одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за подвижна радиослужба - TETRA

Уникален идентификатор:  956e2871-1456-4ee2-bb7f-2d3ba07a334d

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13210:1888682384594827::NO::P13210_ADV,P13210_REGION_CONTROL,P13210_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 13:14:21
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:20:08
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:District

ns1:BandWidth

ns1:Blocks

ns1:Description

ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД 1584 2009/10/22 2024/10/22 За собствени нужди гр. Гълъбово Стара Загора 420 MHz 2
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 118 2008/04/03 2023/04/03 За собствени нужди гр. Бургас Бургас 420 MHz 2
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 118 2008/04/03 2023/04/03 За собствени нужди гр. Варна Варна 420 MHz 2
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 118 2008/04/03 2023/04/03 За собствени нужди гр. Бургас Бургас 420 MHz 2
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 118 2008/04/03 2023/04/03 За собствени нужди гр. Варна Варна 420 MHz 2
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД 737 2008/07/21 2027/01/11 За собствени нужди гр. София София-град 420 MHz 2
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД 737 2008/07/21 2027/01/11 За собствени нужди гр. София София-град 420 MHz 2