 40 10 20 3
26 Пазарджик Синитево 17 10 10 3
27 Пазарджик Тополи дол 43 10 25 4
28 Пазарджик Хаджиево 37 10 38 23
29 Пазарджик Цар Асен 28 35 25 4
30 Пазарджик Црънча 25 35 24 3
31 Пазарджик Черногорово 54 10 10 20
32 Пазарджик Юнаците 42 10 25 25
1 Панагюрище Панагюрище 13 10 18 8
2 Панагюрище Баня 14 33 17 6
3 Панагюрище Бъта 14 33 24 6
4 Панагюрище Елшица 41 50 17 6
5 Панагюрище Левски 41 44 32 30
6 Панагюрище Оборище 29 33 22 6
7 Панагюрище Поибрене 32 40 40 6
8 Панагюрище Попинци 6 33 10 6
1 Пещера Пещера 14 12 32 8
2 Пещера Капитан Димитриево 13 13 13 8
3 Пещера Радилово 10 7 12 7
1 Ракитово Ракитово 15 23 20 11
2 Ракитово Дорково 10 16 21 10
3 Ракитово Костандово 12 20 21 12
1 Септември Септември 13 20 41 12
2 Септември Бошуля 16 10 21 10
3 Септември Варвара 13 10 10 20
4 Септември Ветрен 19 20 17 15
5 Септември Ветрен дол 44 20 21 54
6 Септември Виноградец 19 10 25 23
7 Септември Горно Вършило 19 20 17 15
8 Септември Злокучене 10 20 22 11
9 Септември Карабунар 13 10 18 23
10 Септември Ковачево 11 10 14 11
11 Септември Лозен 138 10 17 11
12 Септември Семчиново 10 19 19 20
13 Септември Симеоновец 9 20 19 54
14 Септември Славовица 6 5 5 15
1 Стрелча Стрелча 16 12 20 6
2 Стрелча Блатница 27 14 10 6
3 Стрелча Дюлево 30 12 15 6
4 Стрелча Свобода 13 7 15 6
5 Стрелча Смилец 21 14 5 4
1 Сърница Сърница 14 10 21 3
2 Сърница Медени поляни 2 8 21 4
3 Сърница Побит камък 2 8 21 4