одобрен

SEBRA-MF-2019-04-04

Уникален идентификатор:  95e2c19e-a87c-4858-aa6d-237ad634feff

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:33:52
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:33:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 04.04.2019 - 04.04.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1620.82
10 xxxx Издръжка 361 334636.17
88 xxxx Средства на разпореждане 3 8183.48
90 xxxx Възстановени приходи 3 3501.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 3 8277.68
Общо:  378 356219.75
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 155450.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  13 155450.34
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1620.82
10 xxxx Издръжка 35 14579.64
Общо:  39 16200.46
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 121 116124.88
90 xxxx Възстановени приходи 1 1.6
98 xxxx Други операции в БНБ 3 8277.68
Общо:  125 124404.16
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1870.8
Общо:  7 1870.8
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 187 46610.51
88 xxxx Средства на разпореждане 2 21.8
90 xxxx Възстановени приходи 2 3500
Общо:  191 50132.31
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 04.04.2019 - 04.04.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 8161.68
Общо:  1 8161.68