одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в Област Добрич

Уникален идентификатор:  9399c3e8-3d6b-4e4f-b3da-47980b3d1496

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-10 15:56:42
  • Създаден от: larisa_dralcheva
  • Последна промяна: 2019-09-10 15:56:42

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ-АДРЕС, E-MAIL

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

тел.код

сл. телефон

"МБАЛ Добрич" АД, гр. Добрич ул.”П.Хитов” 24 e-mail: oblb@bergon.net Изп.директор Д-р Светозар Байчев централа 058/600 488 600 160
"МБАЛ Балчик" ЕООД гр. Балчик ул.”Златко Петков” 1 e-mail: mbal_balchik@abv.bg Управител д-р Парсек Салбашян 0579 722 38
"МБАЛ Каварна" ЕООД гр. Каварна ул.”Васил Левски” 36 e-mail: mbal_kvn@abv.bg Управител д-р Десислав Тасков централа 0570/831 61
ДПБ "Карвуна" с. Карвуна e-mail: dpb_karvuna@abv.bg Директор д-р Нягол Няголов 05727/25 30 058/629 022
"СБР Тузлата" ЕООД гр. Балчик e-mail: tuzlata@abv.bg Управител д-р Камелия Кирчева 0579 7 24 80
"ЦПЗ д-р П. Станчев-Добрич" ЕООД, гр. Добрич ул.”П.Хитов” 24 e-mail: odpzs_dobrich@abv.bg Управител д-р Даниела Събева 058 602 555
"СБР МЕДИКА АЛБЕНА” ЕООД, к.к. Албена e-mail: sbrmedika@albena.bg Управител проф.д-р Енчо Калчев 0700 12 110,   0878 123 321