одобрен

Регистър по Наредба № 5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина към 24.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  9498fa61-842a-47de-8b47-91fb5fd8b778

Описание:

Актуален към 24.09.2019 г.

здравеопазване лекарства монтана

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 14:27:26
  • Създаден от: n.belcheva
  • Последна промяна: 2019-09-25 14:27:31
  • Последно променил: n.belcheva