одобрен

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

Уникален идентификатор:  94359fe9-52f7-4419-8fa8-28566d32e7ec

Описание:

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

напоо професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране ципо

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-06 19:24:51
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2019-03-20 11:28:24
  • Последно променил: migrate_data

"лицензия"

наименование

област - код

област - наименование

община - код

община - наименование

населено място - код по ЕКАТТЕ

населено място - ноименование

201014003 ЦИПО към Сдружение "Колеж за работническо обучение" 22 София-град 220 Столична 68134 София
201014004 ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел "Център за развитие - ТЕРА" 16 Пловдив 155 Пловдив 56784 Пловдив
201114007 ЦИПО към ФОНДАЦИЯ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ" 16 Пловдив 155 Пловдив 56784 Пловдив
200914002 ЦИПО към Тайгърклуб ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201014006 ЦИПО към "Левъл Ейч" ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201114008 ЦИПО към Сдружение "ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ" 2 Бургас 16 Бургас 7079 Бургас
201314010 ЦИПО към СТИЛ-Алтънджиян ЕООД 2 Бургас 16 Бургас 7079 Бургас
201314011 ЦИПО към Селфинвест ЕООД 16 Пловдив 155 Пловдив 56784 Пловдив
201414012 ЦИПО към Никанор ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414013 ЦИПО към ДП БГЦПО 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414015 ЦИПО към ET Васил Чивийски-Клуб 90 10 Кюстендил 94 Кюстендил 41112 Кюстендил
201414023 ЦИПО към "Даяна - Х" ООД 2 Бургас 16 Бургас 7079 Бургас
201414014 ЦИПО към Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена" 21 Смолян 198 Смолян 67653 Смолян
201414019 ЦИПО към " РЕФЛЕКС СЪРВИС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414016 ЦИПО към "Международна академия за кариерно развитие и ориентиране"ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414018 ЦИПО към "АВС-Е" ЕООД 1 Благоевград 3 Благоевград 4279 Благоевград
201414017 ЦИПО към "Регионален център за професионална квалификация" ООД 15 Плевен 143 Плевен 56722 Плевен
201414021 ЦИПО към РОЯЛ-2006 ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414020 ЦИПО към "Аполи Инвест" ЕООД - гр. Плевен 15 Плевен 143 Плевен 56722 Плевен
201414024 ЦИПО към Сдружение "Научно технологичен съюз - Плевен" 15 Плевен 143 Плевен 56722 Плевен
201414022 ЦИПО към "Пси - Ко" ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414025 ЦИПО към ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД 3 Варна 32 Варна 10135 Варна
201414026 ЦИПО към "СИЛВИ - ИНСС" ООД 3 Варна 32 Варна 10135 Варна
201414027 ЦИПО към "ГИАРА" ЕООД 19 Силистра 183 Силистра 66425 Силистра
201414028 ЦИПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414030 ЦИПО към "Бейском" ООД 18 Русе 176 Русе 63427 Русе
201514034 ЦИПО към "Марицатекс"АД 16 Пловдив 155 Пловдив 56784 Пловдив
201514031 ЦИПО към "Център ПРО" ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514032 ЦИПО към ВЕДАКОН ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514033 ЦИПО към "Еко Глоуб" ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514035 ЦИПО към "ПЛАМ" ЕООД 10 Кюстендил 92 Дупница 68789 Дупница
201514039 ЦИПО към "Хармония 1" ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514038 ЦИПО към "ЦИПО ъп Грейд" ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514040 ЦИПО към "Асилиънс" ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514036 ЦИПО към "ИнфоГруп БГ" ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201514037 ЦИПО към ИЮ Консулт ООД 22 София-град 220 Столична 68134 София
201414029 ЦИПО към Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" 15 Плевен 143 Плевен 56722 Плевен
201314009 ЦИПО към Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България" 22 София-град 220 Столична 68134 София
201614001 ЦИПО към Сдружение "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО" 22 София-град 220 Столична 12084 Волуяк
201514041 ЦИПО към Драйв Консулт ЕООД 22 София-град 220 Столична 68134 София