одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  93ee3894-3991-45d1-9d33-d64616ed2d4d

дрогерии здравеопазване

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 13:53:33
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-25 13:55:02
  • Последно променил: nadezhda_stoyanova

Пореден номер

Номер на издаденото устоверение/дата

Седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия

Име на ръководителя на дрогерията

Адрес на дрогерията

Заличаване на регистрацията

1 0029/04-09-2000г. ЕТ"ВАСКА МЕНДЕВА-ДЕНИЦА" ГР. ПЕЩЕРА 4550, УЛ. "Г. ЗАФИРОВ" № 33 ВАСКА ИЛИЕВА МЕНДЕВА ГР. ПЕЩЕРА 4550, УЛ. "Д-Р П. ЦИКАЛОВ" № 7 Заповед №689/12.12.2016г.
2 0359/20-01-2003г. ЕТ"ЕЛЕНА-ЕЛЕНА ПОПОВА" ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 4500, УЛ."МАРИН ДРИНОВ" № 21 ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПОПОВА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 4500, УЛ."МАРИН ДРИНОВ" № 21 Заповед №566/06.11.2017г.
3 11- 2 /12-06-2018 Г. " ОНИКСИ КРАУД - Т " ЕООД , ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ,П.К. 4500 , УЛ ." ДЕЛЧО СПАСОВ " № 18 НИКОЛАЙ КУМАНОВ НЕНОВ ОБЩ.ПАНАГЮРИЩЕ, С. ПОПИНЦИ 4528, УПИ ІІ - "ЗА КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР", ПЕТНО № 4, КВ.51
4 1087/04-04-2011г. "АЛЕКСА"ООД ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ."КИСЕЛЕЦ" № 15 АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ГАЙДАРОВ гр. ПАЗАРДЖИК 4400, ул."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 43
5 1037-1 / 09-03-2011г. ГР. ВЕЛИНГРАД 4600, УЛ. "Д-Р ДОШКИНОВ" № 11 ЗОЯ АСЕНОВА ФИНОВА гр. ВЕЛИНГРАД 4600, бул."СЪЕДИНЕНИЕ" № 49 Н Заповед № 541/25.10.2017г.
6 10/30-01-2013 Г. ЕТ"ПЕТ ЕЛИ ФАРМ-КОСТАДИН УЗУНОВ" ОБЩ.СЕПТЕМВРИ, С. СЕМЧИНОВО 4474 МАРИНА МИХОВА УЗУНОВА ОБЩ.ПАЗАРДЖИК , С.САРАЯ 4489
7 0745/21-12-2006г. ЕТ"АЛЕКС-АЛЕКСАНДЪР МИХАЛКОВ" ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 4500, Ж.К."ОПТИКОЕЛЕКТРОН", БЛ. 5, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 17 ТИНКА АЛЕКСИЕВА НУШЕВА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 4500, Ж.К. "ОЕ І" Заповед №289/03.04.2017г.
8 0690/19-04-2006г. СЕПТЕМВРИ, с. СЕМЧИНОВО 4474, КОСТАДИН ПЕТКОВ УЗУНОВ ОБЩ.СЕПТЕМВРИ, С. СЕМЧИНОВО 4474, УПИ ІХ, КВ. 19
9 0895/29-07-2008г. ЕТ "ЛЕК-ИВАН КАЦАРОВ" ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ."КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" № 75 МИЛЕНА ЖИВКОВА ТОПКАРОВА ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ."ЯКОВ МАТАКИЕВ" № 80
10 0896/07-08-2008г. "БЕТА ТРЕЙД" ЕООД, ГР. ВЕЛИНГРАД 4600, УЛ."СТЕЛА БЛАГОЕВА" № 23 НАТАША НИКОЛОВА ДРИНОВА ГР. ВЕЛИНГРАД 4600, БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" № 5
11 4/20-03-2012г. "ДОКТОР ПЕЙЧИНОВИ"ООД , ГР."РАКИТОВО, УЛ."МАЛИНА"ТОДОРОВА" №5 ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЦРЪНЧЕВА ОБЩ.РАКИТОВО, С.ДОРКОВО, УЛ. "ЦЕПИНА" № 53 Заповед № 401/28.06.2017г.
12 8/9-10-2012г. "ВЕКИМИ" ЕООД гр. Велинград, "БРАТЯ КРЪСТИНИ" №11 СВЕТЛИНКА АСЕНОВА ЛАНДЖОВА ГР.ВЕЛИНГРАД, "ХАН АСПАРУХ" №10
13 14/18-06-2014г. „ПМ - МАРКЕТ” ООД , ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ."ВТОРИ ЯНУАРИ" №5 ЗЛАТКА ТЕМЕЛКОВА СТОЙЧЕВА ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ."ВТОРИ ЯНУАРИ" №5
14 12/2-12-2013г. "ОБЕДИНЕНИ АПТЕКИ" ООД ГР. ПЕЩЕРА 4550, УЛ."ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ" № 5 ВАНЯ ТОДОРОВА РАДИНА ГР.ПЕЩЕРА, УЛ. "ПЕТЪР РАКОВ" №33 А Заповед №2510/27.10.2015г.
15 03/15-03-2012г. ЕТ"МЕРГЮЛ ПЕХЛИВАН" ГР.ПЛОВДИВ 4000, УЛ."КАПИТАН РАЙЧО"№ 73 Б МЕРГЮЛ ТЕФИК ПЕХЛИВАН ОБЩ.БАТАК, С.НОВА МАХАЛА, УЛ."ТЪРГОВСКА" № 31 Заповед №691/12.12.2016г.
16 13/16-12-2013г. ЕТ" КАТЯ ИЛИЕВА-КАТИ" ГР.ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. "ГРАДИНАРСКА" №41, ЕТ.2, АП.8 КАТЯ ИЛИЕВА ОЦЕДАРОВА ОБЩ,СЕПТЕМВРИ, С.КАРАБУНАР
17 15/09-11-2015 "СТЕФИ-58"ЕООД УЛ.ПЕТЪР ВЕЛЕВ №15 С.РАДИЛОВО,ОБЩ.ПЕЩЕРА СТЕФКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ОБЩ.ПЕЩЕРА С.РАДИЛОВО
18 20/10-07-2017г. "Д-Р ПЕЙЧИНОВИ"ООД , ГР."РАКИТОВО, УЛ."МАЛИНА"ТОДОРОВА" №5 ТОДОРКА ДИМИТРОВА САМУНЕВА ОБЩ.РАКИТОВО, С.ДОРКОВО, УЛ. "ЦЕПИНА" № 32
19 21/19-09-2017г. "КЛОДИ-М.Атанасова" ЕООД ГР.СОФИЯ ул. "Ком" №9 ПК1225 Община Сердика Д-Р СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ПК 4500 УЛ. "Георги Бенсковски" №33 ВХ.Б
20 24/05-04-2019 ЛИНА ЯН ЕООД гр. Пазарджик, ул. "Ком" №7 ЕЛИНКА АСЕНОВА МАНОИЛОВА гр. ПАЗАРДЖИК УЛ. "АСЕН ЗЛАТАРОВ" №26