одобрен

ОБЩИНА-ИВАЙЛОВГРАД

Уникален идентификатор:  960b326f-3ef7-4a8b-b621-5caed1aaedb4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 16:02:29
  • Създаден от: zdravko_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:02:29

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЗ ИМЕ НА УПРАВИТЕЛ АДРЕС
по ред
1 ЕТ "СЛАВИЛОВА - ИВАНКА РУСЕВА" Д-Р ИВАНКА СЛАВИЛОВА гр. Ивайловград ул. "Оборище" 10
2 АИППМП Д-Р ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА гр. Ивайловград ул. "Оборище" 10