одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  95d52ac9-59fd-40da-976f-ea6d112373be

Долна баня минерална вода

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-09 14:01:41
  • Създаден от: lilyanka_lozanova
  • Последна промяна: 2018-10-28 10:00:29
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване