одобрен

Утвърден план-прием за 2017/2018 уч. година след завършен 7 клас

Уникален идентификатор:  942149e9-8336-41f1-8122-e63dc112e4dd

Описание:

Утвърден план-прием за ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

образование план-прием 2017-2018

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-20 12:27:50
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-03-14 15:06:34
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на профе сията

Наименование на професията

Код на специал ността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралел ки

Брой ученици

Болярово гр. Болярово СУ "Д-р Петър Берон" Хуманитарни науки дневна 5 1 26
Елхово гр. Елхово ПГ "Св. Климент Охридски" Математически дневна 5 1 26
Елхово гр. Елхово ПГ "Св. Климент Охридски" Икономическо развитие дневна 5 1 26
Елхово с. Бояново ПГМСС "Ернесто Че Гевара" 621060 Фермер 6210601 Земеделец дневна 5 1 26
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден безнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 0.5 13
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 0.5 13
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 0.5 13
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 0.5 13
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 1 12
ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Стралджа гр. Стралджа СУ "П. К. Яворов" Икономическо развитие дневна 5 1 26
Стралджа гр. Стралджа СУ "П. К. Яворов" Хуманитарни науки дневна 5 1 26
Тунджа с. Скалица СУ "Св. Паисий Хилендарски" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Математически дневна 5 2 52
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Природни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГ "В. Левски" Хуманитарни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГ "В. Левски" Обществени науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГ "В. Левски" Природни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГ "В. Левски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол СУ "Св. Климент Охридски" Изобразително изкуство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол СУ "Св. Климент Охридски" Предприемачески дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника обучение чрез работа 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 343010 Финансист 3430101 Банково дело дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 1 12
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621060 Фермер 6210602 Производител на селскостопанска продукция дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "Кольо Фичето" 341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "Кольо Фичето" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Й. Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно-строителна техника дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Й. Вапцаров" 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 1 12
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 1 26