одобрен

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА - 2018

Уникален идентификатор:  93507802-b7ba-4946-850c-27fbde1a279d

Описание:

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА - 2018

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 10:30:52
  • Създаден от: k.ilieva
  • Последна промяна: 2020-02-12 10:35:34
  • Последно променил: k.ilieva

№ на удостоверението

вид на обекта

наименование на обекта

адрес на обекта, телефон, факс

категория на обекта

капацитет на обекта

срок на валидност на категорията

входящ номер на заявлението за определяне на категорията

№ на заповедтта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, понижаване или прекратяване на категоризацията, както и за издаване на дубликат на удостоверение за категория

наложени принудителни административни мерки и санкции по ЗТ

Заповед за категоризация

Забележка

1 Средство за подслон Хотел "Средна гора" гр. Пирдоп, ул."Александър Батенберг" № 1 една зведда 31-стаи, 28-едно легло, 3-две легла, общо-34 легла безсрочна 7000-230 / 05.04.2012г. №360 / 15.06.2012г. няма 360 15.06. 2012г. Нов 1
12 Място за настаняване Къща за гости "Горски път" гр.Пирдоп, ул.Капитан Баторски" № 5 "две звезди" 6 стаи -9легла 13.11. 2018г. 7001-36 10.10.2013г. 589 13.11.2013г. няма 589 13.11. 2013г. НОВ 10
0075-1 Заведение за бързо обслужване Бистро "Горски път" гр.Пирдоп, ул.Капитан Баторски" № 5 "две звезди" общо-100м. На закрито-50м. На открито-50м. 13.11. 2018г. 7001-39 08.04.2014г. 129 11.04. 2014г. нов
0015-2 Бар Дискотека "Masquerade" гр.Пирдоп, ул."Княз Александър Батенберг"№2А Две звезди Общо-169м. На закрито-149м., на открито-20м. 19.09. 2019г. 7001-79 23.07.2014г. 356 19.09. 2014г. Прекатегоризиран
0061-2 Ресторант Класически ресторант"Паскал" гр.Пирдоп, ул."Цар Освободител"№45 Две звезди Общо-140.м. На закрито-100м. На открито-40м. 12.03. 2017г. 7001-82 25.07.2014г. 282 29.07. 2014г. прекатегоризиран
76 Ресторант Класически ресторант "Орехите" гр.Пирдоп, 2070, ул."Александър Стамболийски"№10 "две звезди" Общо-130м. На закрито-60м. На открито-70м. 19.09 2019г. 7001-79 23.07.2014г. 356 19.09. 2014г. НОВ
0016-1 Заведение за бързо обслужване Бистро "Перла" с.Душанци, ул."Душанска комуне"№31 една звезда 20 места , 20 на закрито 23.10. 2019г. 7001-87 21.08.2014г. 420 23.10. 2014г. ПРЕКАТЕГОРИЗИРАН 420 23.10. 2014г. Прекатегоризиран
0018-1 Ресторант Ресторант "Олимп" гр.Пирдоп, ул.Цар Освободител"№39 две звезди 74 места, 74 на закрито 23.10. 2019г. 7001-98 09.09.2014г. 420 23.10. 2014г. ПРЕКАТЕГОРИЗИРАН 420 23.10. 2014г. Прекатегоризиран
0021-1 Заведение за бързо обслужване Снек - бар "Славци гр. Пирдоп, ул."Паскал" № 36 една звезда 118-м. 58-на закрито 60-на открито 30.10. 2019г. 7001-92 03.09.2014г. 431 30.10. 2014г. Промяна в обстоятелствата 431 30.10.2014г. Прекатегоризиран
0022-1 Бар Бар - клуб "Средна гора - Пирдоп" гр. Пирдоп, ул."Александър Батенберг" № 1 две звезди общо 166 места, 58 на закрито и 108 на открито 30.10. 2019г. 7001-95 04.09.2014г. 431 30.10.2014г. Промяна в обстоятелствата 431 30.10.2014г. Прекатегоризилан
0023-1 Класически ресторнт Ресторонт ЕМОНА" гр.Пирдоп, "Св.Св.Кирил и Методий" №39 една звезда Общо-70м. На закрито-28м. На открито-42м. 30.10.2019г. 7001-96 05.09.2014г. 431 30.10.2014г. Промяна в обстоятелствата 431 30.10.2014г. Прекатегоризиран
0015-3 Бар Дискотека "Masquerade" гр.Пирдоп, ул."Княз Александър Батенберг" 2А Две звезди 169-места общо, 149-на закрито, 20-на открито 21.11. 2019г. 7001-90 01.09.2014г. 470 21.11. 2014г. ПРЕКАТЕГОРИЗИРАН 470 21.11.2014г. Прекатегоризация
77 Питейно заведение Кафе аперитив "БОКА" гр.Пирдоп, ул."Сергей Румянцев"№1А Три звезди 20-м общо, на закрито -20м. 21.11. 2019г. 7001-109 29.09.2014г. 471 21.11. 2014г. НОВ 471 21.11.2014г. нов
77 Питейно заведение Кафе аперитив "Дани" гр.Пирдоп, 2070 ул."Сергей Румянцев"№1А Три звезди Общо-20м.на закрито-20места 21.11. 2019г. 7001-80 24.06.2016г. 338 27.06.2016г. Промяна в обстоятествата
0035-1 Питейно заведение Кафе аперитив ТРИАДИС гр.Пирдоп, ул."Цар Освободител"№78 една звезда 109-общо на закрито-49м. На открито- 60м. 16.01. 2020г. 7001-1 2015г. 5 16.01. 2015г. Промяна в обстоятелствата 5 16.01.2015г. прекатегоризиран
0038-1 Питейно заведение Бирария "Монтесито" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Княз Момчил Пирдопски"№23 две звезди общо-28места, на закрито-28, на открито-20м. 20.03. 2020г. 7001-14 27.01.2015г. 69 20.03. 2015г. Промяна в обстоятелствата 69 20.03.2015г. промяна в обстоятелствата заявление №7001-36811.05.2017г.заповед №194/12.05.2017г.
0006-1 Място за настаняване клас "Б" Семеен хотел "Централ" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Славци"№21 Две звезди общо-20легла, стаи-7 20.03. 2020г. 7001-24 04.03.2015г. 71 20.03. 2015г. Прекатегоризация 71 20.03.2015г. Прекатегоризиран
78 Заведение за бързо обслужване Закусвалня "Дино" гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Димитър Савов" № 37 Две звезди общо-26м. На закрито-26м., на открито-0 20.03. 2020г. 7001-11 15.01.2015г. 70 20.03.2015г. НОВ 70 20.03.2015г. нов
00054-2 Класически ресторнт Градина гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Христо Смирненски № 1 две звезди общо-80м. На закрито-40 на открито-40м. 03.09. 2016г. 7001-33 01.04.2015г. 102 06.04. 2015г. Промяна в обктоятелствата 102 06.04.2015г. Прекатегоризиран
00026-1 Заведение за бързо обслужване Снек бар "Централ" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Княз Александър Батенберг"№2А една звезда общо-80м. На закрито-40 на открито-40м. 04.05. 2020г. 7001-26 17,03,2015г. 130 04.05. 2015г. Прекатегоризация 130 04.05.2015г. Прекатегоризиран
79 Заведение за бързо обслужване Снек бар"Форум" гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Димчо Дебелянов"№2 Една звезда общо-49м. На закрито-39, на открито-10 10.07. 2020г. 7001-62 19.05.2015г. 296 10.07. 2015г. НОВ 296 10.07.2015г. нов
00028-1 Ресторант Ресторант с национална кухня "Върбите" гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Върбите"№2 Две звезди общо-148 на закрито-72 на открито-76 10.07. 2020г. 7001-87 29.06.2015г. 297 10.07. 2015г. Прекатегоризиран 297 10.07.2015г. Прекатегоризиран
00029-1 Питейно заведение Кафе аперитив "Милейди" гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Тодор Каблешков"№18 Една звезда общо-32, на закрито-18 но открито-14 10.07. 2020г. 7001-66 03.06.2015г. 297 10.07.2015г. Прекатегоризиран 297 10.07.2015г. Прекатегоризиран
00044-1 Заведение за бързо обслужване Снек бар "Пирдоп" гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, пл."Тодор Влайков"№1 Две звезди общо-128м. На закрито-68, на открито-60 26.09. 2015г. 7001-93 10.07.2015г. 301. 14.07. 2015г. Промяна в обстоятелствата 301 14.07.2015г. Промяна в обстоятелствата
0030-1 Питейно заведение Кафе аперитив "Кафе плюс" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Паскал"№2 Една звезда общо- 29м. На закрито- 21м. На открито-8м. 11.08. 2020г. 7001-95 13.07.2015г. 330 11.08. 2015г. Прекатегоризиран 330 11.08.2015г. Прекатегоризация
0042-1 Питейно заведение Кафе аперитив "Мирел" гр.Пирдоп, общ.Пирдопобл.Софийска, ул."Стефан Стамболов"№83 Две звезди общо-70м на закрито-35м. На открито-35м. 11.08 2020г. 7001-98 15.07.2015г. 330. 11.08. 2015г. Прекатегоризиран 330 11.08.2015г. Прекатегоризация
80 Място за настаняване клас "Б" Къща за гости "Триадис" УПИ/парцел/448, 449, местност"Тополница", с.Душанци Две звезди Стаи-9, легла-13 25.09. 2020г. 7001-105 23.07.2015г. 369 25.09.2015г. нов
81 Ресторант Класически ресторант "Триадис" УПИ/парцел/448, 449, местност"Тополница", с.Душанци Две звезди общо-150м. На закрито-90м., на открито-60м. 25.09. 2020г. 7001-106 23.07.2015г. 369 26.09.2015г. нов
00044-2 ЗХР Заведение за бързо обслужване Снек бар "Пирдоп" гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков"№1 Две звезди общо-108м. На закрито-68м., на открито- 40м. 25.09. 2020г. 7001-126 23.09.2015г. 368 25.09. 2015г. Промяна в обстоятелствата
35 ЗХР Питейно заведение Кафе аперитив "Триадис" гр.Пирдоп,ул."Цар Освободител"№78Д една звезда общо-109м. На закрито-49 м. на открито-60м. 16.01. 2020г. 7001-141 30.10.2015г. 424 02.11. 2015г. Прекатегоризация
32 ЗХР Питейно заведение Кафе аперитив "Лира" гр.Пирдоп, ул"Св.Св.Кирил и Методий"№52 една звезда общо-40 на закрито-15м. на открито-25м. 09.11. 2020г. 7001-129 28.09.2015г. 10 09.11. 2015г. Прекатегоризация
46 ЗХР Питейно заведение Кафе аперитив "Черга гр.Пирдоп, ул."Васил Левски"№1 една звезда общо-44 на закрито-24 на открито-20м. 09.11 2020г.. 7001-142 30.10.2015г. 10 09.11. 2015г. Прекатегоризация
47 ЗХР Питейно заведение Кафе аперитив "Каргум" гр.Пирдоп,2070 ул."Стефан Стамболов"№6 една звезда общо-18м. На закрито-18м. На открито- 0м. 09.11. 2020г. 7001-137 15.10.2015г. 10 09.11. 2015г. Промяна в обстоятелствата Прекатегоризиран
44 ЗХР Заведение за бързо обслужване Снек бар "Пирдоп" гр.Пирдоп, 2070, пл."Тодор Влайков№1 Две звезди общо-108м. На закрито-68 м. на открито-40м. 25.09. 2020г. 7001-145 05.11.2015г. 12 11.11. 2015г. Промяна в обстоятелствата
51 ЗХР Заведение за бързо обслужване Бистро "Меги" с.Душанци, 2083, общ.Пирдоп, пл."Свобода"№6 Две звезди общо-40м. На закрито-24 м. На открито-16м. 14.04. 2021г. 7001-37 22.03.2016г. 228 14.04.2016г. Промяна в обстоятелствата Прекатегоризация
82 ЗХР Кафе сладкарници Кафе клуб "Sunset" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, ул."Княз Борис І"№8 една звезда общо-80м. На закрито-50 на открито-30м. 2021/04/14 70011-22 12.02. 2016г. 227 14.04.2016г. Категоризиран НОВ!
83 МН Клас"Б" Самостоятелни стаи "Славци" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Паскал"№36 Две звезди 5-стаи, 13-легла 12.04. 2021г. 7000-153 01.03.2016г. 224 12.04. 2016г. Категоризиран НОВ!
53 ЗХР Кафе сладкарници Кафетерия "Лукойл" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Цар Освободител"№114 Две звезди общо-40м. На закрито-12 м. На открито-28м. 11.08. 2021г. 7000-325 05.07.2016г. 407 11.08. 2016г. Прекатегоризация
54 ЗХР Ресторант Класически ресторант "Градина" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, об.Софийска, ул."Христо Смирненски"№1 две звезди общо-80м. На открито-40м. На закрито-40м. 11.08 2021г. 7001-99 27.07.2016г. 407 11.08. 2016г. Прекатегоризация
10 МН Клас"Б" Къща за гости "Бонита" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Бобьовица"№2 Три звезди 6-стаи, 15-легла 10.10. 2021г. 7001-112 28.09.2016г. 504 10.10. 2016г. Прекатегоризация
58 ЗХР Кафе сладкарници Кафене "Вас Ойл Къмпани" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Цар Освободител"№2 Две звезди общо-42 на закрито-24м. На открито-18м. 14,02 2022г. 7001-8 01.02.2017г. 57 14.02 2017г. Прекатегоризация
61 ЗХР Класически ресторант Ресторант "Паскал" гр.Пирдоп, 2070, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Цар Освободител"№45 Две звезди Общо-140м. На закрито-100м. На открито-40м. 14.03 .2022г. 7001-15 02.03.2017г. 88 14.03. 2017г. Прекатегоризация
84 ЗХР ресторант с национална кухня Ресторант "Поли" с.Душанци, 2083, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Душанска комуна"№25 Две звезди общо-50м. На акрито-30м. На открито-20м. 07.06 2022г. 7001-23 10.04.2017г. 254 07.06. 2017г. Нов
65 ЗХР Питейно заведение кафе аперитив "Бакарди" с.Душанци, 2083, общ.Пирдоп, обл.Софийска, ул."Душанска комуна"№27 Една звезда Общо-40м. На закрито-24м. На открито-16м. 07.06. 2022г. 7001-23 10.04.2017г. 254 07.06 .2017г. Прекатегоризация
66 ЗХР Питейно заведение Кафе аперитив "Ивио" гр. Пирдоп, ул."Васил Левски" № 1 една звезда общо 20 места, от които: 10 на закрито и 10 на открито 2022/08/14 7001-80/ 14.08.2017г. 330 14.08 .2017г. Прекатегоризиран 330 14.08. 2017г. Прекатегоризация
67 Питейно заведение Кафе - аператив "Детелина" гр. Пирдоп, ул.Цар Освободител" 57А, вход А "две звезди" 46 места на закрито, 2 на открито 22.11. 2022г. 7001-119 14.11.2017г. № 450 / 29.11.2010г. няма 450 29.11. 2017г. Прекатегоризиран
69 Заведение за бързо обслужване Бистро "ДАПА" гр.Пирдоп, ул."Георги Бенковски" № 5 "една звезда" 20 места на закрито 16.2 2023 9400-2338/ 06.12.2010г. № 56 / 15.02.2011г. няма 81 16.02 2018г. Прекатегоризиран
85 ЗХР Бар Кафе бар Кафе бар "Борова гора" гр.Пирдоп, 2070, ул."Русин дол"№1 "три звезди" 50места, 30-на закрито, 20 на открито 18.06. 2023г. 7001-43 24.04.2018г. 340 18.06. 2018г. НОВ
86 ЗХР Ресторант Класически ресторант "Борова гора" гр.Пирдоп, 2070, ул."Русин дол"№1 "три звезди" 50места, 40-на закрито, 10 на открито 18.06. 2023г. 7001-42 24.04.2018г. 339 18.06. 2018г. НОВ
87 Място за подслон, клас "А" Хотел " Борова гора" гр.Пирдоп, 2070, ул."Русин дол"№1 две звезди 28-стаи 18.06. 2023г. 7001-41 24.04.2018г. 338 18.06. 2023г. НОВ
88 ЗХР Кафе сладкарници Кафе срадкарница "Балони за купони" гр.Пирдоп, 2070, ул."Цар Освободител"№64 една звезда 20мест , на закрито-20м. 19.10 2023г. 7001-79 18.07.2018г. 559 19.07.2018г. НОВ
12 Място за настаняване Клас Б Къща за гости "Горски път" гр.Пирдоп, 2070, ул."Капитан Баторски №5 Две звезди 6-стаи, 9-легла 12.11. 2023г. 7001-105 17.10.2018г. 595 12.11.2018г. ПРЕКАТЕГОРИЗИРАН