одобрен

Регистър на читалищата на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  9492ef80-59ec-4758-9308-6dec52168d32

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 12:40:22
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 12:40:22

област

община

населено място

пълно наименование на читалището

Адрес на управление

телефон

електронен адрес

официална интирнет страница

Ръководство на читалището

име/фамиля

булстат

номер на акта или решение

година на основаване на читалището

юридически статут

форма на собственост

източник на финансиране

видове дейности за които е регистрирано читалището

Основание за заличаване на регистрацията

Данни за преобразуване/промяна на читалището

1 Кърджали Джебел гр.Джебел НЧ "Христо Смирненски 1924г." гр.Джебел,ул."Васил Левски"№19 03632/2157 dj4itali6te1924@abv.bg председател секретар Мюмюн Кабул Русанка Бонева 108035890 №497/1912г. 1924г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.
2 Кърджали Джебел с.Припек НЧ "Димитър Благоев 1963" с.Припек, общ.Джебел 983601730 chit.pzipek@abv.bg председател секретар Шинка Пашова Теменужка Димитрова 108036056 №496/2012г. 1963г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.
3 Кърджали Джебел с.Мишевско НЧ "Родопска искра 1936" с.Мишевско, общ.Джебел 884879907 mishevko_lib@abv.bg председател секретар Хатидже Якуб Шефика Али 108036540 №639/1997г. 1936г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.
4 Кърджали Джебел с.Плазище НЧ "Др.Еманоил Рангелов 1969г. с.Плазище, общ.Джебел 888328633 biblplazishie@mail.bg председател секретар Снежка Янкова, Мария Караджова 108035926 №347/2016 1969г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.
5 Кърджали Джебел с.Рогозче НЧ "Прогрес 1955г." с.Рогозче, общ.Джебел 889614697 chitaliste-rogozche@abv.bg председател секретар Салимехмед Сюлейман, Еркан Сюлейман 108036234 №585/1997г. 1955г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.
6 Кърджали Джебел с.Устрен НЧ "Дружба 1971г." с.Устрен общ.Джебел 884281775 bibl_ustren@mail.bg председател секретарсекретар Белкъз Хасан,Гюлджан Шабан 108038477 №352/10.11.2010г. 1971г. 1971г. юридическо лице с нестопанска цел общинска община и държавна – смесена Културна масова,художествена,библиотечна дейности.