одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Варна

Уникален идентификатор:  9388a6cd-f007-4c6f-957d-6628ae366f84

варна здравеопазване обекти с обществено предназначение

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-22 11:58:38
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-10-22 11:58:38
Няма информация за показване