одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.08.2019 г.

Уникален идентификатор:  960f0764-e1b1-4417-9569-3cf3bb865120

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

земеделска и горска техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Връзка към схема:

https://data.egov.bg/odz-blagoevgrad-zgt-31082019
  • Създаден на: 2019-09-11 13:30:38
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2019-09-11 13:30:38

Вид машина

Брой регистрации в началото на периода 01.01.2019 г.

Брой регистрации за периода 01.01-31.08.2019 г.

Брой отчислени машини за периода 01.01-31.08.2019 г.

Брой регистрации в края на периода 31.08.2019 г.

1 Верижни трактори 128 2 2 128
2 Колесни трактори 2298 166 76 2388
3 Самоходни шасита 200 4 5 199
4 Друга самоходна техника 1034 109 27 1116
5 Тракторни ремаркета 412 26 21 417
6 Горска техника 153 9 6 156
7 Зърнокомбайни 92 21 2 112
8 Самоходни силажокомбайни 8 0 0 8
9 Други самоходни машини 23 0 0 23
10 Машини за сеитба и садене 69 4 4 69
11 Машини за торене и растителна защита 113 4 0 117
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 429 24 4 449
13 Почвообработващи 1406 17 12 1411
14 Сушилни и други 1 0 0 1
15 Зърно и семепочистващи 0 1 0 1
16 Машини за поливане 26 0 0 26
17 Горска техника 772 29 4 797