одобрен

SEBRA-MF-2020-02-12

Уникален идентификатор:  964f9363-b5e2-4242-aedf-a177240332fa

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 11:49:11
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:49:11

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 12.02.2020 - 12.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4352.71
10 xxxx Издръжка 236 159809.27
88 xxxx Средства на разпореждане 5 3217.71
90 xxxx Възстановени приходи 1 26584.79
Общо:  251 193964.48
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 3287.27
10 xxxx Издръжка 30 29498.09
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2638.3
90 xxxx Възстановени приходи 1 26584.79
Общо:  42 62008.45
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 85 64394.35
Общо:  85 64394.35
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4447.13
Общо:  9 4447.13
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 106 55261.59
Общо:  106 55261.59
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1065.44
Общо:  1 1065.44
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 6208.11
88 xxxx Средства на разпореждане 2 579.41
Общо:  8 6787.52