одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти към 05.06.2019

Уникален идентификатор:  949b6c41-6272-46b3-a3ef-969b28b775cd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 08:26:43
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-07-08 08:26:43

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Регистър на одобрените инвестиционни проекти от 2018 г. към 04.06.2019 г.
№ по ред дата на одобряване на проекта Възложител Наименование на обекта Квартал У П И Населено място на обекта Дата на влизане в сила З А Б Е Л Е Ж К А
2018
1 2018/01/03 РДК жилищна сграда 80437.101.505 Червен 2018/01/23
2 2018/01/03 Фактор България ООД жилищна сграда 5 Запад ХХVIII-508.34 Асеновград 2018/01/23
3 2018/01/03 Всички собственици на жилища енергийна ефективност 8 I-ЖК Асеновград 2018/01/23
4 2018/01/03 БИР Община Асеновград Общо ВиК отклонение 00702.18.29 и 00702.18.687 Асеновград 2018/12/03
5 2018/01/04 ВРК и ФМА ограда 99087.20.53 Горни воден 2018/01/23
6 2018/01/04 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 399 XVI-523.411 Асеновград 2018/01/29
7 2018/01/04 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.523.468 Асеновград 2018/01/24
8 2018/01/08 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 99087.18.36 Горни воден 2018/01/29
9 2018/01/10 ЕКМ преустройство 164 II-1932 Асеновград 2018/01/29
10 2018/01/10 ГРИ ограда 49309.29.71 Мулдава 2018/01/29
11 2018/01/15 МРИ ограда 00702.531.196 Асеновград 2018/02/06
12 2018/01/17 СРА ограда 00702.18.590 Асеновград 2018/02/06
13 2018/01/17 СРА жилищна сграда 00702.18.590 Асеновград 2018/02/06
14 2018/01/17 М*Г и В*В преустройство 00702.517.160.1.1 Асеновград 2018/02/06
15 2018/01/17 Марински ООД и В*Т , Е*Т ограда и подпорни стени 00702.24.995 Асеновград 2018/02/06
16 2018/01/17 МНЮ ограда 00702.22.169 Асеновград 2018/02/06
17 2018/01/17 КАК жилищна сграда 49309.19.48 Мулдава 2018/02/08
18 2018/01/22 ДМС преустройство 345 III-4155 Асеновград 2018/02/08
19 2018/01/22 Община Асеновград Актуализация на проект за ул.Харманите Горни воден 2018/02/08
20 2018/01/24 Ф*М ограда 99088.18.38 Горни воден 2018/02/14
21 2018/01/24 Полигруп ООД и Община Асеновград Второстепенна водопроводна мрежа 00702.23.417 Асеновград 2018/02/14
22 2018/01/24 СКВ ограда 99087.18.156 Горни воден 2018/03/19
23 2018/01/25 АТМ ограда 99087.20.100 Горни Воден 2018/02/27
24 2018/01/25 ФСА и Община Асеновград Второстепенна водопроводна мрежа 419 XI-5423 Асеновград 2018/02/14
25 2018/01/30 ЕМТ и ХМР жилищна сграда с магазин 99088.21.44. Долни Воден 2018/02/20
26 2018/01/31 ППД ремонт на жилищна сграда 38799.60.261 Косово 2018/02/20
27 2018/01/31 Д*С и Н*С гараж и складови помещения 00702.508.361 Асеновград 2018/02/20
28 2018/02/01 АКА Работилница 72789.502.301 Тополово 2018/02/20
29 2018/02/01 МЕД жилищна сграда с гараж 16 IV-85 Мулдава 2018/02/22
30 2018/02/01 ПГП и П*Р Избиване на отвор 103 Х-1194 Асеновград 2018/02/20
31 2018/02/05 ИЕХ жилищна сграда 99088.132.70 Долни Воден 2018/02/26
32 2018/02/05 НОА жилищна сграда 99087.21.104 Горни воден 2018/02/27
33 2018/02/07 ГСБ жилищна сграда 80437.101.370 Червен 2018/02/26
34 2018/02/07 ГСБ ограда 80437.101.370 Червен 2018/02/26
35 2018/02/07 ВГЗ и др. ограда 00702.516.505 Асеновград 2018/02/27
36 2018/02/07 Г*Й и Х*С цех за опаковки 00702.535.198 Асеновград 2018/02/26
37 2018/02/07 ПГП преустройство 00702.515.107 Асеновград 2018/02/26
38 2018/02/07 ЕТ"Сребро Евстатиев Скорпио" магазин работилница и склад 00702.11.161 Асеновград 2018/02/26
39 2018/02/08 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.531.43 Асеновград 2018/03/08
40 2018/02/13 Уйндор ООД преустройство на цех 38 V-Склад Мулдава 2018/03/12
41 2018/02/14 ЕЙМ жилищна сграда 99088.22.68 Долни Воден 2018/03/06
42 2018/02/14 Комексмаш Васил Пиронков Пристройка, надстройка и преустройство 00702.506.896 Асеновград 2018/03/06
43 2018/02/15 НШМ пристройка към жилищна сграда 1 Х-79 Тополово 2018/03/08
44 2018/02/15 ФМК жилищна сграда 99087.18.88 Горни воден 2018/03/08
45 2018/02/16 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.511.208 Асеновград 2018/03/12
46 2018/02/16 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 99088.20.82 Долни Воден 2018/03/12
47 2018/02/21 ФДЖ основен ремонт и преустройство 273 Х-3396 Асеновград 2018/03/12
48 2018/02/21 БКС-Асеновград ЕООД площадка за мобилна станция 00702.530.217 Асеновград отменено
49 2018/02/21 ТГП ограда 17 ХIХ-510.222 ПЗ Север Асеновград 2018/03/12
50 2018/02/22 ХАМ жилищна сграда 26 V-244 Мулдава 2018/03/13
51 2018/02/22 СЕК жилищна сграда 99088.22.28 Долни Воден 2018/03/13
52 2018/02/22 АПМ, Ж*Щ и М*Щ и др. преустройство 00702.512.237 Асеновград 2018/03/19
53 2018/02/26 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.523.385 Асеновград
54 2018/02/26 ГВЦ магазин за авточасти 20839.36.48 Долнослав 2018/03/23
55 2018/02/28 НИИ автосервиз 99087.18.235 Горни воден 2018/03/19
56 2018/03/01 БМА жилищна сграда с гараж 99088.38.85 Долни Воден 2018/03/23
57 2018/03/06 НВС ограда 00702.534.103 Асеновград 2018/03/29
58 2018/03/06 ПДГ отваряне на врата 00702.519.398 Асеновград 2018/03/29
59 2018/03/08 Община Асеновград детска площадка 42 Културен дом и лятно кино Златовръх 2018/03/29
60 2018/03/08 Община Асеновград детска площадка 24 Озеленяване и църква Патриарх Евтимово 2018/03/29
61 2018/03/08 Ивил-2015 ЕООД склад за селскостопанска продукция 22839.2.224 Долнослав 2018/03/29
62 9.32018 ЕТ "Механика-90" преустройство 00702.535.185 Асеновград 2018/03/29
63 2018/03/09 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.23.432 Асеновград 2018/04/02
64 2018/03/09 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 298 00702.526.265 Асеновград 2018/04/02
65 2018/03/09 Ер Юг АЕД и Община Асеновград Външно ел.захранване 395 ХХI-199 Асеновград 2018/04/02
66 2018/03/12 Технопрес и Айс мистик водопроводно отклонение 14 Х-507.80 Асеновград 2018/04/02
67 2018/03/12 АБА и МПТ ограда 00702.16.71 паркинг Асеновград 2018/04/02
68 2018/03/14 ДАГ ограда и подпорни стени 00702.519.25 Асеновград 2018/04/02
69 2018/03/14 ИШИ ограда 99087.20.18 Горни воден 2018/04/03
70 2018/03/14 ВВЧ ограда 00702.534.102 Асеновград ПЗ Изток 2018/04/02
71 2018/03/21 Медицел ООД и Ертран ЕООД ограда 00702.526.150 Асеновград
72 2018/03/21 САЕ ограда 00702.530.232 Асеновград 2018/04/16
73 2018/03/21 АЕД офис сграда 99087.17.11 Горни Воден 2018/05/02
74 2018/03/23 А*М преустройство 00702.520.3.6.23 Асеновград 2018/04/16
75 2018/03/23 МКП и С*Р ограда 27 VII-259 Горни Воден 2018/04/16
76 2018/03/23 АСГ и ДГГ складово помещение 00702.505.247 Асеновград 2018/04/16
77 2018/03/23 МЕД лятна кухня 16 IV-85 Мулдава 2018/04/18
78 2018/03/26 ЗАК преустройство 341 I-4197 Асеновград 2018/04/18
79 2018/03/26 СРС къщи за гости 12992.30.6 Врата отменено
80 2018/03/26 Г*Х, Б*М, Й*В, Д*У и Общ. А-д уличен водопровод 00702.18.35,00702.18.594, 00702.18.598,00702.18.599,00702.18.600 Асеновград 2018/04/19
81 2018/03/28 Община Асеновград РЦ за обезвреждане на битови отпадъци Асеновград 2018/04/19
82 2018/03/29 КИВ ограда 99087.18.157 Горни воден 2018/04/19
83 2018/03/29 Байрям Буюк строй ЕЕОД магазини 00702.533.277 Асеновград 2018/04/19
84 2018/03/29 САЕ жилищна сграда 00702.530.232 Асеновград 2018/04/19
85 2018/03/29 ТРА жилищна сграда 75 IX-619 Тополово 2018/04/19
86 2018/03/29 П*Л и Общ.А-д уличен водопровод 432 III-461 Асеновград 2018/04/24
87 2018/03/29 ЕРЮГ и Общ.Асеновград уличен водопровод 99088.20.74 Долни Воден 2018/04/26
88 2018/03/29 ЕРЮГ и Общ.Асеновград уличен водопровод 99088.18.200 Долни Воден 2018/04/26
89 2018/03/29 Д*С къща гости 12992.30.153 Врата 2018/04/19
90 2018/03/29 ХАИ жилищна сграда с магазини 00702.18.681 Асеновград 2018/04/19
91 2018/03/29 РИНС ЕООД ферма за патици 43298.80.45 Леново 2018/04/19
92 2018/03/29 Иванови и КО жилищна сграда 49 ХХ-741 Асеновград 2018/04/19
93 2018/04/02 МКП и С*Р жилищна сграда и офис 27 VII-259 Горни воден 2018/04/24
94 2018/04/03 ФШИ жилищна сграда 00702.7.413 Асеновград 2018/04/26
95 2018/04/03 СБШ къща за гости 10.118 Мостово 2018/04/25
96 2018/04/04 ПДП лятна кухня 29 IV-390 Патриарх Евтимово 2018/05/02
97 2018/04/04 ПИУ АД навес 00702.505.196 Асеновград 2018/04/25
98 2018/04/04 ГАК и Община А-д Външно ел.захранване 22839.100.336 Долнослав 2018/04/26
99 2018/04/04 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 99087.18.212 Горни Воден 2018/04/26
100 2018/04/04 МКС ограда 99088.18.108 Долни Воден 2018/04/26
101 2018/04/05 РДК пруестройство 00702.532.319 Асеновград 2018/04/26
102 2018/04/10 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 00702.514.127 Асеновград 2018/05/02
103 2018/04/10 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 00702.18.406 Асеновград 2018/05/02
104 2018/04/16 Мобилтел ЕАД базова станция 02974.9.648 Бачково 2018/05/10
105 2018/04/17 Калцит АД Преустройство на съществуваща сграда 4 II-Стопанска дейност Асеновград 2018/05/10
106 2018/04/18 СИП преустройство 00702.516.223 Асеновград 2018/05/10
107 2018/04/18 ДСС ограда 02974.11.661 Бачково 2018/05/10
108 2018/04/18 А*Ф и П*Ф ограда 80437.101.286 Червен 2018/05/10
109 2018/04/19 ВАН просичене на отвор 00702.513.193 Асеновград 2018/05/10
110 2018/04/19 НКМ жилищна сграда 00702.521.113 Асеновград 2018/05/10
111 2018/04/19 Община Асеновград уличен водопровод 36 Х II-238 Асеновград 2018/05/11
112 2018/04/19 Община Асеновград и БТК изнасяне на шкафове Асеновград 2018/05/11
113 2018/04/19 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 99087.20.113 Горни Воден 2018/05/11
114 2018/04/19 Стройпласт и Общ. Асеновград уличен водопровод 00702.513.158 Асеновград 2018/05/11
115 2018/04/19 ЕТ "Катринг-5 Никола Янков" дървен навес и басейн 43298.287.87 Леново 2018/05/10
116 2018/04/25 Община Асеновград и Г*Х уличен водопровод 407 VII-458 Асеновград 2018/06/04
117 2018/05/02 Ренто 21 ЕООД преустройство 00702.514.190 Асеновград 2018/05/23
118 2018/05/03 ПМФ жилищна сграда 80437.101.286 Червен 2018/05/23
119 2018/05/03 МРМ стопанска постройка 00702.7.98 Асеновград 2018/05/29
120 2018/05/03 И*В и П*В ограда 8 VIII-190 Долнослав 2018/05/23
121 2018/05/03 ТЙВ гаражи 00702.7.360 Асеновград 2018/05/28
122 2018/05/03 Ф*Ф, Е*Ч, Г*Р ограда 99088.22.56 Долни Воден 2018/05/28
123 2018/05/03 ЕРК преустройство 9908718.127 Горни Воден 2018/05/28
124 2018/05/03 КГД складова база 06029.42.1 Боянци 2018/05/23
125 2018/05/03 Фактор България ЕООД ограда 00702.508.34 Асеновград 2018/05/30
126 2018/05/08 Ф*А склад 99087.17.32 Горни Воден 2018/05/31
127 2018/05/08 СРМ лятна кухня 49309.21.10 Мулдава 2018/05/28
128 2018/05/10 Урожай 64-Петър Желязков ограда 80437.100.295 Червен 2018/05/31
129 11.05.2018г. ЕЙА жилищна сграда с магазин 21 XI-136 Мулдава 2018/05/31
130 2018/05/16 Община Асеновград уличен водопровод Асеновград 2018/06/21
131 2018/05/16 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 00702.519.250 Асеновград 2018/06/21
132 2018/05/17 Манастир Св.Неделя Еноетажна стопанска постройка 31108.16.25 с.Златовръх
133 2018/05/17 А*С и Община Асеновград Външен водопровод 72789.68.239 Тополово 2018/06/19
134 2018/05/17 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел.захранване 00702.508.55 Асеновград 2018/06/19
135 17.05.2018г Община Асеновград и Марина Експрес2013 ЕООД Външно ел.захранване 99088.24.41 Долни Воден 2018/06/19
136 2018/05/17 М*М и Д*М и др пристройка и надстройка и преустройство 46 Х-366 Долни Воден 2018/06/11
137 2017/05/17 EХК лятна кухня 00702.521.26 Асеновград 2018/06/06
138 2018/05/17 КАМ ограда 41 ХI-501.168 с.Тополово 2018/06/11
139 2018/05/21 ХМИ жилищна сграда и скл.помещения 99088.21.46 Долни Воден 2018/06/11
140 2018/05/21 БСК склад за пром. Материали 99088.24.28 Долни Воден 2018/06/11
141 2018/05/21 ФФЕ и ГРЕ жилищна сграда 99088.22.28 Долни Воден 2018/06/11
142 2018/05/21 ЮБК жилищна сграда 99087.1.58 Горни воден 2018/06/11
143 2018/05/21 МДС складова постройка 49309.1.305 Мулдава 2018/06/18
144 2018/05/21 МДГ, ДДБ,АДК, КГК и ДГК жилищна сграда с гаражи и магазин 5 кв.Запад Х-508.215 Асеновград 2018/06/11
145 2018/05/21 МДГ, ДДБ,АДК, КГК и ДГК жилищна сграда с гаражи 5 кв.Запад Х-508.215 Асеновград 2018/06/11
146 2018/05/28 ГПН жилищна сграда 304 VIII-3609 Асеновград 2018/06/18
147 2018/05/29 ДКФ, СРФ,ФРД,МБД и НБД жилищна сграда с гаражи 251 XI-5078 Асеновград 2018/06/18
148 2018/05/29 "ЗИТ"ООД жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки 00702.515.425 Асеновград 2018/06/19
149 2018/05/29 Хелиус Ледър ЕООД жилищна сграда с гаражи 249 XVI-2559 Асеновград 2018/06/18
150 2018/05/30 РДС, ДДФ и ЕДР преустройство на таван в жилище 45 VIII Долни Воден 2018/06/11
151 2018/05/30 СРМ промишлена сграда 00702.22.170 Асеновград 2018/06/18
152 2018/05/30 МРШ жилищна сграда 99087.20.117 Горни Воден 2018/06/18
153 2018/05/30 ГБМ преустройство 44 XV-652 Асеновград 2018/06/18
154 2018/05/30 БДБ и ЛСБ слънцезащитно съоражение 73 XI-987 Асеновград 2018/06/19
155 2018/05/31 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.528.71 Асеновград 2018/06/21
156 2018/05/31 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.528.72 Асеновград 2018/06/21
157 2018/05/31 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел. захранване 00702.531.46 Асеновград 2018/06/21
158 2018/05/31 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Външно ел. захранване 00702.18.568 Асеновград 2018/06/21
159 2018/05/31 АКБ стопанска постройка 22839.25.5 Долнослав 2018/06/20
160 2018/05/31 ИДТ, АИС,БИС и ВИБ гараж с изба 33 Х-348 Асеновград 2018/07/04
161 2018/05/31 ГНИ ограда 69 ЖЗ Долни Воден 2018/09/26
162 2018/05/31 ТРС ограда 00702.11.8 Асеновград 2018/07/19
163 2018/05/31 ИМА и Община Асеновград уличен водопровод 99087.20.113 Асеновград 2018/06/21
164 2018/05/31 ЕТ "Георги Бренчев" търг.обект и склад 99087.18.6 Горни Воден 2018/06/19
165 2018/06/04 "Ива Асеновград"ЕООД цех за пелети и ограда 32341.37.14 с.Избегли 2018/06/25
166 2018/06/04 ВВЧ преустройство и пристройка 00702.534.102 Асеновград 2018/06/27
167 2018/06/07 ВГХ складова сграда 99087.18.145 Горни Воден 2018/06/28
168 2018/06/13 ЯБК пристройка 80437.100.382 Червен 2018/07/02
169 2018/06/13 ЛАГ ремонт на покрив 00702.525.153.1 Асеновград 2018/07/02
170 2018/06/13 ГДП ремонт на покрив 00702.522.54 Асеновград 2018/07/02
171 2018/06/04 ИАГ и ТеленорЕАД базова станция 44834.36.5 Лясково
172 2018/06/19 ВНЦ допълващо застрояване 80437.101.189 Червен 2018/07/09
173 2018/06/19 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 419 VXIII-5423 Асеновград 2018/07/19
174 2018/06/19 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.507.80 Асеновград 2018/07/19
175 2018/06/25 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 405 VI-305 Асеновград 2018/08/21
176 2018/06/25 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.530.235 асеновград 2018/08/21
177 2018/06/25 ИИА магазин за промишлени стоки 00702.515.373 Асеновград
178 2018/06/26 ДА,ЕА,ВБ жилищна сграда с магазини и гаражи 00702.510.217 Асеновград 2018/07/13
179 2018/06/26 БОР жилищна сграда с гаражи 00702.516.406 Асеновград 2018/07/13
180 2018/06/26 КНГ, МГ и ДК жилищна сграда с магазини и гаражи 00702.510.217 Асеновград 2018/07/13
181 2018/06/27 ЙВН, ВВК ремонт на покрива 00702.509.182 Асеновград 2018/07/16
182 2018/06/27 ССЧ басейн 5 VIII-130 Козаново 2018/07/16
183 2018/07/02 АНА жилищна сграда 00702.533.259 Асеновград 2018/07/19
184 2018/07/02 ЛНШ жилищна сграда 00702.519.82 Асеновград 2018/07/19
185 2018/07/02 БСБ фризьорски салон 49309.28.247 Мулдава 2018/07/19
186 2018/07/05 ГПМ ремонт на жил.сграда 38799.60.190 Косово 2018/07/24
187 2018/07/05 БСР жилищна сграда 00702.54.143 Асеновград 2018/07/24
188 2018/07/09 Механика 9 0ЕООД работилница 00702.535.185 Асеновград 2018/07/30
189 2018/07/11 ГСМ автосервиз 49309.21.60 Мулдава 2018/07/31
190 2018/07/11 БОД жилищна сграда 72789.503.254 Тополово 2018/07/31
191 2018/07/11 КИ ограда 00702.519.280 Асеновград 2018/07/31
192 2018/07/12 ЗГЗ жилищна сграда 72789.501.639 Тополово 2018/07/31
193 2018/07/13 Вайлин ЕООД изместване на трафопост 00702.505.189 Асеновград 2018/08/02
194 2018/07/24 ЕВК остъкляване на тераса 00702.512.239 Асеновград 2018/08/13
195 2018/07/25 ФРИ водопровод 00702.22.208 Асеновград 2018/08/13
196 2018/07/25 РКГ ограда 06029.502.128 Боянци 2018/08/13
197 2018/07/25 ТХГ ремонт на покрив 00702.529.449 Асеновград 2018/08/13
198 2018/07/25 ЙК ремонт на покрив 00702.526.69 Асеновград 2018/08/13
199 2018/07/26 БЕРК-КАН ООД преустройство 00702.23.421 Асеновград 2018/09/21
200 2018/07/30 ЕРЮГ и Общ.Асеновград Кабелна линия 20 Кв. и монтаж на РУ 20 кв 00702.22.153 Асеновград 2018/08/17
201 2018/07/30 ГИ и ХС Монтаж на БКТП 00702.535.198 Асеновград 2018/08/17
202 2018/07/31 АСШ надстройка жил. сграда 150 III-1794 Асеновград 2018/08/17
203 2018/07/31 БЮА Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки 341 XII-4208 Асеновград 2018/08/20
204 2018/08/01 ДПП ПГТП 99087.18.236 Горни воден 2018/08/20
205 2018/08/01 Община Асеновград Преустройство на етаж от сграда в център за деца с увреждания 87 I-Общежитие Асеновград 2018/08/06
206 2018/08/06 ИММ жилищна сграда с гараж 00702.18.409 Асеновград 2018/08/29
207 2018/08/08 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване Асеновград 2018/08/30
208 2018/08/08 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 99088.20.86 Долни Воден 2018/08/30
209 2018/08/08 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 99088.22.71 Долни Воден 2018/09/03
210 2018/08/08 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 99088.22.79 Долни Воден 2018/08/30
211 2018/08/09 ИММ ограда 00702.18.409 Асеновград 2018/08/29
212 2018/08/13 ВАТЕКС-1 ЕООД шивашки сех с офис 2 ХХ-534.42 Асеновград 2018/09/03
213 2018/08/13 СРР и Община Асеновград уличен водопровод 00702.18.494 Асеновград 2018/09/05
214 2018/08/15 СФЮ жилищна сграда 407 III-454 Асеновград 2018/09/03
215 2018/08/16 ЕСГ и ДСА гаражи 233 ХII-2265 Асеновград 2018/09/05
216 2018/08/17 МНК жилищна сграда с автосервиз 99087.18.153 Горни Воден 2018/09/05
217 2018/08/17 МНЗ,ИДЯ,ДЗ,ПЗ, ЕЗ и др преустройство без СМР 00702.515.100 Асеновград 2018/10/15
218 2018/08/21 Община Асеновград ФСМП 306 I-Болница Асеновград 2018/09/11
219 2018/08/21 Община Асеновград Навес за линейки, дизелов ген. И паркинг 306 I-Болница Асеновград 2018/09/11
220 2018/08/22 ПАМ Магазин за пром. Стоки 64 III-933 Асеновград 2018/09/12
221 2018/08/22 ДТИ ограда 49309.16.69 Мулдава 2018/09/13
222 2018/08/22 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 99088.736.6 Долни Воден 2018/10/03
223 2018/08/23 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 99087.18.235 Горни воден 2018/09/13
224 2018/08/23 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 00702.24.995 Асеновград 2018/09/13
225 2018/08/23 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 462 ХII-407 Асеновград 2018/09/13
226 2018/08/29 ВСЯ жилищна сграда с доп. застрояване-гаражи 84 II-1190 Асеновград 2018/09/19
227 2018/08/30 РОЗА ЕМАЙЛ ЕООД склад за мет.изделия и материали 4 ХII-Стоп.д-ст Асеновград 2018/09/19
228 2018/09/03 ТАБ и ИВБ ограда и подпорна стена 00702.23.449 Асеновград 2018/10/24
229 2018/09/03 ИПБ ограда 117 XI-1118 Тополово 2018/09/21
230 2018/09/03 БКР преустройство 80 III Асеновград 2018/09/26
231 2018/09/05 ЙТГ, ПДИ и ЕПК жилищна сграда с магазини и гаражи 29 XIV-281 Асеновград 2018/09/26
232 2018/09/05 БИП, ЕП и А1 България ЕАД базова станция 49309.28.139 Мулдава 2018/12/31
233 2018/09/05 ВАЛИМО АД Пруеустройство 271 I-Прозв. Дейност Асеновград 2018/09/26
234 2018/09/05 Севал Фаик Идриз жилищна сграда 00702.523.409 Асеновград 2018/09/26
235 2018/09/05 Ел.разпределение Юг, АА, ИК, и др. ел.захранване 00702.18.103 Асеновград 2018/10/05
236 2018/09/11 АКН жилищна сграда 00702.522.6 Асеновград 2018/10/01
237 2018/09/12 РМ и АМ жилищна сграда 00702.18.558 Асеновград 2018/10/01
238 2018/09/12 РЮА жилищна сграда 00702.523.238 Асеновград 2018/10/01
239 12.0.20108 АГД ограда 80437.101.182 Червен 2018/10/01
240 2018/09/12 МЗХ и Теленор б-я базова станция 77834.36.5 Лясково
241 2018/09/12 ЙГН доп.застрояване склад 26 IX-212 Козаново 2018/10/17
242 2018/09/13 БСЗ жилищна сграда с търг.част 31 XI-605 Долни Воден
243 2018/09/13 МДД бистро, обсл. сграда и параклис 49151.14.137 Мостово 2018/10/02
244 2018/09/13 Вайлин ЕООД Складове за промишлени стоки 16 XI-33 Асеновград ПЗ Север 2018/10/02
245 2018/09/18 Е.К и Ф.К вътрешна газификация 00702.524.128 Асеновград 2018/10/05
246 2018/09/18 ДИМ ограда 99088.503.184 Долни Воден 2018/10/05
247 2018/09/21 ИЕП ограда 00702.521.262 Асеновград 2018/10/15
248 2018/09/26 ТСК подмяна на покривна констр. 00702.512.84 Асеновград 2018/10/15
249 2018/09/26 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел.захранване 00702.508.34 Асеновград 2018/10/17
250 2018/09/26 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.508.371 Асеновград 2018/10/17
251 2018/09/26 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 419 VIII Асеновград
252 2018/09/27 АБД ограда 99087.18.207 Горни воден 2018/10/18
253 2018/09/27 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 00702.16.60 Асеновград
254 2018/09/27 АТ и РА уличен водопровод 99088.736.6 Долни Воден
255 2018/09/27 ЕРЮГ и Общ.Асеновград ел.захранване 00702.523.455 Асеновград
256 2018/10/01 Община Асеновград и ЙГ уличен водопровод Горнослав
257 2018/10/02 Хелиус ледър ЕООД жилищна сграда с магазин 40 V-436 Асеновград 2018/10/22
258 2018/10/04 АДА ограда 43 V-324 Асеновград 2018/10/23
259 2018/10/04 АХМ ограда 00702.18.580 Асеновград 2018/10/25
260 2018/10/04 ШСА цех за ал. дограма и шоурум 00702.4.463 Асеновград 2018/10/23
261 2018/10/09 "Аймант"ООД жилищна сграда 2 VIII-13 Орешец
262 2018/10/09 КМБ ограда 99088.15.276 Долни Воден 2018/10/30
263 2018/10/10 АПХ жилищна сграда 43298.502.107 Леново 2018/10/31
264 2018/10/10 ВДД ограда 00702.19.136 Асеновград 2018/10/31
265 2018/10/10 ГЙ, ХС и Община Асеновград второстепенен водопровод 1 VIII-535.198 Асеновград, ПЗ Изток 2018/11/05
266 2018/10/11 НРА жилищна сграда 99087.232.195 Горни Воден 2018/11/05
267 2018/10/15 Запрянови -03 ООД производственоскладова сграда 00702.516.505 Асеновград 2018/11/05
268 2018/10/15 БСС уличен водопровод 49309.8.107 Мулдава 2018/11/07
269 2018/10/17 ЙГН пристройка и надстройка 26 IX-212 Козаново 2018/11/07
270 2018/10/18 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външноел захранване 00702.521.99.1 Асеновград
271 2018/10/18 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел. захранване 00702.523.248 Асеновград
272 2018/10/18 ЕРЮг и Община Асеновград външно ел. захранване 00702.217.222 Асеновград
273 2018/10/18 Община Асеновград и БТК оптично кабелно захранване Долни Воден
274 2018/10/22 Община Асеновград и РИД уличен водопровод 419 VIII-5423 Асеновград
275 2018/10/22 ФРМ ажурна ограда 99088.188.605 Долни Воден 2018/11/12
276 2018/10/23 ШШЙ жилищна сграда с гараж 00702.18.647 Асеновград 2018/11/12
277 30.10.2018г. ГАН и ОПН ограда 99087.37.144 Горни воден 2018/11/19
278 2018/10/30 ЕНН и ГПН ограда 99087.37.139 Горни воден 2018/11/19
279 30.10.2018г. НСТ Магазин за хранителни стоки 24 IV-3846 Боянци
280 2018/10/31 ЛСР стопанска постройка 02974.11.678 Бачково 2018/11/19
281 31.10.2018г. НРГ остъкляване на тераса 00702.513.204.4.1 Асеновград 2018/11/19
282 2018/11/01 ГМС жилищна сграда 406 XIII-442 Асеновград
283 2018/11/01 ГПН гараж 304 VIII-3609 Асеновград 2018/11/21
284 2018/11/06 Автоцентър Иванов ЕООД ограда 99087.18.235 Горни воден 2018/11/23
285 2018/11/06 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел.захранване 99088.21.44 Долни Воден
286 2018/11/06 ЕРЮГ и Общ.Асеновград външно ел.захранване 99088.20.121 Долни Воден
287 2018/11/13 БОМ жилищна сграда 53 II-460 Червен 2018/12/04
288 2018/11/14 Боруков ООД Склад за промишлени стоки и офис 00702.11.17 Асеновград 2018/12/04
289 2018/11/14 МРИ допълващо застрояван магазин 1 ПЗ Север ХII-404 Асеновград 2018/12/04
290 2018/11/15 АЕС жилищна сграда 00702.521.504 Асеновград 2018/12/10
291 2018/11/15 ГРС преустройство 80 II-551.1 Асеновград 2018/12/04
292 2018/11/15 ЕЛПЛАСТ ЕООД ограда 99088.18.47 Долни Воден 2018/12/10
293 2018/11/15 КСИ основен р-т на доп. застр. 00702.532.212.3 Асеновград 2018/12/11
294 2018/11/15 ВИД ограда 99087.18.244 Асеновград 2018/12/10
295 2018/11/19 ВНК жилищна сграда 430 II-427 Асеновград 2018/12/10
296 2018/11/20 БАП жилищна сграда 20 ХII-78 Асеновград 2018/12/10
297 2018/11/23 ЕРЮГ и Община Асеновград външно ел. захранване 00702.18.685 Асеновград
298 2018/11/27 МНЮ жилищна сграда 00702.22.169 Асеновград
299 2018/11/30 АМЕ и ЕЕ Смесена сграда 99088.35.2 Долни Воден
300 2018/11/30 РЕНТО ООД жилищна сграда 00702.511.188 Асеновград
301 2018/12/03 АГД жилищна сграда 80437.101.182 Червен
302 2018/12/03 ЕРЮГ Община Асеновград външно ел.захранване 00702.510.197 Асеновград
303 2018/12/03 ЕРЮГ Община Асеновград външно ел. захранване 99087.18.88 Горни Воден
304 2018/12/03 ЕРЮГ Община Асеновград външно ел. захранване 99088.132.70 Долни Воден
305 2018/12/03 ЕРЮГ Община Асеновград външно ел. захрнване цветни метали Асеновград
306 2018/12/04 ГЦБ жилищна сграда и гараж 23 VIII-209 Патриарх Евтимово 2018/12/27
307 2018/12/10 БАЙ обединяване на два търговски обекта 00702.510.223 Асеновград
308 2018/12/11 РНИ и КНИ Цех за безалкохолни напитки 49309.10.237 Мулдава 2018/12/31
309 2018/12/11 ЕРЮГ Община Асеновград Кабелна линия 20 Кв. и монтаж на РУ 20 кв ТП Ковачев ТП Воденска Асеновград
310 2018/12/11 ЕРЮГ Община Асеновград Кабелна линия 20 Кв. и монтаж на РУ 20 кв Лидъл Асеновград
311 2018/12/11 ФТО и ЕЕМ жилищна сграда 14 III-359 Мулдава 2018/12/31
312 2018/12/17 БСБ ограда 21 Х-138 Мулдава 2019/02/21
313 2018/12/17 (ВЦС и МАС пристр. И надстройка, ремонт и реконструкция 18 II-129 Асеновград 2019/01/14
314 2018/12/17 ГГФ жилищна сграда 00702.18.456 Асеновград 2019/01/03
315 2018/12/17 ДИМЕТ ЕООД пристройка към мет. Навес и магазин за метали 4 ХI-Стоп. Дейност Асеновград ПЗ Изток 2019/01/11
316 2018/12/17 Община Асеновград и МГГ Кабелно ел.захранване 00702.5.616 Асеновград
317 2018/12/18 ИГП ограда 99087.224.140 Горни воден 2019/01/24
318 2018/12/18 ИГП ограда 99087.224.141 Горни воден 2018/01/24
319 2018/12/18 Община Асеновград укрепващи съоражение Червен 2019/01/04
320 2018/12/19 ААХ лятна кухня 00702.18.543 Асеновград 2019/01/07
321 2018/12/19 ЕНХ лятна кухня 80437.101.72 Червен 2019/01/14
322 2018/12/19 ЯАМ гараж 00702.523.529 Асеновград 2019/01/07
323 2018/12/19 МПА ХАНДЕЛАС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЖИЛИЩНА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА 49151.14.137 Мостово 2019/01/07
324 2018/12/19 ЙТГ, ПДИ, ЕПК гаражи 29 ХVI-281 Асеновград 2019/01/07
325 2018/12/19 Община АсеновграД Оновяване на част от центр.зона пл.Акад.Н.Хайтов Асеновград 2019/01/07
326 2018/12/19 АЛБ ПРЕУСТРОЙСТВО 199 IV-Общ.обсл Асеновград 2019/01/07
327 2018/12/19 РСГ ограда 00702.508.371 Асеновград 2019/01/07
328 2018/12/19 Община Асеновград брегоукрепително съоражение Нареченски бани 2019/01/11
329 2018/12/19 Община Асеновград брегоукрепително съоражение Бачково 2019/01/11
330 2018/12/20 ТАБ и ИВБ многофамилна жилищна сграда 00702.517.42 Асеновград 2109/01/11
331 2018/12/20 Община Асеновград брегоукрепително съоражение с.Тополово 2019/01/11
332 2018/12/31 БИС-98 ООД сушилня за колбаси 17 VIII-64 Стоп.Дейност Асеновград 2019/01/21
2019г.
1 2019/01/03 ПВК жилищна сграда 80437.100.173 Червен 23.1.2019г.
2 2019/01/04 ЕВП жилищна сграда 00702.512.299 Асеновград 23.01.2019г.
3 2019/01/04 ЛТС гараж за две коли 00702.516.468 Асеновград 23.01.2019г.
4 2019/01/08 АТК преустройство на таван в жилище 99087.504.317 Горни Воден 28.01.2019г.
5 2019/01/08 Вайлин ЕООД гараж за товарни автомобили 00702.505.189 Асеновград 28.01.2019г.
6 2019/01/09 МКК работилница 02974.3.30 Бачково 28.01.2019г.
7 2019/01/09 СМА и Община Асеновград уличен водопровод 51830.501.46 Новаково 28.01.2019г.
8 2019/01/16 ФИК подпорна стена 00702.523.357 Асеновград 04.02.2019г.
9 2019/01/16 ПВК ограда 80437.100.173 Червен 04.02.2019г.
10 2019/01/16 ЛГК допълващо застрояване 25 III-231 Долни Воден 04.02.2019г.
11 2019/01/17 ГНС надстройка 128 ХХ-1593 Асеновград 11.02.2019г.
12 2019/01/17 ЙИА жилищна сграда 44834.55.67, 55.22,55.23 Лясково 20.02.2019г.
13 2019/01/17 "Боруков"ЕООД ограда 00702.11.17 Асеновград 11.02.2019г.
14 2019/01/21 ЕХ жилищна сграда 00702.523.289 Асеновград 11.02.2019г.
15 2019/01/23 НИП и НВИ авторемонтна, складова и търговска дейност 00702.506.186 Асеновград 12.02.2019г.
16 2019/01/23 ЕФР жилищна сграда 00702.523.438 Асеновград 12.02.2019г.
17 2019/01/23 АРК, РРК пристройка и надстройка на съществуващ склад 99088.18.182 Долни Воден 21.02.2019г.
18 2019/01/24 ШСУ, ГЧ, МК, ПП, ГБ,АК,и Община Асеноновград уличен канал Асеновград 12.02.2019г.
19 2019/01/24 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 399 I-396 Асеновград 26.02.2019г.
20 2019/01/24 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 306 Х-526.150 Асеновград 26.02.2019г.
21 2019/01/24 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 00702.18.580 Асеновград 19.02.2019г.
22 2019/01/28 ГРМ жилищна сграда с магазини 00702.523.359 Асеновград 18.02.2019г.
23 2019/01/29 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 06029.109.1.38 Боянци 19.01.2019г.
24 2019/01/30 ВС и МС основен ремонт и преустройство на жил.сграда 00702.516.316 Асеновград 20.02.2019г.
25 2019/01/30 БТК ЕАД базова станция 02974.9.648 Бачково 20.02.2019г.
26 2019/01/31 ИХМ склад за пром. Стоки и жил. сграда 99088.18.135 Долни Воден 22.02.2019г.
27 2019/02/04 СХК и Сомато инвест ООД жилищна сграда с търговски обект и медицински кабинет 00702.526.149 Асеновград 21.02.2019г.
28 2019/02/05 Мармари Десбор ЕООД допълващо застрояване 53 VI-466 Червен 28.02.2019г.
29 2019/02/05 ГГП жилищна сграда 117 IV-1030 Тополово 28.02.2019г.
30 2019/02/05 ИЕП пристройка към жил. сграда 241 VI-2415 Асеновград 28.02.2019г.
31 2019/02/11 БОМ подпорна стена 80437.101.269 Червен 28.02.2019г.
32 2019/02/11 СМР и НДР ПОДПОРНА СТЕНА И ОГРАДА 00702.23.450 Асеновград 06.03.2019г.
33 2019/02/11 дбп ограда 99087.18.158 Горни Воден 05.03.2019г.
34 2019/02/13 НВР ограда 00702.18.633 Асеновград 06.03.2019г.
35 2019/02/13 НВР ограда 00702.18.637 Асеновград 06.03.2019г.
36 2019/02/13 НВР ограда 00702.18.631 Асеновград 06.03.2019г.
37 2019/02/13 НВР ограда 00702.18.636 Асеновград 06.03.2019г.
38 2019/02/13 НВР ограда 00702.18.632 Асеновград 06.03.2019г.
39 2019/02/14 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 99088.22.68 Долни Воден 13.03.2019г.
40 2019/02/14 ПВЧ ограда 12 II-127 Орешец 18.03.2019г.
41 2019/02/14 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 70 IV-1149 Асеновград 18.03.2019г.
42 2019/02/14 ААТ ограда 15 XXII-174 Асеновград 27.03.2019г.
43 2019/02/14 ОКАЙ 2005 и Община Асеновград уличен водопровод 1 IX-535.199 Асеновград 06.03.2019г.
44 2019/02/14 ДТЖ и АФЖ преустройство 00702.518.127. Асеновград 06.03.2019г.
45 2019/02/14 "Метал мед"ООД ограда и подпорна стена 99087.16.57 Долни Воден 06.03.2019г.
46 2019/02/14 НБО жилищна сграда 408 XIII-472 Асеновград 06.03.2019г.
47 2019/02/14 БРИ жилищна сграда 406 XIV-443 Асеновград 06.03.2019г.
48 2019/02/14 ДИГ, СИА и МПД гараж със склад 9 II-27.61 Лясково 13.03.2019г.
49 2019/02/18 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 407 V-456 Асеновград
50 2019/02/20 СЮМ стопанска постройка 99087.17.21 Горни Воден 11.03.2019г.
51 2019/02/21 "СТЕНИМАХОС"ЕАД жилищна група 00702.526.266 Асеновград 13.03.2019г.
52 2019/02/27 СЮА и САМ жилищна сграда с магазини 7 XX-508.188 Асеновград 20.03.2019г.
53 2019/02/28 "ХМ ГРУП" ЕООД подпорна стена 232 XIII-520.408 Асеновград
54 2019/02/28 ШИЧ ограда 3 ПЗ Север VIII-154 Асеновград 20.03.2019г.
55 2019/03/05 ИАМ жилищна сграда 99088.502.340 Долни Воден 2019/03/25
56 2019/03/05 СИХ жилищна сграда 12992.14.12 Врата 2019/03/25
57 2019/03/05 ЕТ "БГИ21-Йирдан Куртев" Преустройство и пристройка 70.319 Кравекомплекс Златовръх 2019/03/25
58 2019/03/08 БИД и КАД жилищна сграда 99087.18.261 Горни Воден 2019/03/28
59 2019/03/08 АПИ Пловдив кръгово кръстовище при км.25+100км. Асеновград 2019/03/27
60 2019/03/11 БМА басейн 4 Х-75 Долнослав 2019/04/01
61 2019/03/11 БМА дървен навес с барбекю 4 Х-75 Долнослав 2019/04/01
62 2019/03/11 ДВП Жилищна сграда 00702.512.126 Асеновград 01.04.2019г.
63 2019/03/11 "ТИПО ЕЛ ЗЕТ"ЕООД ограда 99088.11.60 Долни Воден 2019/04/01
64 2019/03/13 КХС вилна сграда 99088.10.20 Врата 2019/04/02
65 2019/03/14 СРС къща за гости-3бр. 12992.30. Врата 2019/04/04
66 2019/03/14 ЕРК жилищна сграда с магазини и гаражи-компл. Проект 48 XIII-711 Асеновград 2019/04/03
67 2019/03/18 АМТ и НМТ жилищна сграда 406 VII-436 Асеновград 08.04.2019г.
68 2019/03/18 "ДОКС ПРОПЪРТИ ООД преустройство 00702.518.162.1.168 Асеновград 08.04.2019г.
69 2019/03/19 ОВМ гараж за микробус 38 III-317 Орешец 2019/04/08
70 2019/03/19 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 99087.18.190 Горни Воден 2019/04/08
71 2019/03/19 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 99087.228.16 Горни Воден 2019/04/08
72 2019/03/19 ЕРЮГ Община Асеновград Външно ел.захранване 84 II-1190 Асеновград 2019/04/09
73 2019/03/19 СВМ жилищна сграда с преустройство и преустр. В гаражи 16 XVI-197 Асеновград 2019/04/08
74 2019/03/20 СМИ ограда 99088.502.278 Долни Воден 09.04.2019г.
75 2019/03/20 СГИ ограда 02974.11.350 Бачково 09.04.2019г.
76 2019/03/20 ХХК и РРК ограда 49309.23.53 Мулдава 2019/04/17
77 2019/03/20 "Ансиарт"ЕООД къща за гости 02974.11.419 Бачково 09.04.2019г.
78 2019/03/20 РНИ, КНИ и Ловно рибарско д-во "Сокол" уличен водопровод 49309.10.237 Мулдава 2019/04/09
79 2019/03/21 ЮБА ограда 00702.23.444 Асеновград 09.04.2019г.
80 2019/03/21 ЕРЮГ Община Асеновград и др. кабелиране на въздушна линия 02974.13.40 Бачково 2019/04/09
81 2019/03/25 ИТХ жилищна сграда 00702.524.319 Асеновград 2019/04/12
82 2019/03/25 Храм "Св.Богородица" проучване, реконструкция и реставрация 17 II-109 Горни Воден 2019/04/12
83 2019/03/27 ММШ жилищна сграда с магазини 60 VIII-406 Долни Воден 2019/04/16
84 2019/03/27 КИЧ и ЗКЧ реконструкция на жил. сграда 86 ХХV-1291 Асеновград 2019/04/15
85 2019/03/27 АМА жилищна сграда 99088.22.84 Долни Воден 2019/04/16
86 2019/03/28 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.521.1131 Асеновград 2019/04/22
87 2019/03/28 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.511.335 Асеновград 2019/04/22
88 2019/04/02 САА преустройство 00702.519.241.3 Асеновград 22.04.2019г.
89 2019/04/02 "Софел" ООД пристройка към цех 00702.507.75 Асеновград 2019/05/02
90 2019/04/03 ДНД ограда 80437.101.520 Червен 30.04.2019г.
91 2019/04/03 ДНД ограда 80437.101.519 Червен 30.04.2019г.
92 2019/04/03 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.502.507 Асеновград 2019/04/22
93 2019/04/03 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.535.198 Асеновград 2019/04/22
94 2019/04/04 НЙЗ жилищна сграда 6 VI-117 Козаново 2019/04/23
95 2019/04/04 ИНД преустройство 72789.107.46 Тополово 2019/04/23
96 2019/04/08 ХНЧ и МРЧ ограда 99088.134.119 Долни Воден 2019/05/02
97 2019/04/08 МДД изба и гараж 49151.14.137 Мостово 2019/05/02
98 2019/04/09 Зефир 13 ООД ограда 78 II-1118 Асеновград 2019/04/30
99 2019/04/09 Община Асеновград и ЗИТ ООд уличен водопровод 80 VIII-515.450 Асеновград 2019/04/30
100 2019/04/09 ЙСК ремонт на покрив 12992.30.59 Врата 2019/05/13
101 2019/04/10 ПГП преустройство 103 Х-1335 Асеновград
102 2019/04/10 ЯСМ ограда 99087.17.15 Горни Воден 2019/05/02
103 2019/04/15 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.510.217 Асеновград 2019/05/09
104 2019/04/15 ЕРЮГ Община Асеновград и др. Външно ел.захранване 00702.515.425 Асеновград
105 2019/04/16 ВНС и ЦКС жилищна сграда с ателие за шивашки услуги и магазин 65 XI-942 Асеновград 2019/05/08
106 2019/04/17 ГКК жилищна сграда 391а VIII-5066 Асеновград 2019/05/08
107 2019/04/17 СБК ограда 99088.14.4 Долни Воден
108 2018/04/17 Община Асеновград уличен водопровод Асеновград 2019/05/09
109 2019/04/18 ИКМ монтаж система за защита от градушки 43298.35.16,17,26,130,131 Леново
110 2019/04/18 "ИНВЕСТ ФОР Ю"ЕООД разширение на цех 00702.507.75 Асеновград 2019/05/13
111 2019/04/18 ЯСМ мотел с търг. Площ и кафе-аперитив 99087.17.15 Горни Воден
112 2019/05/02 ДИМ ограда 22839.44.18 Долнослав 2019/05/22
113 2019/05/02 ВНП жилищна сграда 06029.502.342 Боянци 2019/05/22
114 2019/05/08 АБС жилищна сграда 364 III-296 Асеновград 2019/05/08
115 2019/05/08 БСС плътна и ажурна ограда 49309.8.115 Мулдава
116 2019/05/08 СШД жилищна сграда 58 II-478 Долни Воден
117 2019/05/08 "ГГ КАПИТАЛ" ЕООД метални навеси 99088.18.58 Долни Воден
118 2019/05/08 ГГ КАПИТАЛ ЕООД метални навеси 99088.18.59 Долни Воден
119 2019/05/08 ГГ КАПИТАЛ ЕООД склад за авточасти 99088.18.59 Долни Воден
120 2019/05/09 ГТП преустройство 32 I-340 Асеновград 2019/05/28
121 2019/05/09 ШФМ жилищна сграда 49309.19.53 Мулдава
122 2019/05/09 САК и МИК жилищна сграда 36 VI-323 Избегли
123 2019/05/09 БХА и Община Асеновград външен водопровод 99088.20.74 Долни Воден
124 2019/05/09 "Проджект СВ"ООД склад за метали 00702.507.85 Асеновград 2019/05/28
125 2019/05/09 "Проджект СВ"ООД склад метали 00702.507.86 Асеновград 2019/05/28
126 2019/05/09 "Проджект СВ"ООД склад за метали 00702.507.87 Асеновград 2019/05/28
127 2019/05/13 А и Г Г жилищна сграда 227 VIII-2727 Асеновград
128 2019/05/15 ММИ ограда 00702.523.540 Асеновград
129 2019/05/15 "Джем авто" ЕООД ограда 00702.22.165 Асеновград
130 2019/05/16 ЯГС жилищна сграда с гаражи 421 ХI-5418 Асеновград
131 2019/05/20 "Хелиус Ледър" ЕООД Жилищна сграда с магазини 258 VIII-522.195 Асеновград
132 2019/05/20 ЕЮМ складово помещение 00702.23.429 Асеновград
133 2019/05/20 Община Асеновград и ЕРЮГ Външно ел.захранване 00702.508.215 Асеновград
134 2019/05/28 МГТ, ДПТ,КВК, АДТ,ТХТ,ГБТ, СБТ, РГС,РВМ и ЗВТ жилищна сграда с гаражи 232 XII-520.407 Асеновград
135 2019/05/28 РВД и ЗПД Селскостопанска сграда 37633.63.1 Козаново
136 28.05.20149 ДМК преустройство 229 VIII-2762 Асеновград
137 2019/05/28 ЙРГ Жилищна сграда 3 VII-37 Боянци
138 2019/05/29 БМК и ЖНС подпорна стена 99087.8.77 Горни Воден
139 2019/05/29 МДД водопровод 49151.14.137 Мостово
140 2019/05/29 ААА жилищна сграда 99088.501.52 Долни Воден
141 2019/05/30 ПИА и АДИ надзид на жил. сграда и ремонт 00702.522.28 Асеновград
142 2019/05/30 ААИ жилищна сграда 420 III-5421 Асеновград
143 2019/06/04 ФНМ жилищна сграда 00702.18.411 Асеновград